คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxee47@hotmail.com | ถอนแล้ว 32,700 บาท | IpAddress 118.172.102xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxen_numwhan@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,700,500 บาท | IpAddress 223.24.62xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ถูก18,400
ผู้ใช้ xxxxxk@hotmail.com | ถอนแล้ว 237,568 บาท | IpAddress 182.53.23.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxdchinnathi | ถอนแล้ว 30,500 บาท | IpAddress 223.24.163xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันอีก 1 เสียงคะ จ่ายจริงอะไรจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxes_blue@hotmail.com | ถอนแล้ว 10,705 บาท | IpAddress 1.46.143.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริง โอนไว ไม่มโน
ผู้ใช้ xxxxx@hotmail.com | ถอนแล้ว 103,205 บาท | IpAddress 182.232.191.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกมาแล้วค่ะ จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx7ue | ถอนแล้ว 6,900 บาท | IpAddress 223.24.152xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 700 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx47212204 | ถอนแล้ว 36,000 บาท | IpAddress 49.49.247xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆๆคะ
ผู้ใช้ xxxxxook | ถอนแล้ว 1,100 บาท | IpAddress 1.46.196xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx25642372 | ถอนแล้ว 174,675 บาท | IpAddress 49.49.247xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะถอนมาแล้วหลายครั้ง
ผู้ใช้ xxxxxallzozs99 | ถอนแล้ว 1,106,747 บาท | IpAddress 49.49.243.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงได้เงินจริงๆ จ้า
ผู้ใช้ xxxxxboy | ถอนแล้ว 6,600 บาท | IpAddress 180.183.115.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายไว ค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx90 | ถอนแล้ว 135,210 บาท | IpAddress 182.232.22xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน460บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxa7@gmail.com | ถอนแล้ว 66,628 บาท | IpAddress 223.24.93xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายไวค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxng | ถอนแล้ว 74,695 บาท | IpAddress 110.168.21xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง ถูก20 จ่าย1840
ผู้ใช้ xxxxxuket.bp@gmail.com | ถอนแล้ว 29,805 บาท | IpAddress 1.47.129.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้จริง
ผู้ใช้ xxxxxkamon | ถอนแล้ว 33,500 บาท | IpAddress 182.232.133xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxi156 | ถอนแล้ว 3,376 บาท | IpAddress 223.24.162xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 2,375บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxgnaja@hotmail.com | ถอนแล้ว 187,820 บาท | IpAddress 223.206.234xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายไวค่ะ ถูกรางวัลจำนวนเงิน1840บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยังอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxon111 | ถอนแล้ว 920 บาท | IpAddress 223.24.185xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxjanmek@gmail.com | ถอนแล้ว 299,027 บาท | IpAddress 49.230.18.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx37@hotmail.com | ถอนแล้ว 8,400 บาท | IpAddress 49.230.85.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงได้ไว้ขอบคุณค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxan_hansa@hotmail.com | ถอนแล้ว 152,500 บาท | IpAddress 182.232.188xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx532 | ถอนแล้ว 1,100 บาท | IpAddress 1.46.13.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxich.c | ถอนแล้ว 1,700 บาท | IpAddress 183.88.225xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน10บาทได้920 เงินเข้าแล้ว ถอนได้จริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxoom1998 | ถอนแล้ว 5,080 บาท | IpAddress 223.24.166xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1,880 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxeesangsuwanddarunee2605@gmail.com | ถอนแล้ว 65,700 บาท | IpAddress 182.232.171.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxal3nd_za@hotmail.com | ถอนแล้ว 144,700 บาท | IpAddress 125.25.33.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง100%
ผู้ใช้ xxxxxly1234@gmail.com | ถอนแล้ว 24,742 บาท | IpAddress 49.230.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆคะ ชัว100%
ผู้ใช้ xxxxxw20@hotmail.com | ถอนแล้ว 25,172 บาท | IpAddress 223.24.144.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxmanoon@yahoo.com | ถอนแล้ว 63,630 บาท | IpAddress 223.24.2xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริงๆครับ ถูกเก้าพันสอง เบิกได้เก้าพันสองเต็มจำนวน
ผู้ใช้ xxxxx00038@gmail.com | ถอนแล้ว 2,850 บาท | IpAddress 1.47.195xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxaorapin@hotmail.com | ถอนแล้ว 11,765 บาท | IpAddress 182.232.137xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน2760บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxna@hotmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 1.4.186xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่างจริง
ผู้ใช้ xxxxxng2529@hotmail.com | ถอนแล้ว 123,184 บาท | IpAddress 1.20.169.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง โอนจริง รวดเร็วมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxmanys. | ถอนแล้ว 110,581 บาท | IpAddress 125.25.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxjr | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 1.20.210xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเงินจริง
ผู้ใช้ xxxxx19870@hotmail.com | ถอนแล้ว 50,281 บาท | IpAddress 125.25.131xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxlovaaa3535@gmail.com | ถอนแล้ว 22,100 บาท | IpAddress 182.232.183xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxong | ถอนแล้ว 15,200 บาท | IpAddress 182.232.128.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1840.บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxan030@gmai.com | ถอนแล้ว 16,300 บาท | IpAddress 49.230.16.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxar666@hotmail.com | ถอนแล้ว 20,541 บาท | IpAddress 171.96.135xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีครับ จ่ายจริง จ่ายหนักด้วย
ผู้ใช้ xxxxxporn | ถอนแล้ว 7,800 บาท | IpAddress 182.232.184.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxuch2531 | ถอนแล้ว 1,868,950 บาท | IpAddress 124.122.29xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxupannee | ถอนแล้ว 77,100 บาท | IpAddress 49.230.66.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เริ่ดมาก
ผู้ใช้ xxxxxonsadjuy | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 182.232.167.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxdcat@gmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 182.232.150.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล5฿เข้า460 จ่ายไวจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxximon348@gmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 1.46.131.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงจ่ายไวค่
ผู้ใช้ xxxxxngsawang@hotmail.com | ถอนแล้ว 122,102 บาท | IpAddress 1.46.66.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน1800 บาท เงินเข้าแล้ว จ่สยจริงยืนยัน อีก 1เสียง"
ผู้ใช้ xxxxx909 | ถอนแล้ว 59,803 บาท | IpAddress 58.8.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง เงินเข้าแล้วเรียบร้อย 8000 บาท
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน