คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxhayudb@gmail.com | ถอนแล้ว 3,972 บาท | IpAddress 182.232.145.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เล่นจริง..ถูกแล้ว..จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx789@gmail.com | ถอนแล้ว 201,492 บาท | IpAddress 223.24.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxonsorn@hotmail.com | ถอนแล้ว 7,500 บาท | IpAddress 49.230.5.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxlohaa | ถอนแล้ว 7,340 บาท | IpAddress 119.76.33.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจ่ายจริง เข้าจริง ได้มาแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxachatsohot@gmail.com | ถอนแล้ว 8,940 บาท | IpAddress 49.48.148xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxight | ถอนแล้ว 159,500 บาท | IpAddress 124.122.198xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : Ok ถูกถอนได้จริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxea | ถอนแล้ว 44,400 บาท | IpAddress 184.22.136xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxn2012@gmail.com | ถอนแล้ว 94,224 บาท | IpAddress 103.106.9.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx65653 | ถอนแล้ว 191,900 บาท | IpAddress 110.169.220.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายไวค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx5@gmail.com | ถอนแล้ว 5,162 บาท | IpAddress 202.44.24xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxm3636 | ถอนแล้ว 24,790 บาท | IpAddress 182.232.1xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันว่าจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx019 | ถอนแล้ว 71,100 บาท | IpAddress 182.232.148.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxsar | ถอนแล้ว 24,650 บาท | IpAddress 118.175.28.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : โอนจริง โอนเร็วครับ
ผู้ใช้ xxxxxan.aan | ถอนแล้ว 302,882 บาท | IpAddress 1.46.168xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxra048@gmail.com | ถอนแล้ว 9,320 บาท | IpAddress 182.232.184.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxsa.k@hotmail.com | ถอนแล้ว 31,860 บาท | IpAddress 1.20.168xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จาายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxapastamp | ถอนแล้ว 6,440 บาท | IpAddress 1.46.168xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน4600บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxa95 | ถอนแล้ว 14,700 บาท | IpAddress 223.24.93xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxkeaw252219@hotmail.com | ถอนแล้ว 16,090 บาท | IpAddress 223.24.184xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxcd123@gmail.com | ถอนแล้ว 12,782 บาท | IpAddress 223.24.18xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับชัวร์โอนมาแระ
ผู้ใช้ xxxxx7@gmail.com | ถอนแล้ว 162,700 บาท | IpAddress 1.47.175.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : รับตังแล้วจ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxww555@hotmail.com | ถอนแล้ว 360,680 บาท | IpAddress 49.230.83.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx_junk@hotmail.com | ถอนแล้ว 648,819 บาท | IpAddress 49.230.76.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง เข้าแล้ว 9660
ผู้ใช้ xxxxx530 | ถอนแล้ว 96,046 บาท | IpAddress 49.230.57.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 20 บาท จ่าย 1840 บาท จ่ายจริงไปค่ะ ประทับใจมาก
ผู้ใช้ xxxxxkitty-narak@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 2,200 บาท | IpAddress 49.230.110xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้เงินเร็วมากคะ ไดด้เงินจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxapan1985@gmail.com | ถอนแล้ว 700 บาท | IpAddress 124.122.45.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 700 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxawat2495@gmail.com | ถอนแล้ว 36,190 บาท | IpAddress 223.24.166.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงไปครับ
ผู้ใช้ xxxxxad29 | ถอนแล้ว 3,553 บาท | IpAddress 223.24.146.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxds | ถอนแล้ว 160,989 บาท | IpAddress 49.230.98.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxanad | ถอนแล้ว 4,600 บาท | IpAddress 27.55.67xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnan | ถอนแล้ว 8,000 บาท | IpAddress 223.24.189.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxx._.sop@hotmail.com | ถอนแล้ว 9,000 บาท | IpAddress 202.176.124xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยัน1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxalak@gmail.com | ถอนแล้ว 3,972 บาท | IpAddress 49.228.58.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxng7443@hotmail.com | ถอนแล้ว 36,700 บาท | IpAddress 223.24.161xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเงินจริงคะรับแล้ว9200จ่ายจิงจ่ายเร็ว
ผู้ใช้ xxxxxha | ถอนแล้ว 8,763 บาท | IpAddress 1.47.230xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆๆค่
ผู้ใช้ xxxxxkeve | ถอนแล้ว 21,453 บาท | IpAddress 1.47.96xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrat0929197961 | ถอนแล้ว 47,063 บาท | IpAddress 223.24.170.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจร้า
ผู้ใช้ xxxxxe999@gmail.com | ถอนแล้ว 14,375 บาท | IpAddress 27.145.207.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxynuy | ถอนแล้ว 22,997 บาท | IpAddress 1.46.3xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxx2244 | ถอนแล้ว 96,577 บาท | IpAddress 182.232.171.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx87 | ถอนแล้ว 6,700 บาท | IpAddress 182.232.185.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxya.rp273@gmail.com | ถอนแล้ว 25,340 บาท | IpAddress 182.232.195xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx046 | ถอนแล้ว 22,944 บาท | IpAddress 182.53.164xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxrmkwan52@gmail.com | ถอนแล้ว 3,240 บาท | IpAddress 1.46.43xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxx888 | ถอนแล้ว 174,907 บาท | IpAddress 61.90.150.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะถูก 4200฿ เงินเข้าเร็ว
ผู้ใช้ xxxxx72 | ถอนแล้ว 800 บาท | IpAddress 223.24.165.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxniya624 | ถอนแล้ว 559,671 บาท | IpAddress 184.22.225xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxx499 | ถอนแล้ว 78,569 บาท | IpAddress 223.24.160xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกมา2000 จ่ายจริงๆจ้า
ผู้ใช้ xxxxx22 | ถอนแล้ว 156,200 บาท | IpAddress 184.22.37.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับเงินจริงครับ ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxat.eve | ถอนแล้ว 62,330 บาท | IpAddress 1.47.66.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 1320 เงินเข้าแล้ว
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน