คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxa2129 | ถอนแล้ว 2,684 บาท | IpAddress 223.24.145xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้เงินจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxi0967460772@gmail.com | ถอนแล้ว 197,349 บาท | IpAddress 223.24.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถุถรางวัล300เงินเข้าจ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx498 | ถอนแล้ว 7,353 บาท | IpAddress 124.121.216.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับรวดเร็วมากถูกมา1800ตรวจผลแป๊ปเดียวเงินเข้าล่ะเยี่ยมมากคับ
ผู้ใช้ xxxxx04216 | ถอนแล้ว 24,560 บาท | IpAddress 182.232.147.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxad1234@hotmail.com | ถอนแล้ว 403,630 บาท | IpAddress 49.230.15.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxkmaxzim | ถอนแล้ว 15,700 บาท | IpAddress 182.232.193.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxtdangutai | ถอนแล้ว 39,400 บาท | IpAddress 223.24.62xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ🙏🙏🙏
ผู้ใช้ xxxxx39cc@gmail.com | ถอนแล้ว 89,111 บาท | IpAddress 27.55.165xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxngkinkpai | ถอนแล้ว 3,300 บาท | IpAddress 223.206.250.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxorn@gmail.com | ถอนแล้ว 201,500 บาท | IpAddress 171.7.67.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx39@gmail.com | ถอนแล้ว 485,439 บาท | IpAddress 202.44.239.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง โอนไว
ผู้ใช้ xxxxxa24120@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 101.51.242xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เว็ปนี้จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxeindy | ถอนแล้ว 26,600 บาท | IpAddress 1.47.136.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงแน่นอนคะ
ผู้ใช้ xxxxxt251622@gmail.com | ถอนแล้ว 2,066 บาท | IpAddress 223.24.162.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxa00y | ถอนแล้ว 3,600 บาท | IpAddress 223.24.186xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxng8888 | ถอนแล้ว 48,513 บาท | IpAddress 223.24.157.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตี
ผู้ใช้ xxxxx1881 | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 223.24.189xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจรืงๆครับ
ผู้ใช้ xxxxxpai99 | ถอนแล้ว 179,900 บาท | IpAddress 182.232.174xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrat | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 223.24.161xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxang_golf@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 223.205.236xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1880 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxmile997@gmil.com | ถอนแล้ว 340,800 บาท | IpAddress 182.232.61xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 460,
ผู้ใช้ xxxxx7890okl@gmail.com | ถอนแล้ว 800 บาท | IpAddress 182.232.37.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxatee.gmail.com | ถอนแล้ว 162,145 บาท | IpAddress 184.22.252.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีคะ
ผู้ใช้ xxxxxpe | ถอนแล้ว 43,629 บาท | IpAddress 171.4.240.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ดีีีดีดีด
ผู้ใช้ xxxxxmm | ถอนแล้ว 35,400 บาท | IpAddress 171.4.240.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx009@gmail.com | ถอนแล้ว 25,400 บาท | IpAddress 1.47.104xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : Sure
ผู้ใช้ xxxxx4694 | ถอนแล้ว 51,600 บาท | IpAddress 171.97.31xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายเร็วไม่เกิน 20 นาที
ผู้ใช้ xxxxx6969 | ถอนแล้ว 51,920 บาท | IpAddress 223.207.241.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx2530 | ถอนแล้ว 54,718 บาท | IpAddress 49.228.48xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxut_pajak@hotmail.com | ถอนแล้ว 944 บาท | IpAddress 223.24.157xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่าบจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx529 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 223.206.244xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะถอนแล้วเรียบร้อย
ผู้ใช้ xxxxx07@hotmail.com | ถอนแล้ว 7,265 บาท | IpAddress 182.232.57.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 700฿. เงินเข้าจริง จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx62 | ถอนแล้ว 3,900 บาท | IpAddress 182.232.141.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxorn | ถอนแล้ว 1,178,350 บาท | IpAddress 1.47.194xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับเงินรางวัลจริงตามที่เวปแจ้งมั่นใจมากเลย
ผู้ใช้ xxxxx0025319 | ถอนแล้ว 107,400 บาท | IpAddress 1.46.195xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีว่าจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx2520 | ถอนแล้ว 7,500 บาท | IpAddress 182.232.183.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxana | ถอนแล้ว 137,350 บาท | IpAddress 49.230.89.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้เงินจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxarnnaree | ถอนแล้ว 79,180 บาท | IpAddress 223.24.63.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 640 บาท จ่ายจริง แน่นอน!!!
ผู้ใช้ xxxxxcharin21@yahoo.com | ถอนแล้ว 1,500 บาท | IpAddress 124.122.26xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx09 | ถอนแล้ว 1,820 บาท | IpAddress 58.11.16.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะถูก1800แต่ช้าไปชั่วโมงหนึ่งเงินถึงเข้าบัญชี
ผู้ใช้ xxxxx34 | ถอนแล้ว 6,100 บาท | IpAddress 49.237.148xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จิงแท้แน่นอนน
ผู้ใช้ xxxxx09@ymail.com | ถอนแล้ว 44,850 บาท | IpAddress 1.47.107.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx10 | ถอนแล้ว 13,000 บาท | IpAddress 182.232.164.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : รับจริง
ผู้ใช้ xxxxxa999 | ถอนแล้ว 502 บาท | IpAddress 1.47.71.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxha11011966@gmail.com | ถอนแล้ว 46,121 บาท | IpAddress 223.24.92.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1000
ผู้ใช้ xxxxxeat | ถอนแล้ว 2,900 บาท | IpAddress 184.22.96.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxw4289 | ถอนแล้ว 26,290 บาท | IpAddress 124.120.213.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค้ะ
ผู้ใช้ xxxxx999 | ถอนแล้ว 87,020 บาท | IpAddress 182.232.187xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกสองตัวท้ายได้2300เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxon2418 | ถอนแล้ว 43,000 บาท | IpAddress 223.204.233xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับ
ผู้ใช้ xxxxxtmo888@gmail.com | ถอนแล้ว 18,190 บาท | IpAddress 1.46.197xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน