คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx08 | ถอนแล้ว 46,370 บาท | IpAddress 125.24.183.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยอดเข้าไวมาก
ผู้ใช้ xxxxx77965@sriton | ถอนแล้ว 3,700 บาท | IpAddress 49.230.105.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล1840 บาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxy2543@gmail.com | ถอนแล้ว 11,150 บาท | IpAddress 223.24.184xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ้ายจริงจ่ายไว👍👍
ผู้ใช้ xxxxxita | ถอนแล้ว 1,381 บาท | IpAddress 180.183.49.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 58 งวดที่แล้ว หวยออกปุ๊บ ไม่เกิน1ชม เงินเข้าระบบแล้ว ได้จริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxrjittar | ถอนแล้ว 8,993 บาท | IpAddress 184.82.97.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxda4584 | ถอนแล้ว 1,300 บาท | IpAddress 1.46.131.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายไว
ผู้ใช้ xxxxx23 | ถอนแล้ว 204,762 บาท | IpAddress 223.24.164xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa123 | ถอนแล้ว 1,601 บาท | IpAddress 58.11.27.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxkka53@gmail.com | ถอนแล้ว 41,680 บาท | IpAddress 124.120.199xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxsa55@gmail.com | ถอนแล้ว 4,600 บาท | IpAddress 61.90.78xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล เลขท้าย2ตัว จ่ายจริง10000%%
ผู้ใช้ xxxxx584 | ถอนแล้ว 25,980 บาท | IpAddress 1.46.111xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ้ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxx999 | ถอนแล้ว 4,600 บาท | IpAddress 182.232.22.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
ผู้ใช้ xxxxx038 | ถอนแล้ว 10,956 บาท | IpAddress 1.46.141xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxe3234@gmail.com | ถอนแล้ว 11,200 บาท | IpAddress 134.236.3xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงไม่ติงนัง
ผู้ใช้ xxxxxanee2403 | ถอนแล้ว 14,780 บาท | IpAddress 14.207.200xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxee0711@gmail.com | ถอนแล้ว 448,786 บาท | IpAddress 202.176.115.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน6900บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxx111@live.com | ถอนแล้ว 577 บาท | IpAddress 223.24.165.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงมากๆ
ผู้ใช้ xxxxxya0103 | ถอนแล้ว 22,017 บาท | IpAddress 223.205.242.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxdss | ถอนแล้ว 6,600 บาท | IpAddress 27.55.65xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxy_littlegirl@hotmail.com | ถอนแล้ว 11,127 บาท | IpAddress 1.20.243.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxernz | ถอนแล้ว 2,300 บาท | IpAddress 1.47.45xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน2300บาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันจ่ายจริงอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxrat.phai1994@gmail.com | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 183.88.225.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆ ได้มาแล้ว 900 บาท
ผู้ใช้ xxxxxdj.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 223.207.245.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxwan11 | ถอนแล้ว 1,310,000 บาท | IpAddress 58.11.26.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx493 | ถอนแล้ว 49,000 บาท | IpAddress 58.10.83.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxata | ถอนแล้ว 68,093 บาท | IpAddress 49.230.109xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน4700บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงอีก1เสียงคะ
ผู้ใช้ xxxxxdelay | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 223.24.135xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การรันตจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx148@gmail.com | ถอนแล้ว 1,980 บาท | IpAddress 182.232.27xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxch16 | ถอนแล้ว 2,120 บาท | IpAddress 110.169.10.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxrty | ถอนแล้ว 30,960 บาท | IpAddress 49.237.207xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxlor30@hotmail.com | ถอนแล้ว 995,708 บาท | IpAddress 134.236.3.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ รวดเร็วทันใจ
ผู้ใช้ xxxxxk_tassanee@hotmail.com | ถอนแล้ว 7,100 บาท | IpAddress 223.24.94.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxtkohjaroen | ถอนแล้ว 796,907 บาท | IpAddress 171.99.251.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง 3,220 บ.
ผู้ใช้ xxxxxya.13122535@gmail.com | ถอนแล้ว 22,100 บาท | IpAddress 223.24.164xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง!!!
ผู้ใช้ xxxxxu2529 | ถอนแล้ว 2,195 บาท | IpAddress 223.24.168xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงขอยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxng21@gmail.com | ถอนแล้ว 2,520 บาท | IpAddress 223.24.165.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เว็ปนี้จ่ายจริงค่ะ จ่ายไวมากกกก ปลื้ม
ผู้ใช้ xxxxxmfon | ถอนแล้ว 28,720 บาท | IpAddress 182.232.185xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริง จ่ายไว
ผู้ใช้ xxxxxkon2009 | ถอนแล้ว 33,661 บาท | IpAddress 223.204.234.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถอนไวมาก
ผู้ใช้ xxxxxumfon | ถอนแล้ว 862,689 บาท | IpAddress 182.232.185xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 920 บาท เงินเข้าแล้ว เฮียเฮงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxanchaiyanid | ถอนแล้ว 56,020 บาท | IpAddress 223.24.188.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxok5285 | ถอนแล้ว 91,400 บาท | IpAddress 58.11.27xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายไวค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxben@gmail.com | ถอนแล้ว 20,702 บาท | IpAddress 58.10.227.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลได้รับเงินแล้วจ่ายจริง จ่ายไว
ผู้ใช้ xxxxxka71 | ถอนแล้ว 700 บาท | IpAddress 171.241.73xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxe1589 | ถอนแล้ว 1,243 บาท | IpAddress 223.207.24xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า ยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx@outlook.com | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 182.232.4.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริง ถอนได้แล้วด้วครับ รักมาก
ผู้ใช้ xxxxx532 | ถอนแล้ว 43,740 บาท | IpAddress 223.24.94xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายตรงดีค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxa242424@gmail.com | ถอนแล้ว 1,700 บาท | IpAddress 125.26.134.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx67 | ถอนแล้ว 126,431 บาท | IpAddress 122.155.47xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxnan.na31@gmail.com | ถอนแล้ว 75,500 บาท | IpAddress 125.26.227.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงขอยืนยันค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx55 | ถอนแล้ว 284,895 บาท | IpAddress 1.46.204xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงๆค่ะ
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน