คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxcandy | ถอนแล้ว 521,700 บาท | IpAddress 180.183.210.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริว
ผู้ใช้ xxxxxakan | ถอนแล้ว 4,200 บาท | IpAddress 110.168.219.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx1379 | ถอนแล้ว 62,631 บาท | IpAddress 180.180.58.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxrdar | ถอนแล้ว 313,438 บาท | IpAddress 1.46.230xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 0823256436
ผู้ใช้ xxxxxkul06 | ถอนแล้ว 126,640 บาท | IpAddress 182.52.131.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจร้า
ผู้ใช้ xxxxx645 | ถอนแล้ว 48,000 บาท | IpAddress 223.206.247xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1
ผู้ใช้ xxxxx562249 | ถอนแล้ว 346,340 บาท | IpAddress 182.232.182.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆค่า
ผู้ใช้ xxxxxrin39 | ถอนแล้ว 504 บาท | IpAddress 223.24.95xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxida | ถอนแล้ว 49,400 บาท | IpAddress 1.47.228.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 460 บาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีกหนึ่งเสียง
ผู้ใช้ xxxxx99407@hotmail.com | ถอนแล้ว 7,430 บาท | IpAddress 1.47.42.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 10 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx84242 | ถอนแล้ว 31,400 บาท | IpAddress 49.49.244.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx60732@hotmail.com | ถอนแล้ว 184,057 บาท | IpAddress 182.232.196xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx28 | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 1.47.166xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 460 บาทเงินเจ้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxda | ถอนแล้ว 6,390 บาท | IpAddress 223.24.165.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับ จ่ายไวด้วย
ผู้ใช้ xxxxxee | ถอนแล้ว 7,340 บาท | IpAddress 182.232.2xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxngpang.k@gmail.com | ถอนแล้ว 5,540 บาท | IpAddress 1.47.132xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 2 ตัว ได้ 460 จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxirin | ถอนแล้ว 3,680 บาท | IpAddress 223.24.152.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้เงินจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxasit2536 | ถอนแล้ว 920 บาท | IpAddress 118.175.176.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ผมเป็นหูหนวก รู้สึกดีมากครับ
ผู้ใช้ xxxxxan.ji | ถอนแล้ว 102,068 บาท | IpAddress 115.87.1xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตี​จ่าย​จริง
ผู้ใช้ xxxxx-77@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,200 บาท | IpAddress 1.47.9xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxda0981455840@gmail.com | ถอนแล้ว 2,300 บาท | IpAddress 125.27.118xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxy14742207@gmail.com | ถอนแล้ว 1,420 บาท | IpAddress 1.47.129.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 552 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx30 | ถอนแล้ว 77,800 บาท | IpAddress 182.232.199.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx11 | ถอนแล้ว 154,664 บาท | IpAddress 223.24.160.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงต่ะ 1400
ผู้ใช้ xxxxx22@gmail.com | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 1.47.79.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน1,840บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxantaman222@hotmail.com | ถอนแล้ว 7,950 บาท | IpAddress 203.150.135xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx69831 | ถอนแล้ว 129,900 บาท | IpAddress 182.232.13xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxatcharapa@gmail.com | ถอนแล้ว 90,150 บาท | IpAddress 1.47.69.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx67777 | ถอนแล้ว 297,674 บาท | IpAddress 124.122.2xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx42 | ถอนแล้ว 68,670 บาท | IpAddress 124.122.36xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxydee@gmail.com | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 223.205.116xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงรับจริง....👍👍👍
ผู้ใช้ xxxxxl@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 54,640 บาท | IpAddress 184.22.88xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ48000
ผู้ใช้ xxxxxanatsiritoom | ถอนแล้ว 26,819 บาท | IpAddress 125.25.241.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง เร็วทันใจ
ผู้ใช้ xxxxxnaboonvilay@gmail.com | ถอนแล้ว 75,515 บาท | IpAddress 183.89.118.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : +1
ผู้ใช้ xxxxx25299 | ถอนแล้ว 5,400 บาท | IpAddress 49.230.56.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงเร็วมาก
ผู้ใช้ xxxxxe11 | ถอนแล้ว 2,500 บาท | IpAddress 125.27.75.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลรับเงินจริง โอนจริง ยืนยันครับ
ผู้ใช้ xxxxx27162 | ถอนแล้ว 36,701 บาท | IpAddress 1.46.13xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน900บาทเงินเข้าแล้วค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx56119@gmail.com | ถอนแล้ว 80,000 บาท | IpAddress 124.120.215.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxalimrangsix@gmail.com | ถอนแล้ว 4,000 บาท | IpAddress 223.24.160.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrd723@gmail.com | ถอนแล้ว 92,000 บาท | IpAddress 223.24.168.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูงรางวัลจำนวนเงิน​92,000บาท​เงินเข้าแล้ว​จ่ายจริงยืนยันอีก​1​เสียง
ผู้ใช้ xxxxx53 | ถอนแล้ว 1,150 บาท | IpAddress 27.145.28xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลได้รับเงินแล้ว จ่ายจริงอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxan_gpo10120@hotmail.com | ถอนแล้ว 45,850 บาท | IpAddress 49.230.99.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxengsaks@gmail.com | ถอนแล้ว 109,555 บาท | IpAddress 182.232.191.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายชัวร์ คอนเฟิร์ม
ผู้ใช้ xxxxxaree.aew2530@gmail.com | ถอนแล้ว 13,900 บาท | IpAddress 182.232.18xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxat | ถอนแล้ว 29,400 บาท | IpAddress 77.2.15.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกปุ๊ป ยอดปรับเร็วมาก ถอนง่าย ดีงามค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxmbom | ถอนแล้ว 8,280 บาท | IpAddress 182.232.164xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx77 | ถอนแล้ว 6,700 บาท | IpAddress 14.207.33xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxokda | ถอนแล้ว 78,300 บาท | IpAddress 1.47.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริง จ่ายเร็ว แน่นอน
ผู้ใช้ xxxxxiwan | ถอนแล้ว 20,522 บาท | IpAddress 14.207.127.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง คอนเฟิมจ้า👏👏
ผู้ใช้ xxxxxonnik@gmail.com | ถอนแล้ว 1,500 บาท | IpAddress 223.206.234xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน