คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxapat | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 1.47.23xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx88 | ถอนแล้ว 645,160 บาท | IpAddress 182.52.192xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลได้รับยอด4,600บาทเงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยัน1เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxiwa.fern14@gmail.com | ถอนแล้ว 3,085 บาท | IpAddress 1.46.108.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxoza2518 | ถอนแล้ว 252,720 บาท | IpAddress 182.232.190.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 1380 บาทเงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยัน1 เสียงครับ
ผู้ใช้ xxxxxunoi | ถอนแล้ว 56,951 บาท | IpAddress 1.46.143.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล150 บาท เงินเข้าแล้ว ยืนยัน 1 เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxana99 | ถอนแล้ว 549,075 บาท | IpAddress 182.232.179.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxa_villza@hotmail.com | ถอนแล้ว 10,100 บาท | IpAddress 113.53.60xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1620 จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxmjit | ถอนแล้ว 105,202 บาท | IpAddress 1.47.110xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายเร็ว
ผู้ใช้ xxxxxloy@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,300 บาท | IpAddress 182.232.15.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxalaksayya | ถอนแล้ว 1,500 บาท | IpAddress 182.232.33.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxtang | ถอนแล้ว 6,800 บาท | IpAddress 182.232.137.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxatthama.ke@hotmail.com | ถอนแล้ว 47,148 บาท | IpAddress 114.109.125.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
ผู้ใช้ xxxxxuch.p@gmail.com | ถอนแล้ว 3,500 บาท | IpAddress 223.24.94xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยังจ้ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxdee@noi.hotmail.com | ถอนแล้ว 110,300 บาท | IpAddress 171.100.240xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxy_love_@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,535,670 บาท | IpAddress 110.168.249xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล2 ตัว จำนวน 3 ชุด จ่ายจริง 7200
ผู้ใช้ xxxxxy.toy | ถอนแล้ว 343,300 บาท | IpAddress 49.230.47xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะดีๆ
ผู้ใช้ xxxxxta | ถอนแล้ว 600 บาท | IpAddress 223.24.144xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxungopp@gmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 49.230.21.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้จริง.! ผมเชื่อในระบบมากว่า 2 ปีแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx6358 | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 125.25.36xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxw777 | ถอนแล้ว 1,500 บาท | IpAddress 182.232.0.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก1800บาท เวบนี้จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxkon252825 | ถอนแล้ว 91,746 บาท | IpAddress 182.232.196xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 2760 เงินเข้าไวมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxxb | ถอนแล้ว 7,841 บาท | IpAddress 223.207.3.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันค่ะจ่ายจริงและไวด้วย
ผู้ใช้ xxxxxai88 | ถอนแล้ว 29,700 บาท | IpAddress 182.232.167.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การรันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx00r | ถอนแล้ว 23,200 บาท | IpAddress 182.232.18xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxirt@gmail.com | ถอนแล้ว 16,400 บาท | IpAddress 1.47.192.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถอน 500 จ่ายจริงได้แน่นอน
ผู้ใช้ xxxxxi01 | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 223.24.145xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 462
ผู้ใช้ xxxxxrnsree@gmail.com | ถอนแล้ว 24,100 บาท | IpAddress 182.232.135.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxunji089@gmail.com | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 171.7.165xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxem@hotmail.com | ถอนแล้ว 157,025 บาท | IpAddress 58.9.34.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxct00391@gmail.com | ถอนแล้ว 61,000 บาท | IpAddress 1.47.105xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxinky@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 94,440 บาท | IpAddress 184.82.26.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxna | ถอนแล้ว 58,049 บาท | IpAddress 119.76.140.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxagorn.muenrit@gmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 1.46.172.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxkporntraitip@gmail.com | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 223.24.170.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx31 | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 49.230.59.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxyutm | ถอนแล้ว 84,200 บาท | IpAddress 182.232.20.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxoil | ถอนแล้ว 900 บาท | IpAddress 180.183.9.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้จริง
ผู้ใช้ xxxxxwjame | ถอนแล้ว 4,200 บาท | IpAddress 1.46.10.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxnd0990 | ถอนแล้ว 6,200 บาท | IpAddress 171.4.248xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ซื้อ 20 บาท ถูกหวย เงินเข้า 1,840 บาท ไม่กี่นาทีหลังหวยออก
ผู้ใช้ xxxxx43845 | ถอนแล้ว 6,000 บาท | IpAddress 49.230.11.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงค่ะ รับเงินแร้ว
ผู้ใช้ xxxxx07112 | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 49.230.99.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxaya537@gmail.com | ถอนแล้ว 920 บาท | IpAddress 182.232.14.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เว็บนี้จ่ายจริงเด้อ
ผู้ใช้ xxxxxmmy@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,800 บาท | IpAddress 1.47.204.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การัการันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxorn3278@gmail.com | ถอนแล้ว 1,060 บาท | IpAddress 124.122.124xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายไวมากค่ะได้จริงๆ
ผู้ใช้ xxxxxunny@hotmail.com | ถอนแล้ว 4,723 บาท | IpAddress 223.24.60.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายไวด้วยค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxee | ถอนแล้ว 7,600 บาท | IpAddress 49.230.46.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่าย​จริง​
ผู้ใช้ xxxxxliza | ถอนแล้ว 10,657 บาท | IpAddress 1.46.103.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงจ่ายไว
ผู้ใช้ xxxxxa8889 | ถอนแล้ว 1,300 บาท | IpAddress 1.46.71xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxut | ถอนแล้ว 5,900 บาท | IpAddress 134.196.131.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxiri1007@gmail.com | ถอนแล้ว 4,300 บาท | IpAddress 58.9.34.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวล 920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน