-
โดย xxxxx23456
IP 58.11.24.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล672บาท เงินเข้าเร็วมากคะยืนยัน

โดย xxxxx253131
IP 58.11.30.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxeindy
IP 184.22.119xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกแล้วจ่ายจริง แอดมินตอบไวติดปัญหาเรื่อง บช.ไม่ตรงก็ดำเนินการแก้ไขให้ ได้เงินจริง

โดย xxxxxesor
IP 49.230.66xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxg88
IP 182.232.69xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxaom@gmail.com
IP 1.47.147.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจำนวนเงน9600บาทยืนยันจ่ายจริงค่ะ

โดย xxxxxshe@gmail.comr
IP 14.207.206xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxii11
IP 49.230.240.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลเก้าร้อยหกสิบบาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีกเสียง

โดย xxxxxm2530
IP 27.55.71.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับเงินเข้าแล้ว1000

โดย xxxxxatdao
IP 124.122.13xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจิงค่ะ ถูกปุบจ่ายปับเลย

โดย xxxxxdy
IP 49.49.238xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลสี่ร้อยแปดสิบบาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีกหนึ่งเสียง

โดย xxxxxiya
IP 182.232.160.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง

โดย xxxxxda123
IP 183.89.80.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxsornk
IP 202.28.21.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจิง

โดย xxxxxhettt2000@gmail.com
IP 223.24.171.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก3ตัวตรงจ่ายจริง

โดย xxxxx5@hotmail.com
IP 223.24.184.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงคะะ

โดย xxxxxngpet@gmail.con
IP 171.99.154xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงงงง

โดย xxxxx89
IP 182.232.167.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : Yes

โดย xxxxx56789
IP 1.46.146xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ไช่

โดย xxxxxat.suthaphat@gmail.com
IP 49.237.17.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx3549038
IP 182.232.94xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx15
IP 171.5.139.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน....บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง

โดย xxxxx54583pha
IP 182.232.192.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน2000บาท เงินเข้าแล้ว ยืนยันว่าจ่ายจริงครับ

โดย xxxxx_money
IP 125.26.120xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง

โดย xxxxx30295063
IP 223.24.156.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : พิมพ์คำการันตีจ่ายจริง

โดย xxxxx84
IP 182.232.198.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกแล้วจ่ายจริง ยืนยันอีก

โดย xxxxxng28@gmail.com
IP 184.22.202.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx669
IP 49.228.22xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเจ้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง

โดย xxxxxa7824
IP 223.204.248.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ

โดย xxxxx930
IP 27.55.68xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง เงินเข้าแล้ว