คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxom_999@hotmail.com | ถอนแล้ว 74,200 บาท | IpAddress 49.229.232.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล3680บาท เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxta.b12@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 2001:44c8:420e:935d:1af7:66a3:4dd:9e3b, 64.233.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxpoe21185@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 1.4.220.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน1800บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxti828@gmail.com | ถอนแล้ว 62,500 บาท | IpAddress 58.11.57xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxanan@gmail.com | ถอนแล้ว 50,976 บาท | IpAddress 1.46.234xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริงค่ะ ไม่มีหน้าม้า. มารยาใดแอบแฝง ดีใจมากๆเลย. เว็บนี้ชัวร์
ผู้ใช้ xxxxxhimplee555@gmail.com | ถอนแล้ว 28,800 บาท | IpAddress 182.232.70xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnkk.12@gmail.com | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 182.232.23xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx522@yahoo.com | ถอนแล้ว 486,300 บาท | IpAddress 110.168.60.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 7,000 บาท จ่ายจริงยืนยัน 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxaree.mohirun@gmail.com | ถอนแล้ว 323,100 บาท | IpAddress 110.78.181.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายเร็วคะ
ผู้ใช้ xxxxxr.pan988@gmail.com | ถอนแล้ว 16,800 บาท | IpAddress 110.169.248.110, 110.169.248.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxtalloy.sales10@gmail.com | ถอนแล้ว 230,992 บาท | IpAddress 184.22.113xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกมาแล้วค่ะงวดที่แล้ว จ่ายจริงแน่นอน
ผู้ใช้ xxxxxya4149@gmail.com | ถอนแล้ว 15,900 บาท | IpAddress 101.109.90.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน1800บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxjoey@gmail.com | ถอนแล้ว 13,900 บาท | IpAddress 49.229.74.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxom.au@gmail.com | ถอนแล้ว 20,300 บาท | IpAddress 184.22.209.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxha_bb@hotmail.com | ถอนแล้ว 39,200 บาท | IpAddress 49.48.40.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxLL.ss@gmail.com | ถอนแล้ว 19,701 บาท | IpAddress 49.230.41xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxiwan@hotmail.com | ถอนแล้ว 136,373 บาท | IpAddress 1.46.101.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxo-ok@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,500 บาท | IpAddress 184.22.162.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrapon_sky@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 27.145.182xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxdlib@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 202.28.25xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxat030122@gmail.com | ถอนแล้ว 301,575 บาท | IpAddress 182.232.40.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxeell_noiize@msn.com | ถอนแล้ว 8,000 บาท | IpAddress 182.232.70xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก4600เงินเข้าเเล้ว
ผู้ใช้ xxxxxrat0330@gmail.com | ถอนแล้ว 3,220 บาท | IpAddress 223.24.97xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxey22@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,500 บาท | IpAddress 1.46.226.105, 64.233.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxron_wi@hotmail.com | ถอนแล้ว 250,920 บาท | IpAddress 223.24.186xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxth.nhong@gmail.com | ถอนแล้ว 7,481 บาท | IpAddress 223.207.246.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxint.chat@yahoo.com | ถอนแล้ว 40,500 บาท | IpAddress 1.47.204.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันเฮียเฮงจ่ายจริงถูก10จำนวน200บาท
ผู้ใช้ xxxxxlnaka@gmail.com | ถอนแล้ว 122,100 บาท | IpAddress 182.232.102xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่าบจริง
ผู้ใช้ xxxxx_qq@hotmail.com | ถอนแล้ว 9,300 บาท | IpAddress 171.4.250xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงถูกรางวัล1800บาท
ผู้ใช้ xxxxxnsir.b@gmail.com | ถอนแล้ว 80,000 บาท | IpAddress 1.47.33xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง เฮงแน่นอนคร่า
ผู้ใช้ xxxxxhai-3434@hotmail.com | ถอนแล้ว 117,288 บาท | IpAddress 223.24.174.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงได้จริง
ผู้ใช้ xxxxxngjj2@gmail.com | ถอนแล้ว 4,560 บาท | IpAddress 182.232.52.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1840บาท จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxangeiei@hotmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 58.8.152xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน1000บาม เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxesdesign@gmail.com | ถอนแล้ว 57,875 บาท | IpAddress 184.82.144.183, 64.233.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีครับเชื่อใจได้
ผู้ใช้ xxxxxpong1634@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 182.232.53.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายไว..ง่ายๆแค่คลิก.
ผู้ใช้ xxxxx5044@gmail.com | ถอนแล้ว 28,900 บาท | IpAddress 223.24.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxaz@gmail.com | ถอนแล้ว 13,535 บาท | IpAddress 223.205.156.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถอน 2200 ได้รับยอดภายใน 10 นาที
ผู้ใช้ xxxxxachaisri@gmail.com | ถอนแล้ว 25,800 บาท | IpAddress 175.211.232.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxvelovelove@gmail.com | ถอนแล้ว 36,540 บาท | IpAddress 223.24.189.85, 64.233.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ๆ
ผู้ใช้ xxxxx77677767@outlook.coth | ถอนแล้ว 156,000 บาท | IpAddress 1.47.167xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxhai3810@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 1.47.11xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx102557@gmail.com | ถอนแล้ว 2,100 บาท | IpAddress 182.232.47xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxhale@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,100 บาท | IpAddress 223.24.185xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน1380 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันีก 1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxunuumoo@icloud.com | ถอนแล้ว 5,460 บาท | IpAddress 223.24.9xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้แล้วถูก2ตัส
ผู้ใช้ xxxxxove_2538@hotmail.com | ถอนแล้ว 6,370 บาท | IpAddress 61.90.70.20, 61.90.70xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน ถูกจิง จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxa@hotmail.com | ถอนแล้ว 39,131 บาท | IpAddress 223.24.121xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกปุ๊ปจ่ายปั๊ป
ผู้ใช้ xxxxxring.ice@gmail.com | ถอนแล้ว 35,337 บาท | IpAddress 1.20.88xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ..
ผู้ใช้ xxxxxai_cnc2011@hotmail.com | ถอนแล้ว 8,880 บาท | IpAddress 110.168.60.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง100% 👂
ผู้ใช้ xxxxxayawan.1987@gmail.com | ถอนแล้ว 1,020 บาท | IpAddress 58.10.16.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน....บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxatcharapong168@gmail.com | ถอนแล้ว 51,850 บาท | IpAddress 171.98.139xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงถูก3ตรงๆงวดแรก รับเงินแล้ว
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน