คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxrat1004 | ถอนแล้ว 6,000 บาท | IpAddress 124.122.18.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล6300บาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxeranut | ถอนแล้ว 31,100 บาท | IpAddress 223.24.93.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxe7813@gmail.com | ถอนแล้ว 162,260 บาท | IpAddress 223.24.61xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 10 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx84820 | ถอนแล้ว 800 บาท | IpAddress 184.22.117.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงจ่ายไว้มากค่
ผู้ใช้ xxxxxasea | ถอนแล้ว 3,000 บาท | IpAddress 182.232.139xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เพิ่งถอนครั้งแรก จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxapr1979@gmail.com | ถอนแล้ว 4,700 บาท | IpAddress 1.46.233xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxbong | ถอนแล้ว 16,000 บาท | IpAddress 182.232.158.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxcaf0621@gmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 223.24.95xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายดีมาก
ผู้ใช้ xxxxxlle | ถอนแล้ว 5,540 บาท | IpAddress 223.24.161.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง. จ่ายจริงง !!!!!!
ผู้ใช้ xxxxxornsopa795gmail | ถอนแล้ว 43,364 บาท | IpAddress 1.46.193.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxottoheng | ถอนแล้ว 40,697 บาท | IpAddress 182.232.182xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : โอนไวจ่ายไว
ผู้ใช้ xxxxx16620ploy | ถอนแล้ว 920 บาท | IpAddress 183.89.69xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ โอนเร็วมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxerssw@gmail.com | ถอนแล้ว 2,004 บาท | IpAddress 1.1.22xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ถุกปุ้ป ถอนปั้ป เงินเข้าไม่ถึง 3นาที
ผู้ใช้ xxxxxttapol@gmail.com | ถอนแล้ว 3,200 บาท | IpAddress 202.29.223.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงแน่นอนครับ
ผู้ใช้ xxxxxangoun | ถอนแล้ว 4,600 บาท | IpAddress 223.204.12xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เวฟนี้จ่ายจริงครับ ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxrono | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 223.24.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกนอยได้เงิน 460 บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxhip7456@small.com. | ถอนแล้ว 6,280 บาท | IpAddress 1.47.3xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxoosujitra | ถอนแล้ว 1,845 บาท | IpAddress 223.24.161.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxnoey@hotmail.com | ถอนแล้ว 4,500 บาท | IpAddress 180.183.24xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีค่ะว่าจ่ายจริง โอนปุ๊ปเด้งเข้าเพียงอึดใจเดียว
ผู้ใช้ xxxxxnhotmal.com | ถอนแล้ว 5,700 บาท | IpAddress 1.46.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxleebumrung@gmail.com | ถอนแล้ว 36,740 บาท | IpAddress 223.24.62.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxx2454 | ถอนแล้ว 31,900 บาท | IpAddress 223.24.186.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายเร็วค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxa99 | ถอนแล้ว 1,840 บาท | IpAddress 203.172.95.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 88 ไปงวดที่แล้ว .....ยืนยันว่าจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx549 | ถอนแล้ว 2,800 บาท | IpAddress 223.24.162xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกมาแล้ว 2 งวดติด เงินเข้าไว ไม่ไก่กาจ้า
ผู้ใช้ xxxxxrat2230@gmail.com | ถอนแล้ว 1,100 บาท | IpAddress 182.232.184xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx102521@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 223.24.93.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง สุดยอด
ผู้ใช้ xxxxxwattho | ถอนแล้ว 109,733 บาท | IpAddress 223.24.95xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ...
ผู้ใช้ xxxxxjib | ถอนแล้ว 11,900 บาท | IpAddress 1.46.72.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายไว
ผู้ใช้ xxxxx44801 | ถอนแล้ว 14,539 บาท | IpAddress 171.4.246.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถุกจริงจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxn2519@gmail.com | ถอนแล้ว 3,000 บาท | IpAddress 159.192.196.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยังนค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx33 | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 1.47.6.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxnk | ถอนแล้ว 26,980 บาท | IpAddress 182.52.222xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน.7000บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxha54321 | ถอนแล้ว 36,020 บาท | IpAddress 115.135.133.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับจริง
ผู้ใช้ xxxxxand | ถอนแล้ว 886,115 บาท | IpAddress 101.109.211xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1000 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxx448hi | ถอนแล้ว 6,701 บาท | IpAddress 182.232.8xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ผมยังไม่เคยถูกเลย
ผู้ใช้ xxxxx135 | ถอนแล้ว 317,038 บาท | IpAddress 1.47.35.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆ
ผู้ใช้ xxxxx4455@gmail.com | ถอนแล้ว 4,000 บาท | IpAddress 1.46.197xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 4600 บาท เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxngtita@gmail.com | ถอนแล้ว 28,600 บาท | IpAddress 159.192.217.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx_youyui@hotmail.com | ถอนแล้ว 16,010 บาท | IpAddress 171.98.48.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก3ตัวตรง ได้รับเงินจริง
ผู้ใช้ xxxxxy5679 | ถอนแล้ว 92,362 บาท | IpAddress 223.24.63xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลรัฐบาล งวด 1 มิ.ย. 62 เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx95 | ถอนแล้ว 6,800 บาท | IpAddress 1.46.12.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxchain | ถอนแล้ว 38,500 บาท | IpAddress 1.46.128xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
ผู้ใช้ xxxxxn123 | ถอนแล้ว 600 บาท | IpAddress 182.232.220.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxa123 | ถอนแล้ว 15,600 บาท | IpAddress 182.232.20.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxermaid | ถอนแล้ว 16,620 บาท | IpAddress 27.145.136.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เล่นครั้งแรกซื้อหวยชุดแค่ 120 บาท ก็ถูกเลย หวยออกปุ๊บจ่ายปั๊บ จ่ายจริงจ่ายเร็ว คอนเฟิร์ม
ผู้ใช้ xxxxxuck | ถอนแล้ว 2,784 บาท | IpAddress 223.24.150.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลเป็นเงิน920บาทเงินเข้าแล้ว... จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxach@gmail.com | ถอนแล้ว 44,084 บาท | IpAddress 223.206.23xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันว่าจ่ายจิงจ่ายชัวร์จ่่ายเเท้เเน่นอนปรับเคให้เร็วสุดๆ
ผู้ใช้ xxxxxnal.29@gmail.com | ถอนแล้ว 24,300 บาท | IpAddress 223.24.184.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxay7639@gmail.com | ถอนแล้ว 20,000 บาท | IpAddress 134.196.76.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxatawee19@gmai.com | ถอนแล้ว 7,820 บาท | IpAddress 27.55.41.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่าา
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน