คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx1421@gmail.com | ถอนแล้ว 7,900 บาท | IpAddress 182.232.109xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ3240
ผู้ใช้ xxxxxatpp@gmail.com | ถอนแล้ว 44,466 บาท | IpAddress 124.122.10xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 2600 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxada_111@hotmail.com | ถอนแล้ว 115,629 บาท | IpAddress 101.51.31.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเร็วจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx41@gmail.com | ถอนแล้ว 17,500 บาท | IpAddress 49.237.143.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ผมถอน7000
ผู้ใช้ xxxxxwachrr@gmail.com | ถอนแล้ว 147,901 บาท | IpAddress 58.11.1xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนเย็นจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxda1234567@gmail.com | ถอนแล้ว 129,500 บาท | IpAddress 182.232.111.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายเต็ม
ผู้ใช้ xxxxxn.mis@gmail.com | ถอนแล้ว 5,500 บาท | IpAddress 119.76.120.158, 119.76.120.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : รับเงินรวดเร็วทันใจ
ผู้ใช้ xxxxxrm_cyn@hotmail.com | ถอนแล้ว 546,560 บาท | IpAddress 182.232.26xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน9,200บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxticha@gmail.com | ถอนแล้ว 4,000 บาท | IpAddress 223.24.179xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx5959@gmail.com | ถอนแล้ว 102,040 บาท | IpAddress 171.5.239xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxurnitup0945176366@gmail.com | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 119.76.29xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx5564fa@gimel.com | ถอนแล้ว 59,600 บาท | IpAddress 182.232.80.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้าถุก4000
ผู้ใช้ xxxxxya_dol@hotmail.com | ถอนแล้ว 498,888 บาท | IpAddress 125.25.172xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxee_2535@icloud.com | ถอนแล้ว 146,760 บาท | IpAddress 1.46.3xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง แจ้งถอนได้จริงและเร็วมาก
ผู้ใช้ xxxxx2502@gmail.com | ถอนแล้ว 1,047,279 บาท | IpAddress 124.122.17.181, 64.233.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ1นาทีเงินเข้าบันชีมาแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxpam@gmail.com | ถอนแล้ว 1,401,961 บาท | IpAddress 101.108.236.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 9200
ผู้ใช้ xxxxxtal.anny@gmail.com | ถอนแล้ว 25,060 บาท | IpAddress 27.55.40.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง ถูกรางวัล 1840 บาท ได้รับอย่างไว ถูกจริง รับจริง คอนเฟิร์ม
ผู้ใช้ xxxxxiyk@gmail.com | ถอนแล้ว 11,900 บาท | IpAddress 125.26.174.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายริงๆๆๆล้านๆๆๆๆ%ครับ
ผู้ใช้ xxxxxe.f52@gmail.com | ถอนแล้ว 5,550 บาท | IpAddress 110.169.22xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxana249928@gmail.com | ถอนแล้ว 10,500 บาท | IpAddress 183.89.177.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับ-ไวด้วยผมถูก1000บาท
ผู้ใช้ xxxxxn_j@yahoo.com | ถอนแล้ว 1,490 บาท | IpAddress 124.121.21xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 1,490 บาท เงินเข้าบัญชีแล้ว ยืนยันจ่ายจริง อีกหนึ่งเสียงครับ...
ผู้ใช้ xxxxxnon31770@gmail.com | ถอนแล้ว 2,500 บาท | IpAddress 27.55.87.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxk_tu@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,520 บาท | IpAddress 1.46.12xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับเงินแล้วครับ ขอบคุณครับ
ผู้ใช้ xxxxxongkol99@gmail.com | ถอนแล้ว 62,260 บาท | IpAddress 110.169.224.83, 110.169.224xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 3,600 บาท จ่ายจริง รับจริง ยอดเยี่ยมๆ
ผู้ใช้ xxxxx.01082525@gmail.com | ถอนแล้ว 179,240 บาท | IpAddress 124.122.168xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxe_119@hotmail.com | ถอนแล้ว 9,200 บาท | IpAddress 61.90.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ของจริงครับที่นี่
ผู้ใช้ xxxxx_k2523@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,760 บาท | IpAddress 27.55.19xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 2760 จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxlisuwan@hotmail.com | ถอนแล้ว 6,300 บาท | IpAddress 124.122.5.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : --จ่ายจริงคับ โอนเขาก็เร็ว โอนออกก็ง่านคับ ยืนยันคับ จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx061641@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 110.169.129.27, 110.169.129xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxk22srihakang@gmail.com | ถอนแล้ว 9,500 บาท | IpAddress 171.99.201.55, 171.99.201xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล1400จ่ายจริงครับถอนไม่ถึง2นาที
ผู้ใช้ xxxxxaporn0519@gmail.com | ถอนแล้ว 1,910 บาท | IpAddress 1.46.193.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้เงินเร็วจ้า
ผู้ใช้ xxxxxnyut.p@gmail.com | ถอนแล้ว 19,000 บาท | IpAddress 182.232.224.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก2 ตัวบน 100 บาท จ่าย 9200 บาท ได้รับเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ
ผู้ใช้ xxxxxed@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,700 บาท | IpAddress 182.232.38.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxan471@hotmail.com | ถอนแล้ว 48,100 บาท | IpAddress 58.10.4xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน..2800..บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxcfx@hotmail.com | ถอนแล้ว 109,520 บาท | IpAddress 134.196.77.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 9200 เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxpipaw2211@gmail.com | ถอนแล้ว 44,300 บาท | IpAddress 184.22.242.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxporn@i.softbank.jp | ถอนแล้ว 53,000 บาท | IpAddress 126.75.115xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxnee.bay123@gmail.com | ถอนแล้ว 7,590 บาท | IpAddress 1.47.192xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxyarut.kk@gmail.com | ถอนแล้ว 485,237 บาท | IpAddress 223.24.129.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 6900 บาท เงินเข้าแล้ว ดีใจมากๆ จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxat@gmail.com | ถอนแล้ว 546,926 บาท | IpAddress 184.22.224.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 9980
ผู้ใช้ xxxxxmrong025@gmail.com | ถอนแล้ว 184,690 บาท | IpAddress 27.55.93.190, 64.233.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงแน่นอน
ผู้ใช้ xxxxxa-2515@hotmail.com | ถอนแล้ว 30,000 บาท | IpAddress 1.47.194xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล10บาทจ่ายจริง920
ผู้ใช้ xxxxxaratkiw@email.com | ถอนแล้ว 5,930 บาท | IpAddress 49.229.76xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง คะ
ผู้ใช้ xxxxx00@hotmail.com | ถอนแล้ว 80,633 บาท | IpAddress 49.49.244.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : วันนี้ดวงดีๆ ถูก2ตัวล่าง ได้มา27600. เงินเข้าเร็วถอนออกมาได้เร็วมาก ของเฮียเฮงจ่ายจิงนะจ้าไม่ติงนัง 😍😍
ผู้ใช้ xxxxxa_5011@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,100 บาท | IpAddress 49.49.244xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลได้เงิน 2,100 บาท เงินเข้าแล้ว การันตรี จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx5888@gmail.com | ถอนแล้ว 14,960 บาท | IpAddress 1.47.226.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
ผู้ใช้ xxxxx@hotmail.com | ถอนแล้ว 21,580 บาท | IpAddress 1.46.76.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxar@gmail.com | ถอนแล้ว 22,700 บาท | IpAddress 101.108.208.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxt8888@gmail.com | ถอนแล้ว 47,500 บาท | IpAddress 27.55.139xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ผมถูกรางวัลฮานอยเมื่อวานนี้1300เงินเข้าแล้วครับยืนยันจ่ายจริงแน่นอนครับ
ผู้ใช้ xxxxxna202108@gmail.com | ถอนแล้ว 3,900 บาท | IpAddress 223.204.247xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน