คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxises@gmail.com | ถอนแล้ว 115,106 บาท | IpAddress 223.24.166.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx8573 | ถอนแล้ว 19,140 บาท | IpAddress 49.230.224.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับ
ผู้ใช้ xxxxxut.napat@gmail.com | ถอนแล้ว 7,900 บาท | IpAddress 223.24.186.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน4,600บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx4227 | ถอนแล้ว 6,820 บาท | IpAddress 124.121.201.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxmon | ถอนแล้ว 187,679 บาท | IpAddress 49.230.106.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจรับครับเวปนี้สุดยอดที่สุด
ผู้ใช้ xxxxxjana | ถอนแล้ว 36,212 บาท | IpAddress 49.229.58xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxla59 | ถอนแล้ว 70,806 บาท | IpAddress 101.108.51xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตียืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxomruai | ถอนแล้ว 16,440 บาท | IpAddress 182.232.109.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxng | ถอนแล้ว 44,540 บาท | IpAddress 182.232.140.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงรับจริง ถูกวันนั้นจ่ายวันนั้นเลยคะ
ผู้ใช้ xxxxx_dd@hotmail.com | ถอนแล้ว 18,720 บาท | IpAddress 124.121.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 6200 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxya405712@gmail.com | ถอนแล้ว 38,092 บาท | IpAddress 49.229.46.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 23500 บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริง ยืนยันอีก 1 เสียงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxlooknamjaa@gmail.com | ถอนแล้ว 118,066 บาท | IpAddress 49.230.118.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 1840 เงินเข้า 1840
ผู้ใช้ xxxxxisu | ถอนแล้ว 182,140 บาท | IpAddress 124.121.206xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnee20 | ถอนแล้ว 60,402 บาท | IpAddress 115.87.48.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxin@gmail.com | ถอนแล้ว 189,300 บาท | IpAddress 49.230.91xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 9200 บาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxha_nn@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,200 บาท | IpAddress 124.122.34xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวีลจำนวนเงิน3200บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริง ยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxiwada@hotmail.com | ถอนแล้ว 6,490 บาท | IpAddress 183.88.193.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx091@hotmail.com | ถอนแล้ว 42,185 บาท | IpAddress 223.24.164.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : โอนไวมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxkorn | ถอนแล้ว 7,320 บาท | IpAddress 223.24.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงครับ
ผู้ใช้ xxxxxawan | ถอนแล้ว 59,816 บาท | IpAddress 223.24.9xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx234 | ถอนแล้ว 17,500 บาท | IpAddress 159.192.219.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxha | ถอนแล้ว 632,421 บาท | IpAddress 58.11.120.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ชัวส์ 10000000%
ผู้ใช้ xxxxx34ml | ถอนแล้ว 9,425 บาท | IpAddress 182.53.144.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx67@hotmail.com | ถอนแล้ว 100,000 บาท | IpAddress 1.46.96xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล20240 เงินเข้าแล้ว จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxlen22@hotmail.com | ถอนแล้ว 12,700 บาท | IpAddress 125.26.92.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกเงินรางวัลจำนวน 920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxhai004 | ถอนแล้ว 10,840 บาท | IpAddress 184.22.53xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริงคับ ผม ขอบคุณคับ
ผู้ใช้ xxxxxi2562@gmail.com | ถอนแล้ว 7,060 บาท | IpAddress 49.237.216.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxchai6176@gmail.com | ถอนแล้ว 24,804 บาท | IpAddress 1.46.20xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงถูกมาแล้วคะ
ผู้ใช้ xxxxxang000@hotmail.com | ถอนแล้ว 61,700 บาท | IpAddress 1.47.4.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายไว
ผู้ใช้ xxxxx48250 | ถอนแล้ว 99,888 บาท | IpAddress 49.230.227.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxx6198 | ถอนแล้ว 30,226 บาท | IpAddress 1.46.14xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เร็ว ด้วย จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxng@hotmail.com | ถอนแล้ว 158,809 บาท | IpAddress 223.24.184xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเข้าจริงถูกได้รับเงิน920บาทเงินเข้าบัญชีแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxree0800184961@gmail.com | ถอนแล้ว 8,460 บาท | IpAddress 27.253.251.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx24@gmail.com | ถอนแล้ว 14,400 บาท | IpAddress 203.155.66.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 9300 เงินเข้าแล้ว การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxat16042517@gmail.com | ถอนแล้ว 1,155,675 บาท | IpAddress 49.230.231.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxksuparp | ถอนแล้ว 21,300 บาท | IpAddress 125.25.19.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxothong | ถอนแล้ว 4,243 บาท | IpAddress 122.155.97xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxongpun0527@gmail.com | ถอนแล้ว 600 บาท | IpAddress 1.4.211xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx2519@gmail.com | ถอนแล้ว 23,600 บาท | IpAddress 182.232.139.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxx5381 | ถอนแล้ว 310,921 บาท | IpAddress 1.46.235xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงและไวมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxwan | ถอนแล้ว 133,810 บาท | IpAddress 223.24.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน9200บาทเงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx.lum@gmail.com | ถอนแล้ว 12,400 บาท | IpAddress 171.5.169xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล6000บาทเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียงต่ะ
ผู้ใช้ xxxxxoonarak | ถอนแล้ว 106,620 บาท | IpAddress 125.27.94.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน 4,200 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxu2561 | ถอนแล้ว 25,700 บาท | IpAddress 182.232.237.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน9200บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxn56 | ถอนแล้ว 3,920 บาท | IpAddress 171.97.52xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง รวดเร็วทันใจค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxarin_p8@hotmail.com | ถอนแล้ว 92,182 บาท | IpAddress 184.22.215.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxojo13@hotmail.com | ถอนแล้ว 23,300 บาท | IpAddress 223.24.186.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกแล้ว5,600ได้จริงครับผมมม
ผู้ใช้ xxxxx06669 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 1.46.66.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx17 | ถอนแล้ว 12,180 บาท | IpAddress 119.63.8xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxna2526 | ถอนแล้ว 30,650 บาท | IpAddress 223.24.159xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน