คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx21 | ถอนแล้ว 32,700 บาท | IpAddress 182.232.198.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxmaraikhotr@gmail.com | ถอนแล้ว 13,712 บาท | IpAddress 223.206.234.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx7460 | ถอนแล้ว 550 บาท | IpAddress 124.122.137.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxdit001 | ถอนแล้ว 920 บาท | IpAddress 184.22.116.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ครับไม่โกงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxr31 | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 58.11.24xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxkarn430@gmail.com | ถอนแล้ว 12,100 บาท | IpAddress 27.55.41.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆๆค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx_2532@hotmail.com | ถอนแล้ว 6,400 บาท | IpAddress 1.47.110xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx5220 | ถอนแล้ว 42,382 บาท | IpAddress 49.230.105.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnkaow20@gmail.com | ถอนแล้ว 74,359 บาท | IpAddress 27.130.76xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจร
ผู้ใช้ xxxxxintar1982 | ถอนแล้ว 22,360 บาท | IpAddress 49.230.2xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxsak.sa@gmail.com | ถอนแล้ว 88,780 บาท | IpAddress 223.24.168xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน 920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxnee1651@hotmail.com | ถอนแล้ว 695,129 บาท | IpAddress 14.207.34.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxyy | ถอนแล้ว 86,514 บาท | IpAddress 115.87.129.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 460 บาท เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxporn961@gmail.com | ถอนแล้ว 28,300 บาท | IpAddress 49.230.23xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 1820 เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxapol@hotmail.com | ถอนแล้ว 9,000 บาท | IpAddress 49.230.77.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : โอนไวจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxang_ba@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,700 บาท | IpAddress 1.47.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxya | ถอนแล้ว 42,680 บาท | IpAddress 182.232.50.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 3220 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx89 | ถอนแล้ว 55,640 บาท | IpAddress 223.24.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล920จ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx04 | ถอนแล้ว 57,823 บาท | IpAddress 49.230.84.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxak | ถอนแล้ว 3,000 บาท | IpAddress 115.87.237xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายไวคะ
ผู้ใช้ xxxxxda25 | ถอนแล้ว 80,040 บาท | IpAddress 223.206.245xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้จริง จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxelittlepang@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,200 บาท | IpAddress 171.96.195.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxok55 | ถอนแล้ว 644 บาท | IpAddress 223.24.189.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจำนวน5000จ่ายจริงจ่ะ
ผู้ใช้ xxxxxdazii1732 | ถอนแล้ว 520 บาท | IpAddress 223.204.235xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายแต่ตัดราคาเลขอั้นกน้าเกลียดแทนที่ซื้อก่อนอั้นจ่ายเต็ม
ผู้ใช้ xxxxxka9 | ถอนแล้ว 144,500 บาท | IpAddress 184.22.15xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล40000บาทเงินเข้าไวมาก
ผู้ใช้ xxxxxmas_007b@hotmail.com | ถอนแล้ว 21,820 บาท | IpAddress 182.232.186.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงคะ
ผู้ใช้ xxxxxkawesa | ถอนแล้ว 197,466 บาท | IpAddress 1.46.194.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน1840เงินเข้าบัญชีแล้ว​ ได้จริงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxamorn3463@gmail.com | ถอนแล้ว 6,490 บาท | IpAddress 49.230.85xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxook | ถอนแล้ว 11,635 บาท | IpAddress 49.230.14xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx909 | ถอนแล้ว 39,700 บาท | IpAddress 1.136.10xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเร็วจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxeshop9 | ถอนแล้ว 1,750 บาท | IpAddress 180.183.1xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เวปนี้จ่ายจริง ๆ ค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx-111222@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 4,444 บาท | IpAddress 27.55.66xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1883
ผู้ใช้ xxxxxhjung | ถอนแล้ว 1,241,990 บาท | IpAddress 1.46.101xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxpa123@gmail.com | ถอนแล้ว 2,352 บาท | IpAddress 49.230.2.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxang | ถอนแล้ว 12,840 บาท | IpAddress 182.232.167xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน 500 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxx532 | ถอนแล้ว 291,836 บาท | IpAddress 182.232.6.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 4500 เงินเข้าจริง
ผู้ใช้ xxxxxp_2525@hotmail.com | ถอนแล้ว 374,803 บาท | IpAddress 1.2.165.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxx0707 | ถอนแล้ว 216,483 บาท | IpAddress 182.232.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxratt02 | ถอนแล้ว 50,200 บาท | IpAddress 223.24.154xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เวปนี้จ่ายจริงค่ะ รับมาแล้วค่ะ งวดนี้จะรับเงินอีกค่ะ เฮงๆค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxwachrr | ถอนแล้ว 923,481 บาท | IpAddress 49.231.8.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxes5656 | ถอนแล้ว 414,164 บาท | IpAddress 1.46.96xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxthidarat2532@hotmail.com | ถอนแล้ว 23,413 บาท | IpAddress 49.230.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 6000 เงินเข้าเลยค่ะ จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxs5656 | ถอนแล้ว 1,425,532 บาท | IpAddress 1.46.96xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa0980967417@gmail.com | ถอนแล้ว 20,191 บาท | IpAddress 223.24.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกโต๊ดลาว จ่ายเร็ว ถอนง่าย ไม่ต้องรอนาน
ผู้ใช้ xxxxxirat.3995@gmail.com | ถอนแล้ว 26,890 บาท | IpAddress 171.97.74xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxida | ถอนแล้ว 1,500 บาท | IpAddress 49.230.80.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัยการจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxtien@hotmail.com | ถอนแล้ว 301,718 บาท | IpAddress 49.230.20.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxapa | ถอนแล้ว 398,250 บาท | IpAddress 182.232.165xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน1,800บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยัน1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxha | ถอนแล้ว 1,608,695 บาท | IpAddress 1.47.207xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx27078 | ถอนแล้ว 92,900 บาท | IpAddress 182.232.176.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จา่ยชัวครับ
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน