คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxnan1390@gmail.com | ถอนแล้ว 263,001 บาท | IpAddress 49.228.98.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ยืนยันจ้า😊😊😊
ผู้ใช้ xxxxxat_noina@hotmail.com | ถอนแล้ว 15,140 บาท | IpAddress 58.8.153.244, 58.8.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa_bb2@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 5,540 บาท | IpAddress 49.229.197xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx.kk@gmail.com | ถอนแล้ว 37,500 บาท | IpAddress 183.89.57.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxwan8@gmail.com | ถอนแล้ว 46,462 บาท | IpAddress 49.237.193xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง เขาจ่ายจริง ค่ะ ไวด้วย และ เชื่อถือได้ค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx2548@yahoo.co.th | ถอนแล้ว 95,502 บาท | IpAddress 202.28.35.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1840 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx024@msn.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 1.46.14xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxng_hwan@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 113.53.154xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจิงเบิกเงินได้เร็ว
ผู้ใช้ xxxxx125Duan93@gmail.com | ถอนแล้ว 439,160 บาท | IpAddress 1.47.199.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : บริการดี เมื่อถูกรางวัล มีข้อความเข้ามาว่าจะโอนเงินให้ หลังเที่ยงคืน แต่จริงๆ โอนเข้ามา 2ทุ่ม กว่าๆ
ผู้ใช้ xxxxxe_5240@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,200 บาท | IpAddress 171.100.231.154, 171.100.231.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงคับ
ผู้ใช้ xxxxx0yanat@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 8,121 บาท | IpAddress 1.46.164xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง-จ่ายจริง ไม่ถึง5 นาทีเยี่ยมมากกๆๆค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxam_t950@hotmail.com | ถอนแล้ว 56,461 บาท | IpAddress 119.76.119.222, 119.76.119.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล4,000พันเงินเข้าแล้วจ่ายจริง ขอยืนยันค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxe_always11@hotmail.com | ถอนแล้ว 193,090 บาท | IpAddress 49.229.104xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxsexy@gmail.com | ถอนแล้ว 1,792,063 บาท | IpAddress 125.24.111.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 90 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxsana431@gmail.com | ถอนแล้ว 6,460 บาท | IpAddress 182.232.61xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx_pdd@hotmail.com | ถอนแล้ว 10,000 บาท | IpAddress 27.55.42xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxeety@gmail.com | ถอนแล้ว 67,340 บาท | IpAddress 27.145.134.3, 27.145.13xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกแล้วจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxc_tomdylove@hotmail.com | ถอนแล้ว 408,043 บาท | IpAddress 171.96.116xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 920 เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงค่ะ ยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxk@hotmail.com | ถอนแล้ว 39,950 บาท | IpAddress 182.232.38xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงชัวครับ
ผู้ใช้ xxxxxhap@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,000 บาท | IpAddress 1.47.106.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1,000 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxloyrung@gmail.com | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 110.168.229xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxlance_1156@hotmail.com | ถอนแล้ว 19,720 บาท | IpAddress 171.96.183.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxning0422@gmail.com | ถอนแล้ว 13,000 บาท | IpAddress 10.186.189.58, 27.55.169.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกหวยหุ้น28=30บาทคะได้รับเงินจริงๆคะ
ผู้ใช้ xxxxxm@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 11,000 บาท | IpAddress 1.47.64.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ได้มาแล้วหมื่นกว่าบาท
ผู้ใช้ xxxxxka9988@hotmail.com | ถอนแล้ว 52,640 บาท | IpAddress 1.10.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx062530@icloud.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 27.55.33.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxhara2011@hotmail.com | ถอนแล้ว 26,670 บาท | IpAddress 1.46.141.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa@hotmail.com | ถอนแล้ว 77,004 บาท | IpAddress 192.168.88.90, 61.90.23.246, 61.90.23.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 7360 บาท เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx_4494@hotmail.com | ถอนแล้ว 60,500 บาท | IpAddress 58.10.237.70, 58.10.237xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 3680 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริง ยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxat1979@gmail.com | ถอนแล้ว 32,200 บาท | IpAddress 171.97.71.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxwee@hotmail.com | ถอนแล้ว 17,800 บาท | IpAddress 1.47.169xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 20 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxx_sam@windowslive.com | ถอนแล้ว 10,146 บาท | IpAddress 223.24.112.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล1400บาท เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxidech@gmail.com | ถอนแล้ว 3,000 บาท | IpAddress 49.230.22xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงคับ
ผู้ใช้ xxxxxcdt@hotmail.com | ถอนแล้ว 43,412 บาท | IpAddress 118.174.70.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะเร็วมากๆๆๆ
ผู้ใช้ xxxxxud.thanchanok@gmail.com | ถอนแล้ว 678,774 บาท | IpAddress 1.46.135.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxha_an@hotmail.com | ถอนแล้ว 166,700 บาท | IpAddress 171.100.148.223, 171.100.148.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเร็วจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxm468@gmail.com | ถอนแล้ว 21,830 บาท | IpAddress 101.109.105.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ เร็วด้วย
ผู้ใช้ xxxxxf_cp1@hotmail.com | ถอนแล้ว 26,305 บาท | IpAddress 49.228.24xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เจอทีมงานคุณภาพ จ่ายจริง ไม่เกิน 15 นาที่เงินก้อเข้าแล้ว จัดเจนมาก สุดยอดครับ ผมถูกหลักพันครับ
ผู้ใช้ xxxxxtip2546@gmail.com | ถอนแล้ว 21,740 บาท | IpAddress 171.5.137.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx7232@hotmail.com | ถอนแล้ว 9,200 บาท | IpAddress 192.168.50.231, 27.130.30.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxna101.it@gmail.com | ถอนแล้ว 5,700 บาท | IpAddress 49.237.198.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงรวดเร็วทันใจค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxm@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 49.228.241.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxachakorn80@gmail.com | ถอนแล้ว 96,300 บาท | IpAddress 124.122.190.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : รวดเร็วจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxhok0741@gmail.com | ถอนแล้ว 19,400 บาท | IpAddress 118.173.47xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ ถูก7 พันกว่า ครั้งแรกที่ถูก ประทับใจครับ เอ้าลุยๆ เวปนี้ชัดเจน ครับ
ผู้ใช้ xxxxxrat19692512@gmail.com | ถอนแล้ว 70,000 บาท | IpAddress 223.206.249.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxekorn63@hotmail.com | ถอนแล้ว 115,495 บาท | IpAddress 1.46.237.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : รับจริงๆค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxhattl4465@gmail.com | ถอนแล้ว 82,679 บาท | IpAddress 1.2.237xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงถอน3220 จ่ายจริวถอน1620
ผู้ใช้ xxxxx.dutch@hotmail.com | ถอนแล้ว 48,700 บาท | IpAddress 223.24.14xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxd_o2@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,500 บาท | IpAddress 223.204.113.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับจริงค่ะ ขอบคุณมาก รวดเร็วทันใจจริงๆ
ผู้ใช้ xxxxxrza4213@gmail.com | ถอนแล้ว 67,700 บาท | IpAddress 49.230.23xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงค่ะ
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน