คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxng2012@gmail.com | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 113.53.60.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 2200 บาท ได้รับเงินแล้ว จ่างจริง ยืนยันอีก 1 เสียงครับบบบ
ผู้ใช้ xxxxx2520@gmail.com | ถอนแล้ว 50,796 บาท | IpAddress 223.205.236xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายเร็ว โอเคมากจร้า
ผู้ใช้ xxxxxassa2519@gmail.com | ถอนแล้ว 528,827 บาท | IpAddress 159.192.198.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ ดีสุดๆ ไม่นานเกินรอ
ผู้ใช้ xxxxxe-l-o-v-e@hotmail.com | ถอนแล้ว 11,100 บาท | IpAddress 1.10.206.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 4,600 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxbonus@gmail.com | ถอนแล้ว 20,402 บาท | IpAddress 49.229.81.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัน จ่ายจริงๆ ขอยืนยันอีก1เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxa2534_@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,300 บาท | IpAddress 1.47.75xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxuawon.0813914290@gmail.com | ถอนแล้ว 48,900 บาท | IpAddress 1.46.12.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxaraphachi@gmail.com | ถอนแล้ว 3,000 บาท | IpAddress 125.26.5.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxmlai_24569@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,300 บาท | IpAddress 171.6.209.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเข้าเร็วมากจร้าๆๆๆ
ผู้ใช้ xxxxxih@gmail.com | ถอนแล้ว 7,000 บาท | IpAddress 182.232.83.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงครับผมถูก5000บาท
ผู้ใช้ xxxxxipatr@hotmail.com | ถอนแล้ว 5,800 บาท | IpAddress 124.122.17.181, 64.233.173xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ก้อดี
ผู้ใช้ xxxxx2527@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 44,930 บาท | IpAddress 134.196.76xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxrasak@gmail.com | ถอนแล้ว 84,300 บาท | IpAddress 134.196.7xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxida1@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,900 บาท | IpAddress 182.52.214.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆคะ
ผู้ใช้ xxxxx68960@gmail.com | ถอนแล้ว 51,000 บาท | IpAddress 49.229.133xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิรง
ผู้ใช้ xxxxxwan.vesaurai@gmail.com | ถอนแล้ว 58,471 บาท | IpAddress 223.24.30xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับเงินโอนเข้าเร็วมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxzelovepeung25262524@gmail.com | ถอนแล้ว 24,802 บาท | IpAddress 1.47.96.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxdech159@gmail.com | ถอนแล้ว 3,950 บาท | IpAddress 1.46.9xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่าจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxys25@gmall.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 223.24.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxiya_f@hotmail.com | ถอนแล้ว 4,905 บาท | IpAddress 182.232.239xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : รับจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxpa1974@gmail.com | ถอนแล้ว 1,400 บาท | IpAddress 49.229.149.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริวค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxyapoppy@hotmail.com | ถอนแล้ว 5,521 บาท | IpAddress 171.101.53xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวันจำนวนเงิน920เงินเข้สแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxub0890909360@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 49.48.246.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxasert_mk125@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,840 บาท | IpAddress 183.88.75.124, 64.233.173xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเข้าแล้วจ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxr.lee@gmail.com | ถอนแล้ว 5,000 บาท | IpAddress 184.22.250xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ^^
ผู้ใช้ xxxxxorn7782@gmail.com | ถอนแล้ว 16,000 บาท | IpAddress 223.24.180.66, 64.233.173xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxsa0211@hotmail.com | ถอนแล้ว 51,390 บาท | IpAddress 223.204.246xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงการันตีเลยรวดเร็วมาก
ผู้ใช้ xxxxxhat99@gmail.com | ถอนแล้ว 74,100 บาท | IpAddress 223.205.234.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 16,800 บาทได้รับแล้วจร้า
ผู้ใช้ xxxxx2530@hotmail.com | ถอนแล้ว 13,000 บาท | IpAddress 171.7.113.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 10
ผู้ใช้ xxxxxng202556@gmia.com | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 49.230.199.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxhai1895@gmail.com | ถอนแล้ว 6,700 บาท | IpAddress 1.46.100xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1
ผู้ใช้ xxxxxhumpoo@gmail.com | ถอนแล้ว 4,154 บาท | IpAddress 49.230.48.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxove42@gmail.com | ถอนแล้ว 62,500 บาท | IpAddress 1.47.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxhobhante27@gmail.com | ถอนแล้ว 3,500 บาท | IpAddress 122.155.4xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ดีมาก
ผู้ใช้ xxxxxen31@gmail.com | ถอนแล้ว 3,021 บาท | IpAddress 124.121.238.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน2000บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx992@hotmail.com | ถอนแล้ว 10,800 บาท | IpAddress 223.24.182xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง1380
ผู้ใช้ xxxxxamkom38815@gmail.com | ถอนแล้ว 7,408 บาท | IpAddress 182.53.106.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 7,000 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยัน 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx07633542@gmail.com | ถอนแล้ว 15,610 บาท | IpAddress 223.24.185.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงค่ะ คอนเฟิร์ม
ผู้ใช้ xxxxxoda1@hotmail.com | ถอนแล้ว 5,600 บาท | IpAddress 223.24.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxn8377@gmail.com | ถอนแล้ว 2,421,500 บาท | IpAddress 182.232.70.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxt_meetang@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,900 บาท | IpAddress 223.24.181xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxabillslick@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 184.22.217.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ เพิ่งได้วันนี้เลย มาเลย? สดๆร้อนๆ
ผู้ใช้ xxxxxna@gamil.com | ถอนแล้ว 2,700 บาท | IpAddress 223.24.174.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxx@mla.co | ถอนแล้ว 91,470 บาท | IpAddress 223.24.184.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxndo_14@hotmail.com | ถอนแล้ว 12,000 บาท | IpAddress 223.204.54xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ..
ผู้ใช้ xxxxx56606abc@mail.com | ถอนแล้ว 4,600 บาท | IpAddress 223.24.188.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ขอบคุณครับถูกแล้วจ่ายจริงๆเร็วมากครับถอนด้ายเลย
ผู้ใช้ xxxxxan26@gmail.com | ถอนแล้ว 170,500 บาท | IpAddress 182.232.163.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับเย้ๆๆๆสุดยอดเลยครับ
ผู้ใช้ xxxxxd1307@gmail.com | ถอนแล้ว 15,660 บาท | IpAddress 223.24.181xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับ
ผู้ใช้ xxxxxzz@outlook.co.th | ถอนแล้ว 7,250 บาท | IpAddress 182.232.72.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงโอนไวมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxli.23@gmail.com | ถอนแล้ว 2,760 บาท | IpAddress 1.46.79.84, 64.233.173xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงแน่นอนครับ ยืนยัน
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน