คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxeng | ถอนแล้ว 2,983 บาท | IpAddress 125.25.32.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกเงินรางวัล 1840 บาท เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxne28 | ถอนแล้ว 9,145 บาท | IpAddress 223.24.165.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrnsopakayung | ถอนแล้ว 34,600 บาท | IpAddress 58.11.29.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrat3543 | ถอนแล้ว 23,188 บาท | IpAddress 110.77.212xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ได้จริง
ผู้ใช้ xxxxxottoheng | ถอนแล้ว 9,000 บาท | IpAddress 182.232.4.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้าา
ผู้ใช้ xxxxx527 | ถอนแล้ว 7,200 บาท | IpAddress 1.46.143.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxloy76603 | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 223.24.92xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxnan950@gmail.com | ถอนแล้ว 9,600 บาท | IpAddress 223.24.61xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ♾จ่ายจริงได้เยอะจริง♥️♾
ผู้ใช้ xxxxx538 | ถอนแล้ว 7,000 บาท | IpAddress 223.24.166xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxsasii888 | ถอนแล้ว 7,540 บาท | IpAddress 110.168.236.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกฮานอย จำนวนเงิน 15 บาท แจ้งถอนเงินก็เข้าไวมาก จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxmafia10 | ถอนแล้ว 5,162 บาท | IpAddress 49.230.77.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx1801@hotmail.com | ถอนแล้ว 133,200 บาท | IpAddress 182.232.161.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริงแน่นอนเวปนี้
ผู้ใช้ xxxxxa17 | ถอนแล้ว 55,200 บาท | IpAddress 171.97.194.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxuk2255 | ถอนแล้ว 51,000 บาท | IpAddress 1.47.71.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx8789 | ถอนแล้ว 1,300 บาท | IpAddress 223.24.164.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : รวดเร็วทันใจจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnachai_aon@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,700 บาท | IpAddress 182.232.17.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การ์ตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx_ca25@hotmail.com | ถอนแล้ว 104,578 บาท | IpAddress 49.237.194xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxath@ovi.com | ถอนแล้ว 22,940 บาท | IpAddress 125.27.52.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 100บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxha9 | ถอนแล้ว 2,795 บาท | IpAddress 223.206.251.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 2760 บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริง ยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxlawachri@gmail.com | ถอนแล้ว 700 บาท | IpAddress 49.230.110xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxai | ถอนแล้ว 215,100 บาท | IpAddress 49.49.23xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงล้าน%
ผู้ใช้ xxxxxmee@hotmail.com | ถอนแล้ว 125,600 บาท | IpAddress 49.229.208xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ เพิ่งได้มา 2,700
ผู้ใช้ xxxxx_12 | ถอนแล้ว 2,360 บาท | IpAddress 110.168.53xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงถอนได้จริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxanook_30@hotmail.com | ถอนแล้ว 221,644 บาท | IpAddress 61.19.77xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 3600 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายเงินจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxmail.com | ถอนแล้ว 10,240 บาท | IpAddress 1.46.197.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ได้เร็วกว่าเจ้าอื่นด้วยค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx909 | ถอนแล้ว 38,932 บาท | IpAddress 49.230.29.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxee2530 | ถอนแล้ว 700 บาท | IpAddress 1.47.163.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxeporn387@gmail.com | ถอนแล้ว 188,035 บาท | IpAddress 27.55.18.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริง จ่ายไวมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxiranat@gmail.com | ถอนแล้ว 50,800 บาท | IpAddress 182.232.177xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 😊
ผู้ใช้ xxxxxyudon@hotmail.com | ถอนแล้ว 800 บาท | IpAddress 1.47.105.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx414@gmai.com | ถอนแล้ว 38,900 บาท | IpAddress 49.230.21xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับจริงๆ ค่ะ กับการซื้อครั้งแรก
ผู้ใช้ xxxxx25 | ถอนแล้ว 1,519 บาท | IpAddress 49.230.11.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงการันตี
ผู้ใช้ xxxxxe2002 | ถอนแล้ว 139,287 บาท | IpAddress 171.7.209xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 4,700เงินเข้าแล้ว จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxoen | ถอนแล้ว 47,000 บาท | IpAddress 49.230.59xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxalak.sahatkhun@gmail.com | ถอนแล้ว 239,150 บาท | IpAddress 223.24.154.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxuean | ถอนแล้ว 4,128 บาท | IpAddress 49.49.247xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ค่ะเวฟนี้จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxrinmom@gmail.com | ถอนแล้ว 23,040 บาท | IpAddress 182.232.20xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxr_pranee@yahoo.com | ถอนแล้ว 13,021 บาท | IpAddress 223.24.186.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจริง
ผู้ใช้ xxxxxkow1981@gmail.com | ถอนแล้ว 6,000 บาท | IpAddress 184.22.247xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ยืนอันอีกหนึ่งเสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxaa@gmail.com | ถอนแล้ว 52,600 บาท | IpAddress 223.24.60xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับจริง
ผู้ใช้ xxxxxrika3321@gmail.com | ถอนแล้ว 35,000 บาท | IpAddress 182.232.15xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1800 บาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxn53 | ถอนแล้ว 615 บาท | IpAddress 182.232.28.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน460บาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx2381170@gmail.com | ถอนแล้ว 1,560 บาท | IpAddress 49.230.57xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เร็วทันใจ จ่ายจริง 👍
ผู้ใช้ xxxxx19 | ถอนแล้ว 139,993 บาท | IpAddress 27.145.137xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxorn | ถอนแล้ว 13,900 บาท | IpAddress 182.232.36xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 10 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxhop7623@gmail.com | ถอนแล้ว 214,610 บาท | IpAddress 223.204.241.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮง..ถูกจริงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxn200858 | ถอนแล้ว 8,300 บาท | IpAddress 27.55.163xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 940 บาทเงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxanungning@gmail.com | ถอนแล้ว 77,174 บาท | IpAddress 122.155.47.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxeee | ถอนแล้ว 75,210 บาท | IpAddress 171.4.3xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ใด้รับเงินจริงๆครับ
ผู้ใช้ xxxxxuck_mo123@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 21,100 บาท | IpAddress 171.103.43.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน