คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxe@windowslive.com | ถอนแล้ว 18,200 บาท | IpAddress 223.204.233.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : LottoHeng จริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxl123 | ถอนแล้ว 23,447 บาท | IpAddress 182.232.183xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกเงอนราางวัล4200เงินเข้าแล้วคะ
ผู้ใช้ xxxxxpak | ถอนแล้ว 463,955 บาท | IpAddress 182.232.183xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxx88 | ถอนแล้ว 18,700 บาท | IpAddress 1.46.4xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงแน่นอนอาจช้าในบางครั้งขอบคุณ
ผู้ใช้ xxxxxara212@gmail.com | ถอนแล้ว 7,515 บาท | IpAddress 182.232.15.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 7000 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxhathai@gmail.com | ถอนแล้ว 28,920 บาท | IpAddress 223.24.184.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxum2530 | ถอนแล้ว 2,500 บาท | IpAddress 182.232.224xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับชั้ว แน่นอน
ผู้ใช้ xxxxxang | ถอนแล้ว 14,900 บาท | IpAddress 182.232.193xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1
ผู้ใช้ xxxxxin21@gmail.com | ถอนแล้ว 15,390 บาท | IpAddress 184.22.219.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxs3709 | ถอนแล้ว 9,000 บาท | IpAddress 223.24.154xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับ
ผู้ใช้ xxxxxie99 | ถอนแล้ว 3,460 บาท | IpAddress 182.232.39xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน780 เงินเข้าแล้วเร็วมากค่ะ จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx.ta890@gmail.com | ถอนแล้ว 1,500 บาท | IpAddress 182.232.186.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เว็บนี้ถูกจริงจ่ายจริงการันตีอีกหนึ่งเสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx.orw | ถอนแล้ว 17,880 บาท | IpAddress 182.232.46xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 600 บาท
ผู้ใช้ xxxxxchanh | ถอนแล้ว 202,913 บาท | IpAddress 171.96.187xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคร่า
ผู้ใช้ xxxxxi19 | ถอนแล้ว 1,105,099 บาท | IpAddress 124.122.4.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง100%
ผู้ใช้ xxxxxrat2514 | ถอนแล้ว 6,900 บาท | IpAddress 183.89.170xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxam0117@hotmail.com | ถอนแล้ว 140,940 บาท | IpAddress 182.232.129xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxboat@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,500 บาท | IpAddress 182.52.236.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆ ค่ะ ได้รับเงินเว็บโอนเงินจริงแน่นอน ยืนยันค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxolotto168 | ถอนแล้ว 14,000 บาท | IpAddress 223.24.144xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถอนง่าย จ่ายจริงคะ ถูกรางวัลจำนวนเงิน4200บาทเข้าแล้วคะ
ผู้ใช้ xxxxxt29sw@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 110.168.219.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxoonee@hotmail.com | ถอนแล้ว 4,600 บาท | IpAddress 184.22.187.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีว่ารับไวจ้า
ผู้ใช้ xxxxxza2012@gmail.com | ถอนแล้ว 2,700 บาท | IpAddress 182.232.19.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถอนแล้วครับ 1600 โอนเร็วครับ
ผู้ใช้ xxxxxatcharapon.5656@gmail.com | ถอนแล้ว 3,740 บาท | IpAddress 182.232.144.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxe1234 | ถอนแล้ว 36,680 บาท | IpAddress 182.232.38.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจจริง
ผู้ใช้ xxxxxitipat@gmail.com | ถอนแล้ว 1,564,388 บาท | IpAddress 103.49.148xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 15000
ผู้ใช้ xxxxxh.saksit.tho@gmail.com | ถอนแล้ว 253,900 บาท | IpAddress 223.24.185.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันอีกเสียครับจ่ายจริงจ่ายไว
ผู้ใช้ xxxxx7rita@hotmail.com | ถอนแล้ว 5,300 บาท | IpAddress 184.22.213.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงและเงินเข้าจริงได้รับแล้วคะ
ผู้ใช้ xxxxxirat | ถอนแล้ว 256,053 บาท | IpAddress 49.230.14.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายไว
ผู้ใช้ xxxxxd28 | ถอนแล้ว 17,000 บาท | IpAddress 1.47.130.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxuethai.kit@gmail.com | ถอนแล้ว 900 บาท | IpAddress 101.51.245xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้เงินจริง เงินเข้าแล้วจ้า
ผู้ใช้ xxxxxadawan.lada@hotmail.com | ถอนแล้ว 80,960 บาท | IpAddress 101.51.245xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน.7,000...บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxmon.big@gmail.com | ถอนแล้ว 161,534 บาท | IpAddress 101.109.176.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxggae@hotmail.com | ถอนแล้ว 161,221 บาท | IpAddress 184.22.116.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 1,600 เงินเข้าแล้ว จ่ายจริง ยืนยันอีก 1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxng | ถอนแล้ว 8,700 บาท | IpAddress 223.24.153xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกลางวัลจำนวนเงิน10บาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxpha411 | ถอนแล้ว 72,300 บาท | IpAddress 171.5.237.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 50 รับเงิน4600฿ จ่ายจริงจ่ายเร็วมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxet | ถอนแล้ว 8,640 บาท | IpAddress 223.24.62xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้จริง
ผู้ใช้ xxxxx49216 | ถอนแล้ว 3,810 บาท | IpAddress 1.46.165xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxta093@gmail.com | ถอนแล้ว 7,040 บาท | IpAddress 115.87.92.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxbuai | ถอนแล้ว 36,091 บาท | IpAddress 1.46.102xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxza | ถอนแล้ว 5,000 บาท | IpAddress 114.109.32.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxkpk@hotmail.com | ถอนแล้ว 290,862 บาท | IpAddress 182.232.189.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง ถูกมาแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx19 | ถอนแล้ว 6,980 บาท | IpAddress 223.24.166.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆค่ะ ขอยืนยัน โทรถามได้ค่ะ 0956605334
ผู้ใช้ xxxxxet | ถอนแล้ว 13,800 บาท | IpAddress 27.55.66xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลหวยลาว 13800 บาท เงินเข้าแล้ว เร็วมาก จ่ายจริงยืนยันอีกเสียง
ผู้ใช้ xxxxxi@gmail.com | ถอนแล้ว 1,100 บาท | IpAddress 49.230.71.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้จริงจ่ายเร็ว
ผู้ใช้ xxxxxnut.3090@gmail.com | ถอนแล้ว 123,000 บาท | IpAddress 223.24.63.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 10000 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจิง คอนเฟิร์ม
ผู้ใช้ xxxxxit | ถอนแล้ว 195,700 บาท | IpAddress 1.47.2.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายไวค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxn220519 | ถอนแล้ว 2,400 บาท | IpAddress 223.24.60.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxmast | ถอนแล้ว 10,740 บาท | IpAddress 49.230.18.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 20 บาทเงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxk1230 | ถอนแล้ว 4,000 บาท | IpAddress 126.208.210xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxta | ถอนแล้ว 7,220 บาท | IpAddress 223.24.93.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน