คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxorn@icloud.com | ถอนแล้ว 4,000 บาท | IpAddress 171.7.237.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงไม่มีโม้
ผู้ใช้ xxxxxinee.chat@gmail.com | ถอนแล้ว 3,842 บาท | IpAddress 49.229.83.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxni35@gmail.com | ถอนแล้ว 451,600 บาท | IpAddress 182.232.142.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 50000บาทเงินเจ้าแล้วจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxchangthxngl@gmail.com | ถอนแล้ว 3,443 บาท | IpAddress 1.47.9xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะและรวดเร็วมาก
ผู้ใช้ xxxxxm7@GMAIL.com | ถอนแล้ว 31,700 บาท | IpAddress 1.47.36xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 9200 บาท เฮียเฮงเค้าจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxaha38@gmail.com | ถอนแล้ว 2,800 บาท | IpAddress 1.20.213.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxayy2080@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 171.7.130xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ รับเงินรวดเร็ว เงินเข้าแล้ว ยินยันอีก 1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxk@gmail.com | ถอนแล้ว 3,321,900 บาท | IpAddress 223.205.23xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ดีจริง aff จ่ายจริงๆครับ
ผู้ใช้ xxxxxk9669@gmail.com | ถอนแล้ว 293,549 บาท | IpAddress 223.205.237.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกได้จริงไปครับ โอนไวมาก
ผู้ใช้ xxxxxa_sexy@hotmail.com | ถอนแล้ว 71,200 บาท | IpAddress 115.87.48xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx517@hotmail.com | ถอนแล้ว 49,900 บาท | IpAddress 101.109.210.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnnapa636@gmail.com | ถอนแล้ว 65,664 บาท | IpAddress 223.24.129.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 1120 บาท เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxse@hotmail.com | ถอนแล้ว 155,491 บาท | IpAddress 58.11.65.176, 58.11.65xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงได้ไว
ผู้ใช้ xxxxxk-pinto@hotmail.com | ถอนแล้ว 35,000 บาท | IpAddress 119.42.85.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxtam@hotmail.com | ถอนแล้ว 11,000 บาท | IpAddress 171.97.62.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้าา
ผู้ใช้ xxxxxjeab@hotmail.com | ถอนแล้ว 6,200 บาท | IpAddress 122.155.45.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก17 บาท จ่ายจริง 1564 บาทค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxpeter@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,008 บาท | IpAddress 124.121.196.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกแล้วรับจริงๆ จ่ายจริง เย้ๆๆๆ
ผู้ใช้ xxxxxk4522@gmail.com | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 110.78.150.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 2760 บาทรับจริงแน่นอนครับ
ผู้ใช้ xxxxxkrit8bit@gmail.com | ถอนแล้ว 49,108 บาท | IpAddress 110.168.60xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ ไวด้วย
ผู้ใช้ xxxxxida1995@gmail.com | ถอนแล้ว 15,428 บาท | IpAddress 182.232.232xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxpha0607@gmail.com | ถอนแล้ว 30,715 บาท | IpAddress 223.24.174xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxanv@windowslive.com | ถอนแล้ว 276,156 บาท | IpAddress 101.109.210.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ ได้รับแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxoibat-39@hotmail.com | ถอนแล้ว 6,260 บาท | IpAddress 184.22.10xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง1000%คับผม
ผู้ใช้ xxxxxk_sri@hotmail.com | ถอนแล้ว 92,700 บาท | IpAddress 61.90.98.11, 61.90.98xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
ผู้ใช้ xxxxxahaku@hotmail.com | ถอนแล้ว 56,375 บาท | IpAddress 184.22.179.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 2700 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริง ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxn2881@gmail.com | ถอนแล้ว 19,401 บาท | IpAddress 1.47.105.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxana792@gmail.com | ถอนแล้ว 1,166,773 บาท | IpAddress 223.206.233.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxtritonthailand@gmail.com | ถอนแล้ว 11,600 บาท | IpAddress 118.172.180.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxy11_@hotmail.com | ถอนแล้ว 82,333 บาท | IpAddress 184.22.252.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 4600 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxamnuay@gmail.com | ถอนแล้ว 97,000 บาท | IpAddress 1.2.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ผมยืนยันจ่ายจริงครับ ชอบเลยครับ ขอบคุณมากๆ คับ
ผู้ใช้ xxxxxpa.fongbeerza@gmail.com | ถอนแล้ว 116,290 บาท | IpAddress 1.47.46.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxe_u-to@hotmail.com | ถอนแล้ว 106,300 บาท | IpAddress 1.46.15xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง โอนไวมากกก
ผู้ใช้ xxxxxung_555@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 7,200 บาท | IpAddress 172.19.37.23, 203.144.130.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxak0117@gmail.com | ถอนแล้ว 47,220 บาท | IpAddress 223.24.35.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจิง จ่ายจิง ได้จิง ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxwan2@gmail.com | ถอนแล้ว 76,400 บาท | IpAddress 223.204.242xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับขอยืนยันอีกเสียง เล่นแล้วสบายใจ
ผู้ใช้ xxxxxpee3@gmail.com | ถอนแล้ว 6,056 บาท | IpAddress 182.232.157xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ได้มาแล้ว 😍😍
ผู้ใช้ xxxxxs.narissara1392@gmail.com | ถอนแล้ว 4,600 บาท | IpAddress 1.20.220xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 4100 จ่ายจริงยืนยันอีกเสียง
ผู้ใช้ xxxxxangpa2510@gmail.com | ถอนแล้ว 4,320 บาท | IpAddress 183.88.34.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเร็ว จริงๆ
ผู้ใช้ xxxxxt9691@gmail.com | ถอนแล้ว 86,070 บาท | IpAddress 49.229.148.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx3944@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 1.46.76.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx_2012@hotmail.com | ถอนแล้ว 5,800 บาท | IpAddress 223.24.183.36, 66.249.82.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ยืนยันอีกเสียง
ผู้ใช้ xxxxxtaksin@gmail.com | ถอนแล้ว 74,481 บาท | IpAddress 118.175.138.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงถอนแล้ว 9100 บาทครับ
ผู้ใช้ xxxxxness-bar@hotmail.com | ถอนแล้ว 247,920 บาท | IpAddress 114.109.76.167, 114.109.76.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะสุดยอก
ผู้ใช้ xxxxxa@hotmail.com | ถอนแล้ว 140,100 บาท | IpAddress 49.229.131xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxymeet@gmail.com | ถอนแล้ว 1,270,000 บาท | IpAddress 61.19.198xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 17000 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxae42@gmail.com | ถอนแล้ว 387,138 บาท | IpAddress 49.229.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจิงจ่ายจิงคับ
ผู้ใช้ xxxxxiya32@gmail.com | ถอนแล้ว 1,280,660 บาท | IpAddress 110.77.137xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxosbuasri@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 49.237.196.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxsogood79@gmail.com | ถอนแล้ว 10,700 บาท | IpAddress 27.55.11xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจริง รับเงินจริง
ผู้ใช้ xxxxxe.jittranuch@gmail.com | ถอนแล้ว 721,873 บาท | IpAddress 31.45.226.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 2400
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน