คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 >> หน้าสุดท้าย
ผู้ใช้ xxxxxawberryll@hotmail.com | ถอนแล้ว 15,990 บาท | IpAddress 27.55.79xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxy_jenny@hotmail.com | ถอนแล้ว 56,635 บาท | IpAddress 182.232.18.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง ถูก50000บาท เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx2522@hotmail.com | ถอนแล้ว 7,000 บาท | IpAddress 1.46.130.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrut@gmail.com | ถอนแล้ว 106,180 บาท | IpAddress 27.55.96xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnit9959@hotmail.com | ถอนแล้ว 107,286 บาท | IpAddress 49.229.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับ ถอนมาแล้ว555
ผู้ใช้ xxxxxan.2518@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,664,600 บาท | IpAddress 1.47.10xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ขอขอบคุณคะ. จ่ายจริงทุกบาทคะ
ผู้ใช้ xxxxxhep@hotmail.com | ถอนแล้ว 140,500 บาท | IpAddress 182.232.201.114, 64.233.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายเร็ว ครบถ้วน
ผู้ใช้ xxxxx_acc@outlook.com | ถอนแล้ว 2,300 บาท | IpAddress 1.47.142.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง​ ถูกรางวัลจำนวนเงิน1800บาท​ เงินเข้าแล้วค่ะ จ่ายจริงยืนยันค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxat70@gmail.com | ถอนแล้ว 21,513 บาท | IpAddress 1.47.231xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 3680 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxie_2012@hotmail.com | ถอนแล้ว 900 บาท | IpAddress 27.55.16.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงได้จริง
ผู้ใช้ xxxxxao927@gmail.com | ถอนแล้ว 5,300 บาท | IpAddress 1.46.168.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1
ผู้ใช้ xxxxxuch22051981@gmail.com | ถอนแล้ว 1,222,952 บาท | IpAddress 1.47.68.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ4,600
ผู้ใช้ xxxxxiiz@gmail.com | ถอนแล้ว 139,575 บาท | IpAddress 58.10.67.234, 58.10.67.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 12,000 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxuch.sawada2524@gmail.com | ถอนแล้ว 66,220 บาท | IpAddress 115.87.121xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก150บาทเงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxmaball@gmail.com | ถอนแล้ว 46,140 บาท | IpAddress 1.47.67.245, 64.233.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงได้เงินจิง
ผู้ใช้ xxxxx9254@hotmail.com | ถอนแล้ว 9,500 บาท | IpAddress 49.49.237.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx105@hotmail.com | ถอนแล้ว 265,909 บาท | IpAddress 223.24.156.103, 64.233.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1800 เงินเข้าแล้วครับ จ่ายจริงครับผม
ผู้ใช้ xxxxxaree1992@gmail.com | ถอนแล้ว 3,000 บาท | IpAddress 182.53.147.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน3,680เงินเข้าเเล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxongg25@gmail.com | ถอนแล้ว 3,120 บาท | IpAddress 180.183.1xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงครับยืนยัน 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxon_nook@hotmail.com | ถอนแล้ว 436,034 บาท | IpAddress 1.47.133xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxmons@outlook.com | ถอนแล้ว 217,000 บาท | IpAddress 103.246.50xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงครับ ได้เงินเร็วมาก
ผู้ใช้ xxxxxa_a@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,500 บาท | IpAddress 182.52.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 2 ตัวงวด 1 สค.61 รับเงิน 1,840 บาท เงินเข้าจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxma_sales@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,200 บาท | IpAddress 101.108.238.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ 1,800 บ.
ผู้ใช้ xxxxxa37331@gmail.com | ถอนแล้ว 6,970 บาท | IpAddress 49.229.131.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxak_a101@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 182.232.143.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxve_you@hotmail.com | ถอนแล้ว 9,200 บาท | IpAddress 171.99.203.127, 171.99.203.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงอะไรจริง โอนไว้เข้าออก
ผู้ใช้ xxxxxoioo@hotmail.com | ถอนแล้ว 477,865 บาท | IpAddress 1.47.194.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxew95@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,300 บาท | IpAddress 49.229.147xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน....บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxthip@gmail.com | ถอนแล้ว 7,300 บาท | IpAddress 101.51.84.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง 1เสียงยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxskyfall007@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,000 บาท | IpAddress 223.24.190xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 3220 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยัน 1 เสียงครับ
ผู้ใช้ xxxxxtytle@hotmail.com | ถอนแล้ว 14,000 บาท | IpAddress 223.24.172.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกโต๊ดมาเเล้ว เฮงเค้าจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx2000@hotmail.com | ถอนแล้ว 350,843 บาท | IpAddress 49.230.220.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก4600 ยืนยันอีก1เสียง จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxkamjun28@gmail.com | ถอนแล้ว 9,900 บาท | IpAddress 223.24.174.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับงวดที่16นี้เองถึงผมจะถูกแค่ไม่มากแต่ก็รู้สึกดีใจเพราะชื้อมาหลายงวดพึ่งถูกและได้รับเงินจริง
ผู้ใช้ xxxxxhong.474@gmail.com | ถอนแล้ว 48,560 บาท | IpAddress 223.24.63xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางรัลจำนวน50บาทเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx2576laeid55@gmail.com | ถอนแล้ว 623,780 บาท | IpAddress 1.47.73xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเร็วมากคับ
ผู้ใช้ xxxxxak17@gmail.com | ถอนแล้ว 11,000 บาท | IpAddress 49.49.87.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxicha.chai2531@gmail.com | ถอนแล้ว 193,417 บาท | IpAddress 122.154.245xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ลองเล่นครั้งแรกก็มีโชคเลยค่ะ ..ถูกจริงจ่ายจริงแน่นอนค่ะ การันตีได้เลย
ผู้ใช้ xxxxxnvs@gmail.com | ถอนแล้ว 3,000 บาท | IpAddress 182.232.151.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 2ตัวล่าง 3680 บาทแจ้งถอนปุ๊บ ไม่เกิน5นาทีเงินเข้า บช.เรียบร้อย
ผู้ใช้ xxxxxpong2g@hotmail.com | ถอนแล้ว 73,000 บาท | IpAddress 27.55.66xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxi0000@gmail.com | ถอนแล้ว 2,500 บาท | IpAddress 27.55.77.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียจ่ายจริง ถูกหวยจำนวน 2800บาท เงินเข้าแล้ว 😗😗😗
ผู้ใช้ xxxxxbum@hotmail.com | ถอนแล้ว 56,200 บาท | IpAddress 59.6.220xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxut1500@gmail.com | ถอนแล้ว 74,090 บาท | IpAddress 171.99.160.64, 171.99.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะเราถอนเเล้วไม่กี่นาทีก้อเข้าค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxpor@hotmail.com | ถอนแล้ว 157,282 บาท | IpAddress 171.98.130.9, 64.233.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx488@outlook.com | ถอนแล้ว 7,800 บาท | IpAddress 182.232.158.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จิง
ผู้ใช้ xxxxxan1965@gmail.com | ถอนแล้ว 6,200 บาท | IpAddress 2001:44c8:418a:cf0e:1:1:f6a8:824b, 64.233.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก12฿จ่าย1104฿เมื่อวานฮานอย
ผู้ใช้ xxxxxraw@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 1,500 บาท | IpAddress 49.237.133.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxdeen-club@hotmail.com | ถอนแล้ว 59,830 บาท | IpAddress 171.96.224.23, 171.96.224xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxg22@gmail.com | ถอนแล้ว 75,029 บาท | IpAddress 1.46.203xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnnumfon@gmail.com | ถอนแล้ว 197,465 บาท | IpAddress 49.230.29.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เว็บนี้จ่ายจริงค่ะจ่ายไวด้วยค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxo5631@gmail.com | ถอนแล้ว 2,760 บาท | IpAddress 58.8.159.50, 58.8.159xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงเงินเข้าแล้ว
หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 >> หน้าสุดท้าย
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน