คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx_za@hotmail.com | ถอนแล้ว 26,352 บาท | IpAddress 27.145.136.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียจ่ายจริง ถูกมากถูกน้อยก็ได้เงินจริง
ผู้ใช้ xxxxxa10959 | ถอนแล้ว 10,551 บาท | IpAddress 1.46.135xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx019 | ถอนแล้ว 7,304 บาท | IpAddress 223.24.173xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงถูกจริงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx298@gmail.com | ถอนแล้ว 1,196 บาท | IpAddress 1.46.78xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับเงินเข้าจริงเเละเร็วมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxing2209 | ถอนแล้ว 79,825 บาท | IpAddress 223.24.165xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1,050 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx50@gmail | ถอนแล้ว 32,705 บาท | IpAddress 171.100.241.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxara_ma19@hotmail.com | ถอนแล้ว 10,395 บาท | IpAddress 171.5.67.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxporn31 | ถอนแล้ว 6,800 บาท | IpAddress 122.155.46.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxt25 | ถอนแล้ว 6,100 บาท | IpAddress 124.120.219xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxx-kung@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 2,900 บาท | IpAddress 223.24.147xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1,300 บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxo7799 | ถอนแล้ว 11,944 บาท | IpAddress 184.22.117.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริงๆค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxnne | ถอนแล้ว 79,180 บาท | IpAddress 171.5.172xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้ 4600 โอนจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxx5466 | ถอนแล้ว 6,850 บาท | IpAddress 182.232.2xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : , ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx99388@gmail.com | ถอนแล้ว 13,620 บาท | IpAddress 1.46.15.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa.2499@ | ถอนแล้ว 14,500 บาท | IpAddress 223.24.149xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx09@gmail.com | ถอนแล้ว 29,500 บาท | IpAddress 1.46.67.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxs2522@gmail.com | ถอนแล้ว 46,360 บาท | IpAddress 223.24.92xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxawan | ถอนแล้ว 4,000 บาท | IpAddress 1.46.171xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้ารับประกันได้👍👍👍👍
ผู้ใช้ xxxxxrmy55@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 34,600 บาท | IpAddress 49.229.150xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1840 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง”
ผู้ใช้ xxxxx26 | ถอนแล้ว 74,750 บาท | IpAddress 1.47.3xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จา่ยจิงๆ
ผู้ใช้ xxxxxuk0658904180 | ถอนแล้ว 6,422 บาท | IpAddress 223.24.136.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxecoffin1989@gmail.com | ถอนแล้ว 78,668 บาท | IpAddress 182.232.14.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxaja | ถอนแล้ว 31,166 บาท | IpAddress 182.232.8.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน5,060บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx40@gmail.com | ถอนแล้ว 2,105 บาท | IpAddress 223.24.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 2105
ผู้ใช้ xxxxxawin17 | ถอนแล้ว 10,400 บาท | IpAddress 182.232.141.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกแล้ว จ่ายจริงๆๆ จ่ายเร็วมากๆๆๆ
ผู้ใช้ xxxxxut@hotmail.com | ถอนแล้ว 260,200 บาท | IpAddress 110.77.169xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะเราถูก64000
ผู้ใช้ xxxxxjun@hotmail.com | ถอนแล้ว 62,876 บาท | IpAddress 49.230.66.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตึจ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxfam3123@yahoo.com | ถอนแล้ว 7,909 บาท | IpAddress 223.24.147.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxomphairin | ถอนแล้ว 285,335 บาท | IpAddress 182.232.36.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrat1548@gmail.com | ถอนแล้ว 104,310 บาท | IpAddress 223.24.174xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ถูกรางวัล 5000บาท ไม่ถึง15นาทีเงินเข้าเลย
ผู้ใช้ xxxxxorn | ถอนแล้ว 650 บาท | IpAddress 184.22.212.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงคับ
ผู้ใช้ xxxxxka11111 | ถอนแล้ว 9,500 บาท | IpAddress 1.46.130.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ. ยืนยันอีกเสียง
ผู้ใช้ xxxxx.dujdaow@gmail.com | ถอนแล้ว 5,300 บาท | IpAddress 171.96.162.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวลเงิน​1800บาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxnter | ถอนแล้ว 9,405 บาท | IpAddress 184.22.42.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริง แจ้งถอนไม่ถึง5นาทีเงินเข้า ปลอดภัย สบายใจ หายห่วงงง
ผู้ใช้ xxxxxda2538@gmail.com | ถอนแล้ว 7,800 บาท | IpAddress 1.47.226.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงไม่โกงแน่นอนค่ะชอบเว็บนี้สุดๆ
ผู้ใช้ xxxxxsa17937 | ถอนแล้ว 813,140 บาท | IpAddress 171.5.157.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxong9762@gmail.com | ถอนแล้ว 35,197 บาท | IpAddress 223.24.62.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxrn555@hotmail.com | ถอนแล้ว 16,270 บาท | IpAddress 1.47.100.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 1850 เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx8h | ถอนแล้ว 2,800 บาท | IpAddress 122.155.47.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx512 | ถอนแล้ว 644,800 บาท | IpAddress 202.28.35.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxke268 | ถอนแล้ว 45,530 บาท | IpAddress 118.172.163xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้จิงคับเบิกเม่อกี้2300บาท
ผู้ใช้ xxxxx888 | ถอนแล้ว 17,416 บาท | IpAddress 182.232.25.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก นอย50 มา10บาท เงินเข้าเร็วยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxa02102561@gmail.com | ถอนแล้ว 3,800 บาท | IpAddress 1.47.130.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถอนไวจ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx34 | ถอนแล้ว 2,900 บาท | IpAddress 223.24.18xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxnknaja | ถอนแล้ว 127,693 บาท | IpAddress 1.47.43.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายไวกว่าเวปอื่น
ผู้ใช้ xxxxxi2207@hotmail.com | ถอนแล้ว 33,625 บาท | IpAddress 182.232.188xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตี จ่ายจิง ไม่ต้องรอนาน
ผู้ใช้ xxxxxom.pcs@gmail.com | ถอนแล้ว 24,459 บาท | IpAddress 1.47.6.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 1,970บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxch519 | ถอนแล้ว 8,888 บาท | IpAddress 182.232.144xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : .ยืนยันจ้า
ผู้ใช้ xxxxx632093191@gmail.com | ถอนแล้ว 6,080 บาท | IpAddress 182.232.181xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa.1992@gmail.com | ถอนแล้ว 87,661 บาท | IpAddress 223.207.240.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน