คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx.lak97@gmail.com | ถอนแล้ว 32,941 บาท | IpAddress 171.97.247.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxwan.140331@gmail.com | ถอนแล้ว 12,802 บาท | IpAddress 223.24.165xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxta.mam@gmail.com | ถอนแล้ว 7,100 บาท | IpAddress 1.47.13.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx3@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,860 บาท | IpAddress 182.232.205xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 2ตัวล่าง 1,840บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxaum@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,600 บาท | IpAddress 223.24.174.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงครับแล้วเร็วครับ
ผู้ใช้ xxxxxvemai71@gmail.com | ถอนแล้ว 15,500 บาท | IpAddress 122.155.47.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริง คอนเฟริม ค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxngja25@gmail.com | ถอนแล้ว 46,611 บาท | IpAddress 171.7.177.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกหวยลาว2ตัว 1800 จ่ายจริงจ่ายไวค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxphatbowvan | ถอนแล้ว 100,317 บาท | IpAddress 171.96.191xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxnshop | ถอนแล้ว 17,245 บาท | IpAddress 1.47.14.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงอีก 1เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx55844@gmail.com | ถอนแล้ว 610,425 บาท | IpAddress 49.230.87xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxasvanunam@gmail.com | ถอนแล้ว 2,601 บาท | IpAddress 223.24.60.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx3058@gmail.com | ถอนแล้ว 283,800 บาท | IpAddress 184.22.125xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก3600เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxi_ann123@hotmail.com | ถอนแล้ว 17,985 บาท | IpAddress 171.97.73xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงๆค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxkan.fernn@gmail.com | ถอนแล้ว 87,393 บาท | IpAddress 27.145.177.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายไว ถูกรางวัล 1400 บาท เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxhun | ถอนแล้ว 36,900 บาท | IpAddress 49.230.247.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 92”
ผู้ใช้ xxxxx1234 | ถอนแล้ว 5,800 บาท | IpAddress 182.232.220.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxarat001@gmail.com | ถอนแล้ว 288,155 บาท | IpAddress 223.24.94.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 18600 บาท เงินเข้าแล้ว ยืนยันจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx.zaa@gmail.com | ถอนแล้ว 20,798 บาท | IpAddress 1.46.108xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxathuang@gmail.com | ถอนแล้ว 8,847 บาท | IpAddress 1.47.204.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx01_tang_01@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,770 บาท | IpAddress 1.10.179xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน1840บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยัน1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxanokporn | ถอนแล้ว 37,110 บาท | IpAddress 1.10.198.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล920บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยัน1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxmza | ถอนแล้ว 23,874 บาท | IpAddress 223.206.136xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1800 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxyasdfghjkl | ถอนแล้ว 31,100 บาท | IpAddress 182.232.14.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง1000เปอร์เช็นคะ ถูกยังไม่ถึง5ชัวโมงเงินเฃ้าใวมาก.ถูกคร้งแรก ดีใจมากกกคะ
ผู้ใช้ xxxxxs_0@hotmail.com | ถอนแล้ว 111,481 บาท | IpAddress 223.204.243.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน3600บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxy511 | ถอนแล้ว 15,500 บาท | IpAddress 49.229.15xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxx2108@gmail.com | ถอนแล้ว 101,100 บาท | IpAddress 223.24.174xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงการันตีอีก1เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxgrn505@gmail.com | ถอนแล้ว 140,163 บาท | IpAddress 58.8.155.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงโอนไวจร้า
ผู้ใช้ xxxxxihoncool@gmail.com | ถอนแล้ว 120,714 บาท | IpAddress 171.4.180xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxn21 | ถอนแล้ว 156,480 บาท | IpAddress 49.229.130.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxluck1986@gmail.com | ถอนแล้ว 13,500 บาท | IpAddress 182.232.4xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงโอนจริงค่ะ 😊
ผู้ใช้ xxxxxng3812@gmail.com | ถอนแล้ว 3,595 บาท | IpAddress 182.232.7.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxantuk@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 7,396 บาท | IpAddress 223.24.60xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน 2,500 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxong1901@gmail.com | ถอนแล้ว 88,602 บาท | IpAddress 1.46.138.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริง เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxwanida@gmail.com | ถอนแล้ว 2,850 บาท | IpAddress 223.205.49.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน1050บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxepraew@gmail.com | ถอนแล้ว 436,311 บาท | IpAddress 182.232.7xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 400,000 ได้รับจริงๆ โอนไวค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxdtha | ถอนแล้ว 59,649 บาท | IpAddress 49.48.218.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้าถูก900 บาท
ผู้ใช้ xxxxxli@gmail.com | ถอนแล้ว 173,510 บาท | IpAddress 182.232.219.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxakan__k@hotmail.com | ถอนแล้ว 4,608 บาท | IpAddress 124.122.43.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxra13740@gmail.com | ถอนแล้ว 3,465 บาท | IpAddress 49.229.134xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถุกรางวัลจำนวนเงิน460บาทเงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx_123@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 50,300 บาท | IpAddress 27.55.71.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxpawaha | ถอนแล้ว 6,600 บาท | IpAddress 182.232.238.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxza159 | ถอนแล้ว 286,154 บาท | IpAddress 223.24.145.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงเงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxi10978@gimail.com | ถอนแล้ว 54,100 บาท | IpAddress 49.230.127xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxlythe.1@gmail.com | ถอนแล้ว 35,880 บาท | IpAddress 182.232.172.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxm555 | ถอนแล้ว 4,600 บาท | IpAddress 49.230.91.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล​ 4600บาทค่ะ​ เงินเข้าแล้ว​ จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxoto@hotmail.com | ถอนแล้ว 914,215 บาท | IpAddress 124.122.2xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริง ได้เสีย แฟร์ๆดี
ผู้ใช้ xxxxxanun.lek@gmail.com | ถอนแล้ว 1,345 บาท | IpAddress 1.47.38xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายไวมากคะ ขอยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxchara6565@gmail.com | ถอนแล้ว 18,900 บาท | IpAddress 58.137.137xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่าย จริงค่า
ผู้ใช้ xxxxxhanok | ถอนแล้ว 14,913 บาท | IpAddress 223.24.189xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : วันนี้ถูกฮานอย เครปรับเร็วมาก แจ้งถอนไปไม่เกิน15นาที ยอดเข้าบัญชีจ้า
ผู้ใช้ xxxxx@nineable.com | ถอนแล้ว 10,640 บาท | IpAddress 184.82.74.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1840.บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน