คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx8_@hotmail.com | ถอนแล้ว 42,514 บาท | IpAddress 182.232.132xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน920บาทเงินเข้าแล้ว จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa_zaa | ถอนแล้ว 40,440 บาท | IpAddress 49.230.86.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆ
ผู้ใช้ xxxxxdped | ถอนแล้ว 30,930 บาท | IpAddress 223.206.143xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆครับ
ผู้ใช้ xxxxxichai1995 | ถอนแล้ว 19,808 บาท | IpAddress 171.97.241xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกปั้บเงินเข้าเลย ถอนได้ทันที
ผู้ใช้ xxxxxayto | ถอนแล้ว 18,820 บาท | IpAddress 182.232.135.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายเร็วครับ
ผู้ใช้ xxxxxn7419@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,120 บาท | IpAddress 49.230.58.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง 550 บาทค่าาาา 🎉🎊
ผู้ใช้ xxxxxng2009@gmail.com | ถอนแล้ว 12,400 บาท | IpAddress 61.90.31xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล6บาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxe2019 | ถอนแล้ว 427,833 บาท | IpAddress 223.24.92xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxgang | ถอนแล้ว 4,300 บาท | IpAddress 182.232.143.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx9999 | ถอนแล้ว 101,500 บาท | IpAddress 182.232.57.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxng.0527kenhan@gmail.com | ถอนแล้ว 361,110 บาท | IpAddress 49.230.5.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : คำยืนยันเฮียเฮงจ่ายจริงๆๆ
ผู้ใช้ xxxxxer_rat@gimail.com | ถอนแล้ว 156,298 บาท | IpAddress 1.2.149xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกแล้วจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxy11@gmail.com | ถอนแล้ว 120,654 บาท | IpAddress 184.22.88.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน4,000 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx007 | ถอนแล้ว 296,060 บาท | IpAddress 202.176.103.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆคะ
ผู้ใช้ xxxxxung | ถอนแล้ว 22,600 บาท | IpAddress 171.4.241.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เยี่ยม
ผู้ใช้ xxxxxid | ถอนแล้ว 41,000 บาท | IpAddress 171.4.241.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงโดนใจ
ผู้ใช้ xxxxxrpor | ถอนแล้ว 11,098 บาท | IpAddress 223.24.167.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูถรางวัลจำนวน 920 บาท เงินเข้าเเล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxnipa | ถอนแล้ว 19,120 บาท | IpAddress 124.122.36xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน4,200บาทเงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxnaduangart | ถอนแล้ว 23,176 บาท | IpAddress 49.48.82.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx02@gmail.com | ถอนแล้ว 9,300 บาท | IpAddress 1.46.68.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน2100 บาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxrn10012515@gmail.co | ถอนแล้ว 107,120 บาท | IpAddress 49.228.51.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxorn10 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 223.24.152xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxi2518 | ถอนแล้ว 864,197 บาท | IpAddress 182.232.178xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxnasri | ถอนแล้ว 63,000 บาท | IpAddress 182.52.209xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง100000%
ผู้ใช้ xxxxxpa70672@gmail.com | ถอนแล้ว 8,180 บาท | IpAddress 110.77.221xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxome58588@gmail.com | ถอนแล้ว 7,620 บาท | IpAddress 1.46.202xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : โอนง่ายจาายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxbccc | ถอนแล้ว 253,383 บาท | IpAddress 49.230.16.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx516 | ถอนแล้ว 1,354,000 บาท | IpAddress 49.230.63.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxan@hotmail.com | ถอนแล้ว 132,400 บาท | IpAddress 110.170.201.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx7799 | ถอนแล้ว 59,680 บาท | IpAddress 49.230.2xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
ผู้ใช้ xxxxxang001@gmail.com | ถอนแล้ว 22,900 บาท | IpAddress 110.171.173xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกปุ๊บ​ ยืนยันยอดให้เลยค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx61111 | ถอนแล้ว 168,349 บาท | IpAddress 182.232.42xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxala@hotmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 1.46.74.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxn898nee@gmail.com | ถอนแล้ว 2,600 บาท | IpAddress 122.155.46.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่สยจริง
ผู้ใช้ xxxxxe2537 | ถอนแล้ว 458,394 บาท | IpAddress 223.24.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : นยันจ่ายจริงจ
ผู้ใช้ xxxxxing@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,700 บาท | IpAddress 223.24.62xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx6156 | ถอนแล้ว 17,042 บาท | IpAddress 182.232.50.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxk2525 | ถอนแล้ว 42,421 บาท | IpAddress 1.46.226xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 460 บาทเงินเข้าแล้สจ่ายจริวยืนยันอีก 1 เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxongphat963@gmail.com | ถอนแล้ว 1,500 บาท | IpAddress 124.120.144.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxong.com@hotmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 1.46.64xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ได้จริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx2345 | ถอนแล้ว 490,924 บาท | IpAddress 49.230.68.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxe@windowslive.com | ถอนแล้ว 18,200 บาท | IpAddress 223.204.233.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : LottoHeng จริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxl123 | ถอนแล้ว 23,447 บาท | IpAddress 182.232.183xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกเงอนราางวัล4200เงินเข้าแล้วคะ
ผู้ใช้ xxxxxpak | ถอนแล้ว 463,955 บาท | IpAddress 182.232.183xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxx88 | ถอนแล้ว 18,700 บาท | IpAddress 1.46.4xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงแน่นอนอาจช้าในบางครั้งขอบคุณ
ผู้ใช้ xxxxxara212@gmail.com | ถอนแล้ว 7,515 บาท | IpAddress 182.232.15.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 7000 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxhathai@gmail.com | ถอนแล้ว 28,920 บาท | IpAddress 223.24.184.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxum2530 | ถอนแล้ว 2,500 บาท | IpAddress 182.232.224xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับชั้ว แน่นอน
ผู้ใช้ xxxxxang | ถอนแล้ว 14,900 บาท | IpAddress 182.232.193xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1
ผู้ใช้ xxxxxin21@gmail.com | ถอนแล้ว 15,390 บาท | IpAddress 184.22.219.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน