คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxada@2534 | ถอนแล้ว 17,680 บาท | IpAddress 182.232.35xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxa449@hotmail.com | ถอนแล้ว 32,351 บาท | IpAddress 49.229.67.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 4140 บาท
ผู้ใช้ xxxxxvitmakuro@qmail.com | ถอนแล้ว 529,880 บาท | IpAddress 58.9.213.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxch | ถอนแล้ว 932,647 บาท | IpAddress 49.229.131.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx514 | ถอนแล้ว 21,645 บาท | IpAddress 1.47.238.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx535 | ถอนแล้ว 920 บาท | IpAddress 124.121.209.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
ผู้ใช้ xxxxx866277523 | ถอนแล้ว 65,780 บาท | IpAddress 1.46.107.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
ผู้ใช้ xxxxxoko | ถอนแล้ว 20,230 บาท | IpAddress 58.11.224xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa1990 | ถอนแล้ว 30,800 บาท | IpAddress 183.88.43xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxwbow | ถอนแล้ว 700 บาท | IpAddress 223.24.189xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx905@hotmail.com | ถอนแล้ว 14,704 บาท | IpAddress 223.24.153xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxaporn2529 | ถอนแล้ว 900 บาท | IpAddress 49.49.245xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxad@gmail.com | ถอนแล้ว 177,773 บาท | IpAddress 1.47.71.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx27@hotmail.com | ถอนแล้ว 900 บาท | IpAddress 183.89.255.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxorn.banana005@gmail.com | ถอนแล้ว 14,300 บาท | IpAddress 223.24.94.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxongbom_1234@hotmail.com | ถอนแล้ว 40,000 บาท | IpAddress 124.120.54xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 4,420 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxza31 | ถอนแล้ว 16,200 บาท | IpAddress 1.46.138.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 2 พันกว่าบาท จ่ายจริงๆค่ะ ไม่โกงจ้าาา
ผู้ใช้ xxxxxa.76500@gmail.com | ถอนแล้ว 399,508 บาท | IpAddress 223.24.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงจ้า
ผู้ใช้ xxxxx51 | ถอนแล้ว 7,400 บาท | IpAddress 1.47.15.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxn.nono@gmail.com | ถอนแล้ว 2,200 บาท | IpAddress 1.46.233xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน1840บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยัน1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxanmiw | ถอนแล้ว 3,500 บาท | IpAddress 182.232.32.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxwadee781 | ถอนแล้ว 33,001 บาท | IpAddress 1.46.201.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxop108 | ถอนแล้ว 22,400 บาท | IpAddress 124.120.180xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxtphon1994 | ถอนแล้ว 1,932 บาท | IpAddress 124.122.141.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง ครั้งแรกก็ได้ตัง ขอบคุณมากครับ
ผู้ใช้ xxxxxuu | ถอนแล้ว 48,710 บาท | IpAddress 93.89.37.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxanong | ถอนแล้ว 48,015 บาท | IpAddress 171.98.41.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxaya | ถอนแล้ว 1,697,190 บาท | IpAddress 171.4.236.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxx121794@gmail.com | ถอนแล้ว 149,280 บาท | IpAddress 49.230.205.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงโอนไว
ผู้ใช้ xxxxxntorn | ถอนแล้ว 13,500 บาท | IpAddress 1.46.45xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 13560฿ เงินเข้าจริงค่ะ ยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxjana | ถอนแล้ว 1,500 บาท | IpAddress 49.230.29xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxpas | ถอนแล้ว 153,400 บาท | IpAddress 49.49.247.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx539 | ถอนแล้ว 700 บาท | IpAddress 223.24.152.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายเร็ว
ผู้ใช้ xxxxxyagon | ถอนแล้ว 3,100 บาท | IpAddress 182.232.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxx99 | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 223.24.14xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxphan.chan@gmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 119.42.116xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxlovelui.only@msn.com | ถอนแล้ว 29,942 บาท | IpAddress 171.6.174.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxi999 | ถอนแล้ว 584,747 บาท | IpAddress 49.229.135xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล46000 บาท เงินเข้าอล้วคะ จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxmai | ถอนแล้ว 4,637 บาท | IpAddress 49.49.87xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 3240บาท เงินเข้าแล้ว ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxka | ถอนแล้ว 22,273 บาท | IpAddress 1.46.203.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxl0701 | ถอนแล้ว 240,091 บาท | IpAddress 58.11.234.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : แจ้งถอน1000 ได้รับจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxa29 | ถอนแล้ว 3,526 บาท | IpAddress 1.20.250.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงได้ถอนหลาบรอบแล้วค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxuns99@gmail.com | ถอนแล้ว 267,801 บาท | IpAddress 171.98.88.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงแน่นอนค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxatnoi | ถอนแล้ว 900 บาท | IpAddress 182.232.198.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก920เงินเข้าจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxu_mooyor@hotmail.com | ถอนแล้ว 429,987 บาท | IpAddress 125.25.81xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ ยืนยันอีกเสีบง
ผู้ใช้ xxxxxii_bb | ถอนแล้ว 3,996 บาท | IpAddress 171.96.189xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง รวดเร็ว
ผู้ใช้ xxxxxn123123456@gmail.com | ถอนแล้ว 34,500 บาท | IpAddress 182.232.164.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxm@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,900 บาท | IpAddress 182.232.152.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก2ตัว1800เงินเข้าแล้ว1800คับ
ผู้ใช้ xxxxxau64388397@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 1.46.138xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน1000บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียงครับ
ผู้ใช้ xxxxxthaon | ถอนแล้ว 261,311 บาท | IpAddress 1.46.44xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริง โอนไวค้ะ
ผู้ใช้ xxxxxas820@gmail.com | ถอนแล้ว 41,700 บาท | IpAddress 114.109.15.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ซื้อมาหลายงวดไม่ถูก พองวดนี้ถูก จ่ายทันทีเลยค่ะ รอแปบเดียวเอง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน