คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxw156@gmail.com | ถอนแล้ว 4,920 บาท | IpAddress 182.232.3.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้จิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx23 | ถอนแล้ว 1,260 บาท | IpAddress 182.232.51.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เวปนี้จ่ายจริงครับผมถูกโต้ด5บาทโต้ดบาท140ได้700ครับจ่ายจริงแน่นอนครับ
ผู้ใช้ xxxxxm55 | ถอนแล้ว 2,300 บาท | IpAddress 49.49.232xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงรับมาหลายหมื่นแล้วจ้า
ผู้ใช้ xxxxxanon.gtar@gmail.com | ถอนแล้ว 106,000 บาท | IpAddress 49.230.81xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ ถูกรางวัลจำนวนเงิน 106000 บาท เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxinter@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 223.24.191xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก10บาท จ่ายจริงจร้า
ผู้ใช้ xxxxxmas | ถอนแล้ว 19,200 บาท | IpAddress 171.4.236.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 9999สุยดอด
ผู้ใช้ xxxxxutr | ถอนแล้ว 1,571,168 บาท | IpAddress 223.205.239.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล จำนวนเงิน 38860 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxmm | ถอนแล้ว 51,600 บาท | IpAddress 171.4.236.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxm-wang | ถอนแล้ว 132,487 บาท | IpAddress 1.47.64.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxronarunrooj54@gmail.com | ถอนแล้ว 11,702 บาท | IpAddress 182.232.171.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxetch2521@gmail.com | ถอนแล้ว 6,900 บาท | IpAddress 223.24.155xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันอีกหนึ่งเสียงถูกแล้วจ่ายจริงยืนยันคับ
ผู้ใช้ xxxxx0239 | ถอนแล้ว 5,511 บาท | IpAddress 49.237.197xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxthaison350@gmil.com | ถอนแล้ว 600 บาท | IpAddress 49.230.28.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับเงินเข้าไว
ผู้ใช้ xxxxxhnantsen | ถอนแล้ว 9,400 บาท | IpAddress 125.25.5xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxpornbiw | ถอนแล้ว 38,962 บาท | IpAddress 49.230.6.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx5253@gmail.com | ถอนแล้ว 6,065 บาท | IpAddress 171.96.187.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจรีงๆๆ
ผู้ใช้ xxxxxe1 | ถอนแล้ว 64,700 บาท | IpAddress 58.10.5xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก552 เงินเข้าแล้วจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx593 | ถอนแล้ว 39,150 บาท | IpAddress 184.22.243xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxx2517@hotmail.com | ถอนแล้ว 144,900 บาท | IpAddress 182.232.48xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxhanya | ถอนแล้ว 540,560 บาท | IpAddress 49.230.96.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxi_jira | ถอนแล้ว 7,200 บาท | IpAddress 184.82.27.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxo_anny@hotmail.com | ถอนแล้ว 64,950 บาท | IpAddress 223.24.164.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางจำนวน 50 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายเงินจริงอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx304 | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 223.24.169.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงการันตีค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxarcury@gmail.com | ถอนแล้ว 18,511 บาท | IpAddress 49.230.48.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 4600 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxtree.04s@gmail.com | ถอนแล้ว 900 บาท | IpAddress 223.204.233.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับเงินแล้วนะคะ 920 บาท
ผู้ใช้ xxxxxee71@gmail.com | ถอนแล้ว 8,600 บาท | IpAddress 122.155.47.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงินสี่พันหกเงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxypopoy@gmail.com | ถอนแล้ว 6,000 บาท | IpAddress 171.5.238.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 15 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงๆ
ผู้ใช้ xxxxxla-dom@hotmail.com | ถอนแล้ว 12,573 บาท | IpAddress 223.24.154xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับเงินจริงค่ะ รวดเร็วทันใจ บริการใช้ได้ดีพอสมควรค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxn.aom@gmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 27.55.18.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxann | ถอนแล้ว 24,360 บาท | IpAddress 27.145.209xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 3,000 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxhk99@hotmail.com | ถอนแล้ว 34,800 บาท | IpAddress 171.6.250.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง เงินเข้าบัญชีไวมากๆ
ผู้ใช้ xxxxxane9574@gmail.com | ถอนแล้ว 620,346 บาท | IpAddress 1.47.201.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จายจริง
ผู้ใช้ xxxxxachin179@gmail.com | ถอนแล้ว 2,900 บาท | IpAddress 116.58.22xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถอนเงินแล้ว 1400 จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxy_kat_@hotmail.com | ถอนแล้ว 14,140 บาท | IpAddress 49.230.85.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxeazaiikea@gmail.com | ถอนแล้ว 26,000 บาท | IpAddress 49.230.46.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxinya_vi_@hotmail.com | ถอนแล้ว 29,490 บาท | IpAddress 1.46.78.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxd5507@gmail.com | ถอนแล้ว 29,500 บาท | IpAddress 184.22.58.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxnarak | ถอนแล้ว 1,380 บาท | IpAddress 49.230.4xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 900 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxathipthit | ถอนแล้ว 7,300 บาท | IpAddress 223.24.169.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxin | ถอนแล้ว 28,506 บาท | IpAddress 182.232.133xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx9077336699@gmail.com | ถอนแล้ว 1,300 บาท | IpAddress 182.232.135.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง เชื่อมั่นที่สุด สำหรับเวฟนี้
ผู้ใช้ xxxxx54 | ถอนแล้ว 117,500 บาท | IpAddress 182.232.182xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 4,200 บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxra@gmail.com | ถอนแล้ว 1,300 บาท | IpAddress 182.232.49.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxika | ถอนแล้ว 1,900 บาท | IpAddress 117.111.18.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล460฿ เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxrr | ถอนแล้ว 26,400 บาท | IpAddress 171.4.236.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : good
ผู้ใช้ xxxxxnn | ถอนแล้ว 22,200 บาท | IpAddress 171.4.236.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้จริง
ผู้ใช้ xxxxxearneiei@gmail.com | ถอนแล้ว 1,704,945 บาท | IpAddress 115.87.5.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 13000 บาท จ่ายจริงจ้ารับแล้ว +1
ผู้ใช้ xxxxxano | ถอนแล้ว 14,000 บาท | IpAddress 1.46.236xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxe0868637266@ggmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 171.96.224.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx994 | ถอนแล้ว 28,060 บาท | IpAddress 1.46.101.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถอนง่ายจ่ายจริง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน