คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx10150@hotmail.com | ถอนแล้ว 43,310 บาท | IpAddress 96.30.100xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงทุกครั้ง
ผู้ใช้ xxxxxz69@gmail.com | ถอนแล้ว 5,440 บาท | IpAddress 115.84.71.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : รับเงินจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxlee0084@gmail.com | ถอนแล้ว 38,000 บาท | IpAddress 182.232.4xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง เร็วค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxuchote7@gmail.com | ถอนแล้ว 1,700 บาท | IpAddress 124.120.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง​จ่ายไว
ผู้ใช้ xxxxxe_eduo@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 8,962 บาท | IpAddress 180.183.251.133, 64.233.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันค่ะจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxawberryll@hotmail.com | ถอนแล้ว 20,598 บาท | IpAddress 27.55.79xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxawat007@hotmail.com | ถอนแล้ว 8,370 บาท | IpAddress 49.231.4xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxy_jenny@hotmail.com | ถอนแล้ว 59,355 บาท | IpAddress 182.232.18.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง ถูก50000บาท เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx2522@hotmail.com | ถอนแล้ว 15,700 บาท | IpAddress 1.46.130.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxe.act5525@gmail.com | ถอนแล้ว 3,360 บาท | IpAddress 182.232.212.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : โอนไวจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrut@gmail.com | ถอนแล้ว 106,180 บาท | IpAddress 27.55.96xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx_j59@hotmail.com | ถอนแล้ว 11,830 บาท | IpAddress 223.24.102.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxa_3141@hotmail.com | ถอนแล้ว 11,360 บาท | IpAddress 223.24.60xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxnit9959@hotmail.com | ถอนแล้ว 285,829 บาท | IpAddress 49.229.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับ ถอนมาแล้ว555
ผู้ใช้ xxxxxan.2518@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,995,600 บาท | IpAddress 1.47.10xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ขอขอบคุณคะ. จ่ายจริงทุกบาทคะ
ผู้ใช้ xxxxxhep@hotmail.com | ถอนแล้ว 177,000 บาท | IpAddress 182.232.201.114, 64.233.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายเร็ว ครบถ้วน
ผู้ใช้ xxxxx_acc@outlook.com | ถอนแล้ว 2,300 บาท | IpAddress 1.47.142.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง​ ถูกรางวัลจำนวนเงิน1800บาท​ เงินเข้าแล้วค่ะ จ่ายจริงยืนยันค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxat70@gmail.com | ถอนแล้ว 48,663 บาท | IpAddress 1.47.231xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 3680 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxie_2012@hotmail.com | ถอนแล้ว 900 บาท | IpAddress 27.55.16.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงได้จริง
ผู้ใช้ xxxxxao927@gmail.com | ถอนแล้ว 5,300 บาท | IpAddress 1.46.168.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1
ผู้ใช้ xxxxxuch22051981@gmail.com | ถอนแล้ว 2,320,052 บาท | IpAddress 1.47.68.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ4,600
ผู้ใช้ xxxxxiiz@gmail.com | ถอนแล้ว 419,279 บาท | IpAddress 58.10.67.234, 58.10.67.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 12,000 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxuch.sawada2524@gmail.com | ถอนแล้ว 66,220 บาท | IpAddress 115.87.121xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก150บาทเงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxmaball@gmail.com | ถอนแล้ว 46,140 บาท | IpAddress 1.47.67.245, 64.233.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงได้เงินจิง
ผู้ใช้ xxxxx9254@hotmail.com | ถอนแล้ว 13,180 บาท | IpAddress 49.49.237.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx105@hotmail.com | ถอนแล้ว 648,799 บาท | IpAddress 223.24.156.103, 64.233.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1800 เงินเข้าแล้วครับ จ่ายจริงครับผม
ผู้ใช้ xxxxxaree1992@gmail.com | ถอนแล้ว 3,000 บาท | IpAddress 182.53.147.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน3,680เงินเข้าเเล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxongg25@gmail.com | ถอนแล้ว 3,120 บาท | IpAddress 180.183.1xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงครับยืนยัน 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxon_nook@hotmail.com | ถอนแล้ว 4,554,531 บาท | IpAddress 1.47.133xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxmons@outlook.com | ถอนแล้ว 217,000 บาท | IpAddress 103.246.50xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงครับ ได้เงินเร็วมาก
ผู้ใช้ xxxxxa_a@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,500 บาท | IpAddress 182.52.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 2 ตัวงวด 1 สค.61 รับเงิน 1,840 บาท เงินเข้าจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxma_sales@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,200 บาท | IpAddress 101.108.238.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ 1,800 บ.
ผู้ใช้ xxxxxa37331@gmail.com | ถอนแล้ว 6,970 บาท | IpAddress 49.229.131.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxak_a101@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 182.232.143.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxve_you@hotmail.com | ถอนแล้ว 9,200 บาท | IpAddress 171.99.203.127, 171.99.203.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงอะไรจริง โอนไว้เข้าออก
ผู้ใช้ xxxxxoioo@hotmail.com | ถอนแล้ว 477,865 บาท | IpAddress 1.47.194.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxew95@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,300 บาท | IpAddress 49.229.147xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน....บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxthip@gmail.com | ถอนแล้ว 19,400 บาท | IpAddress 101.51.84.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง 1เสียงยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxskyfall007@hotmail.com | ถอนแล้ว 9,315 บาท | IpAddress 223.24.190xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 3220 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยัน 1 เสียงครับ
ผู้ใช้ xxxxxtytle@hotmail.com | ถอนแล้ว 18,680 บาท | IpAddress 223.24.172.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกโต๊ดมาเเล้ว เฮงเค้าจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx2000@hotmail.com | ถอนแล้ว 376,316 บาท | IpAddress 49.230.220.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก4600 ยืนยันอีก1เสียง จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxkamjun28@gmail.com | ถอนแล้ว 16,600 บาท | IpAddress 223.24.174.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับงวดที่16นี้เองถึงผมจะถูกแค่ไม่มากแต่ก็รู้สึกดีใจเพราะชื้อมาหลายงวดพึ่งถูกและได้รับเงินจริง
ผู้ใช้ xxxxxhong.474@gmail.com | ถอนแล้ว 61,315 บาท | IpAddress 223.24.63xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางรัลจำนวน50บาทเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx2576laeid55@gmail.com | ถอนแล้ว 623,780 บาท | IpAddress 1.47.73xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเร็วมากคับ
ผู้ใช้ xxxxxak17@gmail.com | ถอนแล้ว 11,000 บาท | IpAddress 49.49.87.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxicha.chai2531@gmail.com | ถอนแล้ว 237,857 บาท | IpAddress 122.154.245xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ลองเล่นครั้งแรกก็มีโชคเลยค่ะ ..ถูกจริงจ่ายจริงแน่นอนค่ะ การันตีได้เลย
ผู้ใช้ xxxxxnvs@gmail.com | ถอนแล้ว 37,600 บาท | IpAddress 182.232.151.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 2ตัวล่าง 3680 บาทแจ้งถอนปุ๊บ ไม่เกิน5นาทีเงินเข้า บช.เรียบร้อย
ผู้ใช้ xxxxxpong2g@hotmail.com | ถอนแล้ว 82,000 บาท | IpAddress 27.55.66xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxi0000@gmail.com | ถอนแล้ว 2,500 บาท | IpAddress 27.55.77.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียจ่ายจริง ถูกหวยจำนวน 2800บาท เงินเข้าแล้ว 😗😗😗
ผู้ใช้ xxxxxbum@hotmail.com | ถอนแล้ว 151,892 บาท | IpAddress 59.6.220xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน