คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxpat | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 182.232.12xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ. จ่ายไว
ผู้ใช้ xxxxximol.n@gmail.com | ถอนแล้ว 5,400 บาท | IpAddress 114.109.74xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน460บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxaew@its.jnj.com | ถอนแล้ว 47,672 บาท | IpAddress 14.207.197xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx.999 | ถอนแล้ว 30,100 บาท | IpAddress 184.22.87.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก20บาท​ เงินเข้าแล้ว​ จ่ายจริงคะ​ ยืนยันอีกเสียง อยากถูกอีก
ผู้ใช้ xxxxxck2537 | ถอนแล้ว 6,310 บาท | IpAddress 223.24.168.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงรับจริงเชื่อใจได้ขอยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxon | ถอนแล้ว 42,000 บาท | IpAddress 182.232.145xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 4,600 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริง ไม่โกง ยืนยัน คะ
ผู้ใช้ xxxxxna.lastday@gmill.com | ถอนแล้ว 9,700 บาท | IpAddress 223.24.169xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกแล้วทำการถอนก่อนได้ก่อนเลยค่ะยืนยันจ่ายเงินจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxpornboom | ถอนแล้ว 44,961 บาท | IpAddress 223.24.92.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน4,000 บาท เงิิิิินเข่าแล้วครับ
ผู้ใช้ xxxxx251619@gmail.com | ถอนแล้ว 35,440 บาท | IpAddress 182.232.195xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxaa | ถอนแล้ว 10,300 บาท | IpAddress 171.100.253.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง ..รวดเร็ว
ผู้ใช้ xxxxx91 | ถอนแล้ว 276,698 บาท | IpAddress 223.205.235xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 4600 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxy16 | ถอนแล้ว 92,023 บาท | IpAddress 124.121.173.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ ยืนยันได้
ผู้ใช้ xxxxxin.1554@gmail.com | ถอนแล้ว 15,444 บาท | IpAddress 182.232.46.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงจ้า ไวเดียว
ผู้ใช้ xxxxxmail.com | ถอนแล้ว 5,500 บาท | IpAddress 1.46.230.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 5,500฿ เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxat | ถอนแล้ว 35,710 บาท | IpAddress 223.24.158.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnbon | ถอนแล้ว 291,000 บาท | IpAddress 58.10.226.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxovetai@gmail.com | ถอนแล้ว 6,016 บาท | IpAddress 182.232.21.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxn_nakkarat@hotmail.com | ถอนแล้ว 12,730 บาท | IpAddress 182.232.12.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายๆจริง
ผู้ใช้ xxxxxxon3@gmail.com | ถอนแล้ว 600 บาท | IpAddress 223.24.153xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxee8992 | ถอนแล้ว 2,783 บาท | IpAddress 1.46.11xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจรืง.โอนชัวร์
ผู้ใช้ xxxxx510 | ถอนแล้ว 2,187 บาท | IpAddress 27.55.172.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับเงินแล้วค่ะเฮียจ่ายจริงแนะนำก้อได้รับค่าคอมจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxi1984 | ถอนแล้ว 15,500 บาท | IpAddress 49.229.151.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxawadee7155 | ถอนแล้ว 98,080 บาท | IpAddress 27.55.172.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ถูกจริงรับจริง
ผู้ใช้ xxxxxe_1992@hotmail.com | ถอนแล้ว 11,127 บาท | IpAddress 223.24.164.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxorn85@gmail.com | ถอนแล้ว 8,844 บาท | IpAddress 182.232.12xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxa9369@gmail.com | ถอนแล้ว 920 บาท | IpAddress 1.46.111.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงถอนได้ไว้จิงๆจ้า
ผู้ใช้ xxxxxnpay@hotmail.com | ถอนแล้ว 11,940 บาท | IpAddress 171.5.183.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxn777 | ถอนแล้ว 1,100 บาท | IpAddress 223.24.186xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxcd@gmail.com | ถอนแล้ว 1,840 บาท | IpAddress 1.47.34xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxad_2536@hotmail.com | ถอนแล้ว 44,480 บาท | IpAddress 58.8.170.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกราลวัล 1800 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx1485 | ถอนแล้ว 55,100 บาท | IpAddress 223.24.9xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จายจริงครับรับมาเเลว
ผู้ใช้ xxxxxy.187@gmail.com | ถอนแล้ว 570 บาท | IpAddress 1.47.3xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxalika | ถอนแล้ว 269,140 บาท | IpAddress 223.206.251xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง 4000฿
ผู้ใช้ xxxxxi2528@hotmail.com | ถอนแล้ว 9,000 บาท | IpAddress 96.30.75.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 4600 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxx111 | ถอนแล้ว 26,200 บาท | IpAddress 182.232.165xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxn2519@gmail.com | ถอนแล้ว 43,621 บาท | IpAddress 110.168.207xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล​ 1840 บาท​ เงินเข้าแล้ว​ จ่ายจริง​ยืนยันอีก​ 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxin-a@hotmail.com | ถอนแล้ว 4,100 บาท | IpAddress 182.232.136.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยืนยันค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxya2020 | ถอนแล้ว 5,645 บาท | IpAddress 182.232.27xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
ผู้ใช้ xxxxx824 | ถอนแล้ว 1,490 บาท | IpAddress 182.232.188.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก65ล่าง10บาทถอนออกมาเเล้ว920จ่ายจิงๆนร้า🎉🎉
ผู้ใช้ xxxxxo08@gmail.com | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 182.232.41.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1800 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสีนง
ผู้ใช้ xxxxxokza@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,600 บาท | IpAddress 171.4.251xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ว๊าวเงินเข้าแล้วจ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxda | ถอนแล้ว 14,814 บาท | IpAddress 171.7.32xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxe021824 | ถอนแล้ว 7,197 บาท | IpAddress 49.231.246.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxbao2532@gmail.com | ถอนแล้ว 31,307 บาท | IpAddress 223.24.164xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน9000บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxookie@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 16,735 บาท | IpAddress 27.55.71xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 920 เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxn09@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,820 บาท | IpAddress 223.24.146xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ไม่มีโกง
ผู้ใช้ xxxxxchaphon@gmail.com | ถอนแล้ว 1,840 บาท | IpAddress 118.175.247.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 500 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxyu122 | ถอนแล้ว 4,700 บาท | IpAddress 184.22.120.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 2 ตัวบน 93 งวดวันที่ 1 ตค. 63 50 บาท ได้รับเงินจริงค่ะ รับยอดเงินถูกรางวัลวันเดียวกันช่วงค่ำ ๆ ต้องการรับเร็วให้ใช้บัญชีการโอนเงินรับเงินบัญชีเดียวกันจะได้เร็วสุดค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxchapa6832@gmail.com | ถอนแล้ว 2,300 บาท | IpAddress 49.48.250xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxsa | ถอนแล้ว 29,501 บาท | IpAddress 1.47.66.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล50 บาทเงินเข้าแล้วคร่่
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน