คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxnobody | ถอนแล้ว 6,000 บาท | IpAddress 58.11.17.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 4500 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx@hotmail.com | ถอนแล้ว 35,531 บาท | IpAddress 202.28.10xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ถอนไป 10,000 บาทแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxtnipa231137@gmail.com | ถอนแล้ว 9,400 บาท | IpAddress 1.10.25xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ถุก20฿ ได้รับเงินแล้ว ถอนมาเรียบร้อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxi456 | ถอนแล้ว 5,226 บาท | IpAddress 182.232.12xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxmp | ถอนแล้ว 2,550 บาท | IpAddress 182.232.2.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 920บ. เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxne258@gmail.com | ถอนแล้ว 584,839 บาท | IpAddress 223.24.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายเร็วคะ
ผู้ใช้ xxxxx.porntip@gmail.com | ถอนแล้ว 39,172 บาท | IpAddress 182.232.197.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริว
ผู้ใช้ xxxxxupattra | ถอนแล้ว 14,000 บาท | IpAddress 223.205.247xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก9400 บาท จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx78 | ถอนแล้ว 92,600 บาท | IpAddress 58.10.4.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 4,000.-บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx2901@gmail.com | ถอนแล้ว 2,800 บาท | IpAddress 223.24.148.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกแล้วจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx2530 | ถอนแล้ว 57,810 บาท | IpAddress 1.47.236xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจิง ระบบโอนไว
ผู้ใช้ xxxxxoy7552 | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 182.232.186.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยันยัน รับเงินจิง จ่ายจิง จ่ายไว
ผู้ใช้ xxxxxin12345 | ถอนแล้ว 3,600 บาท | IpAddress 1.47.161xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx2561 | ถอนแล้ว 900 บาท | IpAddress 58.97.0.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายไวมากคะ
ผู้ใช้ xxxxxve01 | ถอนแล้ว 13,800 บาท | IpAddress 124.122.126xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 9200 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxza548@gmail.com | ถอนแล้ว 880 บาท | IpAddress 1.46.166xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxt29 | ถอนแล้ว 1,500 บาท | IpAddress 49.230.30.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
ผู้ใช้ xxxxxrich8888 | ถอนแล้ว 4,000 บาท | IpAddress 1.46.102xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
ผู้ใช้ xxxxxee | ถอนแล้ว 153,840 บาท | IpAddress 49.230.111.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxing55_@hotmail.com | ถอนแล้ว 69,511 บาท | IpAddress 1.0.134xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxwan6688@gmail.com | ถอนแล้ว 484,800 บาท | IpAddress 125.27.226xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้จริงรับจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxboran2@gmail.com | ถอนแล้ว 700 บาท | IpAddress 184.22.99xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้ะ
ผู้ใช้ xxxxxmagiz | ถอนแล้ว 6,020 บาท | IpAddress 171.96.135xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 2100 เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx__2528@hotmail.com | ถอนแล้ว 20,830 บาท | IpAddress 223.24.170xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน1840บาท เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxckfruit | ถอนแล้ว 920 บาท | IpAddress 49.230.104xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxalermo@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,301 บาท | IpAddress 1.46.73.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : Very good
ผู้ใช้ xxxxxylovez_golfmike_flukey-v3r@windowslive.com | ถอนแล้ว 4,000 บาท | IpAddress 223.24.170xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 920 บาท เงินเข้าแบ้วจ้า
ผู้ใช้ xxxxx2501 | ถอนแล้ว 331,976 บาท | IpAddress 223.206.232.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxputayasit@gmil.com | ถอนแล้ว 5,000 บาท | IpAddress 182.232.188.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxy2019 | ถอนแล้ว 1,400 บาท | IpAddress 182.232.63.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx.game@gmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 49.230.0xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx229 | ถอนแล้ว 56,000 บาท | IpAddress 1.46.67.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx25230 | ถอนแล้ว 1,160 บาท | IpAddress 1.46.4.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันค่ะจ่ายตริง
ผู้ใช้ xxxxxn2521 | ถอนแล้ว 1,300 บาท | IpAddress 223.24.148xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxtcha2534@gmail.com | ถอนแล้ว 7,600 บาท | IpAddress 1.47.172.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลปุ๊บ แปปๆ เงินเข้าเลย ดีใจสุดๆ ยืนยันคะ
ผู้ใช้ xxxxx385 | ถอนแล้ว 7,500 บาท | IpAddress 182.232.164.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa.918451@gmail.com | ถอนแล้ว 38,196 บาท | IpAddress 223.24.93.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายไว
ผู้ใช้ xxxxxlux1 | ถอนแล้ว 3,000 บาท | IpAddress 58.8.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx_y@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 182.232.136.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : โอนกำไรคืน 1,000 ได้จรืงๆ
ผู้ใช้ xxxxxsangkaew@gmail.com | ถอนแล้ว 54,269 บาท | IpAddress 122.155.45.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxda | ถอนแล้ว 3,825 บาท | IpAddress 1.10.247xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : วันนี้ถูกได้รับเงิร2800จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxrv | ถอนแล้ว 930 บาท | IpAddress 49.230.63.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx2506@gmail.com | ถอนแล้ว 148,100 บาท | IpAddress 49.230.91.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx1108@hotmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 101.108.242.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 460 บาท ครั้งแรกเลย ดีใจมาก เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxpon5052 | ถอนแล้ว 600 บาท | IpAddress 223.205.246.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxin | ถอนแล้ว 2,980 บาท | IpAddress 184.22.219.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxung2535@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 223.24.190xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx89 | ถอนแล้ว 552,249 บาท | IpAddress 223.24.185xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx831 | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 182.232.0.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน 700 บาท เงินเข้าแล้ว จา่ยจริงยืนยันอีกหนึ่งเสียง
ผู้ใช้ xxxxxn_2533_@hotmail.com | ถอนแล้ว 10,400 บาท | IpAddress 27.55.171.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้จริง จ่ายเร็ว
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน