คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxfin | ถอนแล้ว 9,260 บาท | IpAddress 1.46.171.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเร็วมากค่ะเวปนีถูกดีด้วย
ผู้ใช้ xxxxxtw | ถอนแล้ว 5,376 บาท | IpAddress 1.47.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เว็บนี้จ่ายจริงค่ะ เร็วด้วย
ผู้ใช้ xxxxxung4554 | ถอนแล้ว 63,266 บาท | IpAddress 58.8.32xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxn26 | ถอนแล้ว 2,500 บาท | IpAddress 49.229.78.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ถอนมาหลายครั้งแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxka8888 | ถอนแล้ว 22,500 บาท | IpAddress 184.22.236.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงไปค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx03 | ถอนแล้ว 89,300 บาท | IpAddress 1.10.252xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxcky | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 202.28.119xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงๆ
ผู้ใช้ xxxxx990 | ถอนแล้ว 2,272 บาท | IpAddress 223.24.156xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxet_28@hotmail.com | ถอนแล้ว 331,180 บาท | IpAddress 223.204.93.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายเร็วค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx303 | ถอนแล้ว 60,921 บาท | IpAddress 182.232.180xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxppd57@hotmail.com | ถอนแล้ว 36,700 บาท | IpAddress 14.207.170.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxakha | ถอนแล้ว 11,000 บาท | IpAddress 58.10.106xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx616 | ถอนแล้ว 3,080 บาท | IpAddress 182.232.172xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxt_54@hotmail.com | ถอนแล้ว 591 บาท | IpAddress 1.46.232.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnotporn | ถอนแล้ว 6,172 บาท | IpAddress 184.22.254.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ลองถูกดูแล้ว เงินเข้าบัญชีแล้ว จ่ายจริงเฉยยยยย 😄😄
ผู้ใช้ xxxxxanon | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 171.5.245.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx4867@gmail.com | ถอนแล้ว 4,200 บาท | IpAddress 223.24.171xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxy91@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,800 บาท | IpAddress 180.183.122xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 1,840 จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxovej789@gmail.com | ถอนแล้ว 306,481 บาท | IpAddress 223.204.250.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายไว
ผู้ใช้ xxxxxy.5228iloud.com | ถอนแล้ว 40,031 บาท | IpAddress 96.30.108xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงโอนไวมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxorn | ถอนแล้ว 45,031 บาท | IpAddress 171.98.193.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxya-2000@hotmail.com | ถอนแล้ว 880,000 บาท | IpAddress 202.125.8xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 9000 บาท เงินเย้าแล้ว จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxpan | ถอนแล้ว 960 บาท | IpAddress 223.24.191xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง ค่ะเร็วมาก
ผู้ใช้ xxxxxira2483@gmail.com | ถอนแล้ว 45,341 บาท | IpAddress 223.24.185.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 700เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx999 | ถอนแล้ว 3,041 บาท | IpAddress 223.204.247.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxor5018@gmail.com | ถอนแล้ว 51,572 บาท | IpAddress 171.4.131xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 700บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxningza@outlook.com | ถอนแล้ว 14,000 บาท | IpAddress 182.232.30.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันต์ตีจ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxat | ถอนแล้ว 16,331 บาท | IpAddress 203.157.31xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 2,000 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายเร็วจ่ายจริง ยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxss | ถอนแล้ว 77,220 บาท | IpAddress 1.47.161xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงถูกได้รับเงิน 11,900
ผู้ใช้ xxxxxyachaisawat@gmail.com | ถอนแล้ว 39,500 บาท | IpAddress 182.232.181xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเงินจริงค่าดีมากเลยเป็นลูกค้า​ีกแน่นอนคะ
ผู้ใช้ xxxxxa_n@hotmail.com | ถอนแล้ว 39,580 บาท | IpAddress 182.232.33.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxjuran | ถอนแล้ว 49,110 บาท | IpAddress 49.229.148.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงอีกหนึ่งเสียง
ผู้ใช้ xxxxxkyen | ถอนแล้ว 600 บาท | IpAddress 125.26.237.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริงจ้า ป๋ามาก
ผู้ใช้ xxxxxm2539 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 182.232.45.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงค่ะเงินเข้าเรียบร้อย
ผู้ใช้ xxxxxha888 | ถอนแล้ว 3,286 บาท | IpAddress 223.24.169xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxhevy | ถอนแล้ว 3,200 บาท | IpAddress 223.24.14xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงครับ คิดเงินไวมากครับ ถูก 2วันติด
ผู้ใช้ xxxxxapatm33@yahoo.com | ถอนแล้ว 24,600 บาท | IpAddress 183.89.187.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa04 | ถอนแล้ว 31,060 บาท | IpAddress 58.11.24.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน21160บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxutthipech | ถอนแล้ว 208,000 บาท | IpAddress 1.10.181.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx221 | ถอนแล้ว 165,430 บาท | IpAddress 125.25.216xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 6,500 บาท เงินเข้าครบ ถอดออกมาแล้ว ยืนยันจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxkt2535@gmail.com | ถอนแล้ว 30,200 บาท | IpAddress 110.169.11.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกแล้วจริงค่ะ ยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxika | ถอนแล้ว 37,500 บาท | IpAddress 182.232.130.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 800 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxa1985@gmail.com | ถอนแล้ว 52,806 บาท | IpAddress 49.229.72.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลเพื่อพุธที่แล้ว 3XXX เงินเข้าแล้ว ยืนยันว่าจ่ายจริงๆค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxa1991 | ถอนแล้ว 38,549 บาท | IpAddress 27.55.162.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่านจริง
ผู้ใช้ xxxxxsuwan | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 1.47.1xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx77 | ถอนแล้ว 230,904 บาท | IpAddress 182.232.195.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxawan2538@hotnail.co.th | ถอนแล้ว 23,900 บาท | IpAddress 1.46.72xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกหุ้นนิเคอิบ่าย 5320 บาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริงคะ สุดยอด
ผู้ใช้ xxxxxka032527@gmail.com | ถอนแล้ว 552 บาท | IpAddress 124.122.19.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถอนเร็วเครดิตปรับเร็วมากคะ
ผู้ใช้ xxxxx194 | ถอนแล้ว 560 บาท | IpAddress 223.207.170.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1
ผู้ใช้ xxxxxt88 | ถอนแล้ว 1,920 บาท | IpAddress 182.232.45.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1000
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน