คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxnp | ถอนแล้ว 1,840 บาท | IpAddress 49.229.142.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริง ถอนเงินออกมาใช้สบายๆ
ผู้ใช้ xxxxx2518@gmil.com | ถอนแล้ว 53,300 บาท | IpAddress 182.232.192.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะไวดว้ยคะ
ผู้ใช้ xxxxxhong | ถอนแล้ว 1,319,396 บาท | IpAddress 125.25.13.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจร้า
ผู้ใช้ xxxxxza31@gmail.com | ถอนแล้ว 54,580 บาท | IpAddress 182.232.140xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เข้า
ผู้ใช้ xxxxxsmin@gmail.com | ถอนแล้ว 5,000 บาท | IpAddress 182.232.160xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxakanyama@gmail.com | ถอนแล้ว 10,280 บาท | IpAddress 1.46.235xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxearly.9@gmail.com | ถอนแล้ว 19,780 บาท | IpAddress 223.24.9xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1800 บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxy108 | ถอนแล้ว 44,131 บาท | IpAddress 182.232.171xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxpattypatty279@gmail.com | ถอนแล้ว 9,660 บาท | IpAddress 182.232.8xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxat | ถอนแล้ว 2,702 บาท | IpAddress 27.145.137xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx88 | ถอนแล้ว 191,579 บาท | IpAddress 223.24.142xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายไวเชื่อถือได้ค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxan12@gmail.com | ถอนแล้ว 3,000 บาท | IpAddress 223.24.190xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน2100ยาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxakit | ถอนแล้ว 26,980 บาท | IpAddress 182.232.176.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน460บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxoo.08@hotmail.com | ถอนแล้ว 60,160 บาท | IpAddress 171.7.2.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮงจริงๆ
ผู้ใช้ xxxxxe22704@gmail.com | ถอนแล้ว 139,600 บาท | IpAddress 223.24.146xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxthan | ถอนแล้ว 22,240 บาท | IpAddress 171.97.101.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxyafern | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 180.180.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน920บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxew | ถอนแล้ว 68,600 บาท | IpAddress 182.52.217.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันอีกเสียงค่ะว่าจ่ายจริง โอนจริง ไวจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxhi | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 223.24.175xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก516 บาทยืนยันจ่ายจริงคะชอบมากคะ
ผู้ใช้ xxxxxng100kittisak@gmail.com | ถอนแล้ว 14,500 บาท | IpAddress 182.232.146.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน2300บาทเงินแล้วจ่ายจริงยืนยัน1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx32 | ถอนแล้ว 15,534 บาท | IpAddress 223.24.189xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน1000บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxuey@hotmail.com | ถอนแล้ว 960 บาท | IpAddress 1.46.97xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน900บาทเงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีกเสียง
ผู้ใช้ xxxxxawur | ถอนแล้ว 4,500 บาท | IpAddress 124.122.23xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ครับ
ผู้ใช้ xxxxx5@gmail.com | ถอนแล้ว 1,600 บาท | IpAddress 223.24.189xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริง..ดีมากๆ
ผู้ใช้ xxxxx27 | ถอนแล้ว 3,710 บาท | IpAddress 223.204.195.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxove | ถอนแล้ว 1,200 บาท | IpAddress 1.47.10xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆๆค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxng | ถอนแล้ว 126,831 บาท | IpAddress 223.24.187.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxna | ถอนแล้ว 55,835 บาท | IpAddress 182.53.125.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จิงครับ
ผู้ใช้ xxxxx0713srm@gmail.com | ถอนแล้ว 25,500 บาท | IpAddress 223.24.184xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxnun | ถอนแล้ว 7,750 บาท | IpAddress 223.24.169.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันต
ผู้ใช้ xxxxxice@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,800 บาท | IpAddress 182.232.154xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 2260 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxdrt | ถอนแล้ว 21,000 บาท | IpAddress 182.232.181xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ.เร็วมาก
ผู้ใช้ xxxxx5596@gmail.com | ถอนแล้ว 727,354 บาท | IpAddress 49.230.19xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกแล้วจ่ายทันทีจ่ายจริงช่วยยืนยังอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxum19@gmail.com | ถอนแล้ว 48,100 บาท | IpAddress 1.46.194.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายไว จ้า👍🏻
ผู้ใช้ xxxxx0320 | ถอนแล้ว 6,500 บาท | IpAddress 49.229.143xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx427 | ถอนแล้ว 103,228 บาท | IpAddress 223.24.93.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxin4629n@gmail.com | ถอนแล้ว 1,300 บาท | IpAddress 184.22.240.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับจริง
ผู้ใช้ xxxxxadintone@hotmail.com | ถอนแล้ว 442,951 บาท | IpAddress 185.89.218.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxove25201208@gmail.com | ถอนแล้ว 10,330 บาท | IpAddress 49.229.75xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงเย้ๆๆๆ
ผู้ใช้ xxxxx555999 | ถอนแล้ว 1,900 บาท | IpAddress 180.183.23.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจร้า
ผู้ใช้ xxxxx60@hotmail.com | ถอนแล้ว 80,510 บาท | IpAddress 1.47.66.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกมา4วันติด​ ได้เงินจริง​ เงินเข้าเร็ว
ผู้ใช้ xxxxx54148 | ถอนแล้ว 10,400 บาท | IpAddress 182.232.128xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxx9027331la | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 223.24.130xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxadintone@gmail.com | ถอนแล้ว 222,582 บาท | IpAddress 185.89.218.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxa12 | ถอนแล้ว 1,700 บาท | IpAddress 125.25.54.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxanee-31 | ถอนแล้ว 56,245 บาท | IpAddress 223.24.94.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1840 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxond17 | ถอนแล้ว 31,590 บาท | IpAddress 49.49.139.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 920บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxx242 | ถอนแล้ว 88,060 บาท | IpAddress 223.24.186.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxy775@hotmail.com | ถอนแล้ว 12,400 บาท | IpAddress 223.24.94.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx2anna | ถอนแล้ว 381,150 บาท | IpAddress 125.25.63.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน