คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxol | ถอนแล้ว 1,422 บาท | IpAddress 49.230.77.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxpat2011@hotmail.com | ถอนแล้ว 10,500 บาท | IpAddress 171.100.79.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกงวดนี้แทงไป30บาท​ ได้เงินจริง2,760บาท​ ยืนยันค่ะได้จริง​
ผู้ใช้ xxxxx49 | ถอนแล้ว 559,053 บาท | IpAddress 223.24.94.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกแร้วจ่ายจริงพึ่งถอดค่ะ...
ผู้ใช้ xxxxx38@hotmail.com | ถอนแล้ว 51,920 บาท | IpAddress 183.89.1xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxmitmai | ถอนแล้ว 999,270 บาท | IpAddress 182.232.149.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxsuda | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 171.4.237.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เล่นจริงได้จริงจ่ายจริงคะ ขอยืนยันอีก 1 เสียงคะ
ผู้ใช้ xxxxxla986@gmail.com | ถอนแล้ว 58,600 บาท | IpAddress 1.46.173xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงไรจริง
ผู้ใช้ xxxxx_zz@hotmail.com | ถอนแล้ว 6,490 บาท | IpAddress 171.5.244xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxawat1234 | ถอนแล้ว 31,036 บาท | IpAddress 1.47.32.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxan2527 | ถอนแล้ว 9,260 บาท | IpAddress 183.182.122.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxk28 | ถอนแล้ว 53,717 บาท | IpAddress 182.232.136.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa2531 | ถอนแล้ว 20,900 บาท | IpAddress 223.24.155xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxira | ถอนแล้ว 20,224 บาท | IpAddress 182.232.182.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล500บาทเงินเข้าแล้วด้วย จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxat1504 | ถอนแล้ว 13,380 บาท | IpAddress 223.24.94.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxabymed@hotmail.com | ถอนแล้ว 11,200 บาท | IpAddress 223.24.184.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxg172203@gmail.com | ถอนแล้ว 4,000 บาท | IpAddress 1.47.14.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxip9080 | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 49.230.7.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxx_nutik | ถอนแล้ว 66,406 บาท | IpAddress 1.46.196xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxpat962@gmail.com | ถอนแล้ว 51,400 บาท | IpAddress 223.204.2.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx18221 | ถอนแล้ว 5,800 บาท | IpAddress 1.47.98xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx_obz@hotmail.com | ถอนแล้ว 5,288 บาท | IpAddress 182.232.190xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายชัวร์คะ
ผู้ใช้ xxxxxtra9289@gmail.com | ถอนแล้ว 4,700 บาท | IpAddress 223.24.10.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx69013 | ถอนแล้ว 136,771 บาท | IpAddress 182.232.169.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายไว จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxx12 | ถอนแล้ว 700 บาท | IpAddress 27.55.156xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxapat | ถอนแล้ว 5,600 บาท | IpAddress 125.25.15xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxce@hotmail.com | ถอนแล้ว 69,500 บาท | IpAddress 184.22.230.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx519 | ถอนแล้ว 4,200 บาท | IpAddress 49.49.242.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx2444 | ถอนแล้ว 17,000 บาท | IpAddress 1.46.2.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะรอไม่นานเงินเข้าบัญชีเร็วค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxhlt.co.th | ถอนแล้ว 12,500 บาท | IpAddress 223.206.119.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxomza@gmail.com | ถอนแล้ว 8,240 บาท | IpAddress 223.24.162.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะเงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxndtip1@hotmail.com | ถอนแล้ว 7,446 บาท | IpAddress 115.87.48xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงคค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxnnog@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 28,400 บาท | IpAddress 223.24.190xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 7000 บาทเงินเข้าเรียบร้อย จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียงจร้า
ผู้ใช้ xxxxxornhachom@gmail.com | ถอนแล้ว 33,320 บาท | IpAddress 182.232.146xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายเร็วถอนง่ายมากค่ะไม่เกิน20นาทีค่ะต้องเฮียเฮงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx9114@gmail.com | ถอนแล้ว 24,100 บาท | IpAddress 1.47.172.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx88024 | ถอนแล้ว 15,328 บาท | IpAddress 223.24.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnaw.2515@gmail.com | ถอนแล้ว 6,199 บาท | IpAddress 1.46.32.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxmm88 | ถอนแล้ว 800 บาท | IpAddress 14.207.20xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกแล้วกดถอน ได้เงินจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxove_919@hotmail.com | ถอนแล้ว 4,000 บาท | IpAddress 124.122.63.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx-jung@hotmail.com | ถอนแล้ว 34,100 บาท | IpAddress 182.232.34.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับเงินจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxi2537 | ถอนแล้ว 822,917 บาท | IpAddress 171.5.23xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายชัว จ่ายไว เบิกง่าย ยืนยันเลยค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxa1505@gmail.com | ถอนแล้ว 2,630 บาท | IpAddress 27.145.232xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน920บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxka.onsri361@gmail.com | ถอนแล้ว 349,839 บาท | IpAddress 182.232.1xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxba | ถอนแล้ว 18,181 บาท | IpAddress 223.24.62xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxe@hotmail.com | ถอนแล้ว 16,754 บาท | IpAddress 1.46.165.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จิงค่ะถอนมาแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxaw2003 | ถอนแล้ว 1,592,372 บาท | IpAddress 49.48.251xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 9200 บาท / ถอนออก 5000 บาท / สุดยอดครับความจริงใจ มีเกินร้อย...
ผู้ใช้ xxxxxocus2553@gmail.com | ถอนแล้ว 11,950 บาท | IpAddress 183.88.213xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrong | ถอนแล้ว 4,800 บาท | IpAddress 182.232.179.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnsen | ถอนแล้ว 55,550 บาท | IpAddress 171.96.88xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxz@hotmail.com | ถอนแล้ว 24,780 บาท | IpAddress 182.232.36xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxrn1 | ถอนแล้ว 240,000 บาท | IpAddress 183.88.159.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 4,000 บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน