คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxd1307@gmail.com | ถอนแล้ว 17,510 บาท | IpAddress 223.24.181xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับ
ผู้ใช้ xxxxxhakanlaya@gmail.com | ถอนแล้ว 4,600 บาท | IpAddress 184.22.11xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค้า
ผู้ใช้ xxxxxy2014@gmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 110.169.12xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจาายจริง
ผู้ใช้ xxxxxzz@outlook.co.th | ถอนแล้ว 68,509 บาท | IpAddress 182.232.72.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงโอนไวมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxli.23@gmail.com | ถอนแล้ว 21,390 บาท | IpAddress 1.46.79.84, 64.233.173xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงแน่นอนครับ ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxnuy1111@hotmail.com | ถอนแล้ว 57,777 บาท | IpAddress 171.5.235xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxong.mimmim@gmail.com | ถอนแล้ว 66,210 บาท | IpAddress 223.24.60xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน4,600บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxmayy2013@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 10,560 บาท | IpAddress 171.7.164.161, 64.233.173xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 2760 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริง ยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxhaphan@gmail.com | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 223.24.181xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ถูก10บาท โอนเข้าบัญชีจริง
ผู้ใช้ xxxxxuk888@gmail.com | ถอนแล้ว 6,970 บาท | IpAddress 2403:6200:8822:93cb:d836:8d12:dfca:2106, 64.233.173xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเร็วจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxsritasang2522@gmail.com | ถอนแล้ว 7,100 บาท | IpAddress 171.4.183xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrsu@hotmail.com | ถอนแล้ว 238,283 บาท | IpAddress 184.22.108.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : สุดยอด
ผู้ใช้ xxxxxrak_sri@hotmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 223.24.188.243, 64.233.173.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับเงินเข้าจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxit.auurai@gmail.com | ถอนแล้ว 4,600 บาท | IpAddress 124.120.15xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 4,600 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายเงินยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx8899@gmail.com | ถอนแล้ว 55,820 บาท | IpAddress 171.96.55.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
ผู้ใช้ xxxxxhoshi@gmail.com | ถอนแล้ว 66,915 บาท | IpAddress 182.232.33xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงแน่นอนค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx72@gmail.com | ถอนแล้ว 172,093 บาท | IpAddress 110.169.96.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลสามตัวตรง โต๊ด จ่ายจริงค่ะสี่หมื่นกว่าบาท
ผู้ใช้ xxxxxarachimngoen@gmail.com | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 10.0.1.202, 203.144.133xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถอนแล้ว1800 เงินจริงๆ
ผู้ใช้ xxxxxanchai.s@gmail.com | ถอนแล้ว 18,200 บาท | IpAddress 58.9.177.70, 58.9.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันเฮียเฮงจ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxsita@hotmail.com | ถอนแล้ว 9,200 บาท | IpAddress 182.53.90.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก1,800​เงินเข้าจริงถอนง่าย
ผู้ใช้ xxxxx10011461nam@gmail.com | ถอนแล้ว 31,001 บาท | IpAddress 27.55.202.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล จำนวน 15,600 เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxpong_04@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 182.52.116.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงเต็มราคา
ผู้ใช้ xxxxx66933@email.com | ถอนแล้ว 8,280 บาท | IpAddress 182.232.237xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เล่นง่าย จ่ายจริง ไม่มีโกรง ฉันยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxx-zieza@msn.com | ถอนแล้ว 518 บาท | IpAddress 184.22.174.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ เงินเข้าไวมาก
ผู้ใช้ xxxxxn.m87@gmail.com | ถอนแล้ว 1,165,750 บาท | IpAddress 223.206.247.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxtep3095@gmail.com | ถอนแล้ว 2,600 บาท | IpAddress 182.232.36.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1400 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxunvongsiri@gmail.com | ถอนแล้ว 38,000 บาท | IpAddress 110.78.183xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 9500 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายตริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxet1010@gmail.com | ถอนแล้ว 48,000 บาท | IpAddress 58.8.239xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxana00@gmail.com | ถอนแล้ว 22,420 บาท | IpAddress 223.24.191.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน1380บาทเงินเข้าแล้ว จ่ายจริงค่ะยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxana1@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,130,532 บาท | IpAddress 1.4.230xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 41,400บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxa.beer2010@gmail.com | ถอนแล้ว 18,700 บาท | IpAddress 182.52.10xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคร้า
ผู้ใช้ xxxxxoi045@gmail.com | ถอนแล้ว 110,540 บาท | IpAddress 223.205.238xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริง ได้รับเงินจริงๆค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxoon98990@gmail.com | ถอนแล้ว 6,358,370 บาท | IpAddress 49.230.212.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ถูก 28 ฮานอย 120 บาท
ผู้ใช้ xxxxxeeyaa@gmail.com | ถอนแล้ว 268,000 บาท | IpAddress 223.24.190xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxhananun@gmail.com | ถอนแล้ว 58,580 บาท | IpAddress 184.22.242.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงถูก 20บาทโอนเลย
ผู้ใช้ xxxxxizy@gmail.com | ถอนแล้ว 3,600 บาท | IpAddress 223.24.184.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงคะวันนี้ได้มา1800
ผู้ใช้ xxxxxko712@gmail.com | ถอนแล้ว 10,210 บาท | IpAddress 110.169.11.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะเล่นมาหลายงวดแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx2.nattaya@gmail.com | ถอนแล้ว 93,075 บาท | IpAddress 223.207.84.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตี
ผู้ใช้ xxxxxpaew_solokub@hotmail.com | ถอนแล้ว 9,300 บาท | IpAddress 184.22.110.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล จำนวน 1840 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริง ยืนยันจ่ายจริง 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxrrys@hotmail.com | ถอนแล้ว 14,500 บาท | IpAddress 49.229.166xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxnew02@gmail.com | ถอนแล้ว 6,880 บาท | IpAddress 223.24.190xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆถูกรางวัลเลจท้าย2ตัวจำนวนเงิน1840บาท เงินเข้าเร็วมากด้วย#เฮียเฮงจ่ายจริงยี่นยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxn342@gmail.com | ถอนแล้ว 26,400 บาท | IpAddress 223.24.187xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxt23@gmail.com | ถอนแล้ว 22,019 บาท | IpAddress 1.46.23xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ครับเงินเข้าเร็วมากๆๆๆ
ผู้ใช้ xxxxx_2529_king@hotmail.com | ถอนแล้ว 14,700 บาท | IpAddress 182.232.220.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง เราถูกสองตัวบน 100 หลังหวยออกถอนเงินตอนประมาณ 6 โมง 50 เงินเข้า ทุ่มกว่าๆจ่ายจิงได้ไวยืนยันค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxsaroh1997@gmail.com | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 10.85.62.5, 223.24.7.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆ รับรองค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxnmfc@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,640 บาท | IpAddress 49.229.129xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxkana@gmail.com | ถอนแล้ว 5,500 บาท | IpAddress 182.232.225.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงแน่นอน
ผู้ใช้ xxxxxwer@hotmail.com | ถอนแล้ว 660,926 บาท | IpAddress 124.122.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน11040บาทเงินเข้าจริง
ผู้ใช้ xxxxx_ranata@hotmail.com | ถอนแล้ว 75,943 บาท | IpAddress 171.5.243xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxadee.obun@yahoo.com | ถอนแล้ว 354,600 บาท | IpAddress 27.55.74xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงอะไรจริงๆ ถูกรางวัล 11,400 บาท เงินเข้าแล้ว คอนเฟิร์ม จ้า
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน