คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxovely2525@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 167,000 บาท | IpAddress 1.46.33xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxhai2529@hotmail.com | ถอนแล้ว 600 บาท | IpAddress 49.230.196.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxktik@gmail.com | ถอนแล้ว 403,700 บาท | IpAddress 27.55.91xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 18,400 บาท เงินเจ้าแล้ว จ่ายจริงยืนยัน 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxnattha@gmail.com | ถอนแล้ว 3,640 บาท | IpAddress 184.22.34xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง คอนเฟิร์ม
ผู้ใช้ xxxxxwan28 | ถอนแล้ว 67,886 บาท | IpAddress 58.8.138.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : งวดนี้างวัล ยืนยันอีกเสียงว่าจ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxx518 | ถอนแล้ว 64,180 บาท | IpAddress 118.173.110xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเร็ว จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxh18012559 | ถอนแล้ว 1,652,240 บาท | IpAddress 182.232.198xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 1,840 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxorn2421@gmail.com | ถอนแล้ว 6,711 บาท | IpAddress 103.5.25xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ จ่ายไวมาก
ผู้ใช้ xxxxxdiiz | ถอนแล้ว 149,210 บาท | IpAddress 1.47.201xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง..ไวมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxha957@hotmail.com | ถอนแล้ว 900 บาท | IpAddress 1.47.237.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxomwong | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 1.47.79.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกหวยลาวค่ะ ได้รับเงินจริงค่ะ เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx55@hotmail.com | ถอนแล้ว 6,500 บาท | IpAddress 223.24.130.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ สะดวกรวดเร็ว
ผู้ใช้ xxxxxyeen2401@gmail.com | ถอนแล้ว 5,120 บาท | IpAddress 223.24.95xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงได้เงินจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxat6250 | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 182.232.32.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxi16 | ถอนแล้ว 18,100 บาท | IpAddress 110.169.231.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 900 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx55555 | ถอนแล้ว 920 บาท | IpAddress 49.229.113xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxa6605 | ถอนแล้ว 1,070 บาท | IpAddress 182.232.188.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : Yes
ผู้ใช้ xxxxx654@hotmail.com | ถอนแล้ว 13,000 บาท | IpAddress 171.4.235.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงค่ะ..ถอนได้ชัวร์100%
ผู้ใช้ xxxxx52 | ถอนแล้ว 2,300 บาท | IpAddress 171.5.23xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงครับ100%
ผู้ใช้ xxxxx25 | ถอนแล้ว 2,900 บาท | IpAddress 183.89.167xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxypuy | ถอนแล้ว 13,680 บาท | IpAddress 182.232.2xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxunk | ถอนแล้ว 7,320 บาท | IpAddress 223.207.11xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxi123456 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 110.170.253.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx31938 | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 223.24.144xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันอีก1เสียงครับ
ผู้ใช้ xxxxxa79 | ถอนแล้ว 4,300 บาท | IpAddress 1.46.109xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายไว้คะ
ผู้ใช้ xxxxx9152@hotmail.com | ถอนแล้ว 5,700 บาท | IpAddress 171.98.127.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน..1500..บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxmbo | ถอนแล้ว 22,100 บาท | IpAddress 124.122.16.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxi12 | ถอนแล้ว 45,650 บาท | IpAddress 1.47.196.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx99 | ถอนแล้ว 2,470 บาท | IpAddress 49.229.146.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงไม่มีโกงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx_kvc@hotmail.com | ถอนแล้ว 89,150 บาท | IpAddress 114.109.70xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะถูกมาแล้ว ถอนมาใช้แล้วด้วย
ผู้ใช้ xxxxxaa | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 184.22.240xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายไวมาก
ผู้ใช้ xxxxxhak1990@gmail.com | ถอนแล้ว 4,000 บาท | IpAddress 1.46.226.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง เร็วด้วย ให้ไปเลย5กะโหลก
ผู้ใช้ xxxxxl04@gmail.com | ถอนแล้ว 1,900 บาท | IpAddress 223.24.152.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx534 | ถอนแล้ว 7,300 บาท | IpAddress 1.47.229xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx8254 | ถอนแล้ว 199,640 บาท | IpAddress 182.232.152xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxyjay | ถอนแล้ว 21,000 บาท | IpAddress 182.232.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกโต้ด 7000 เงินเข้า 7000
ผู้ใช้ xxxxx123 | ถอนแล้ว 2,235 บาท | IpAddress 180.183.102.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันถูกจริงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxich | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 171.96.75xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxwan332540@gmail.com | ถอนแล้ว 13,900 บาท | IpAddress 182.232.24xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกแล้วได้เงินเร็วมากคะ
ผู้ใช้ xxxxxnazaza253@gmail.com | ถอนแล้ว 920 บาท | IpAddress 171.99.77.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจิงจ่ายจิงค่ะ การันตี
ผู้ใช้ xxxxx12345 | ถอนแล้ว 91,130 บาท | IpAddress 1.47.41xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ยืนยันได้เงิน100%แบบนี้เป็นลูกค้ากันไปอีกนานค่ะ ให้ทุกคนที่เข้ามาเล่นมั่นใจได้เลยค่ะ เพราะนี้ได้รับเงินมาเรียบร้อยค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxn_99@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,700 บาท | IpAddress 223.24.175xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx888 | ถอนแล้ว 924 บาท | IpAddress 180.183.132.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx20 | ถอนแล้ว 2,985 บาท | IpAddress 180.183.102.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ เงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxei11 | ถอนแล้ว 128,540 บาท | IpAddress 223.24.61.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จายจริงค่ะถอนแล้ว46000การันตี
ผู้ใช้ xxxxxongkran5@gmail.com | ถอนแล้ว 5,040 บาท | IpAddress 182.232.43xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxama29@gmail.com | ถอนแล้ว 52,300 บาท | IpAddress 182.232.128xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายชัวร์100%
ผู้ใช้ xxxxxaddawan2536@gmail.com | ถอนแล้ว 45,500 บาท | IpAddress 180.183.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxzaza1520 | ถอนแล้ว 25,278 บาท | IpAddress 1.47.206.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายเร็วมากค่ะ ไม่ถึง 5 นาทีเงินก็เข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxna.reddevil@gmail.com | ถอนแล้ว 11,660 บาท | IpAddress 124.122.174xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆครับ
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน