คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx3986 | ถอนแล้ว 22,300 บาท | IpAddress 1.47.128.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxja | ถอนแล้ว 20,200 บาท | IpAddress 183.89.61xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จาายจริง ถอนได้ไว
ผู้ใช้ xxxxxtea_yong@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 13,570 บาท | IpAddress 202.151.5xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้ตัง 1800 จริง
ผู้ใช้ xxxxxra35 | ถอนแล้ว 86,730 บาท | IpAddress 115.87.59.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 3220 จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx345 | ถอนแล้ว 225,980 บาท | IpAddress 124.120.192xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เร็วมากครับ
ผู้ใช้ xxxxxnannie@gmail.com | ถอนแล้ว 5,847 บาท | IpAddress 27.55.69xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก700 เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxen35 | ถอนแล้ว 61,893 บาท | IpAddress 223.24.190.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 2100 บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxu11 | ถอนแล้ว 29,763 บาท | IpAddress 182.232.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน42บาทเงินเข้า แล้ว
ผู้ใช้ xxxxx75@hotmail.com | ถอนแล้ว 15,220 บาท | IpAddress 10.250.41.22, 58.137.135xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงชอบครับ
ผู้ใช้ xxxxxi@gmail.com | ถอนแล้ว 12,562 บาท | IpAddress 182.232.53.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 920
ผู้ใช้ xxxxx2529 | ถอนแล้ว 11,530 บาท | IpAddress 223.24.160.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxruen@hotmail.com | ถอนแล้ว 4,000 บาท | IpAddress 125.27.72xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีว่าถูกแล้วจ่ายจริงค่ะ 😄🤗
ผู้ใช้ xxxxxshop | ถอนแล้ว 30,099 บาท | IpAddress 134.196.130xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เมื่อวานถูก 2 ตัว 10 บาท เงินเข้าอย่างไว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง นะคร้า
ผู้ใช้ xxxxxto | ถอนแล้ว 25,800 บาท | IpAddress 49.48.24xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnta | ถอนแล้ว 2,104 บาท | IpAddress 1.46.205.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับเงินจริงโอนไวจ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxjampa3@gmail.com | ถอนแล้ว 74,642 บาท | IpAddress 182.232.186.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxoi@hotmail.com | ถอนแล้ว 4,780 บาท | IpAddress 49.228.136.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจร้า
ผู้ใช้ xxxxxam12@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,200 บาท | IpAddress 27.55.7xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx89 | ถอนแล้ว 9,640 บาท | IpAddress 223.24.157xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยื่นยันจ่ายจริ่งค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxeices | ถอนแล้ว 83,652 บาท | IpAddress 184.22.117xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ20นาทีได้แล้ว
ผู้ใช้ xxxxxichnarong | ถอนแล้ว 4,000 บาท | IpAddress 223.204.249xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 4600บาท เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx5@hotmail.com | ถอนแล้ว 34,880 บาท | IpAddress 223.24.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxok | ถอนแล้ว 9,620 บาท | IpAddress 182.232.30.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxib | ถอนแล้ว 789,195 บาท | IpAddress 125.27.97.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ เงินเข้าบัญชีไวมาก
ผู้ใช้ xxxxx9998 | ถอนแล้ว 539 บาท | IpAddress 223.24.62.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxriporn@gmail.com | ถอนแล้ว 5,700 บาท | IpAddress 223.24.62.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxichai@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,600 บาท | IpAddress 183.89.39.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxx5684@gmail.com | ถอนแล้ว 560 บาท | IpAddress 110.78.140.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตี​จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa.na12323@gmail.com | ถอนแล้ว 51,300 บาท | IpAddress 182.232.13xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxk4522 | ถอนแล้ว 66,145 บาท | IpAddress 159.192.184xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : แน่นอนครับจ่ายจริม
ผู้ใช้ xxxxxaporn255334@gmail.com | ถอนแล้ว 11,790 บาท | IpAddress 49.230.108.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxnoopop-1133@hotmail.com | ถอนแล้ว 13,150 บาท | IpAddress 223.24.162xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxornkimmim@gmail.com | ถอนแล้ว 879,232 บาท | IpAddress 182.232.122xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxx989 | ถอนแล้ว 551,608 บาท | IpAddress 182.232.147xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตึจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx0734 | ถอนแล้ว 520 บาท | IpAddress 49.230.24.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxon2534 | ถอนแล้ว 99,790 บาท | IpAddress 182.232.154.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxome7@hotmail.com | ถอนแล้ว 368,700 บาท | IpAddress 118.174.153xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxm2529 | ถอนแล้ว 18,100 บาท | IpAddress 49.230.8xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxnun | ถอนแล้ว 82,055 บาท | IpAddress 182.232.161xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 14 บาท เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxanasongkhla@gmail.com | ถอนแล้ว 48,462 บาท | IpAddress 182.232.223xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 980 บาท ได้รับเงินจิงๆจ้า
ผู้ใช้ xxxxx89 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 49.49.233.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxooppo@gmail.com | ถอนแล้ว 72,918 บาท | IpAddress 182.232.193.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxphat_1985@outlook.com | ถอนแล้ว 6,520 บาท | IpAddress 103.5.2xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 920 จ่ายจริง...!!!
ผู้ใช้ xxxxx88 | ถอนแล้ว 4,000 บาท | IpAddress 223.24.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับเงินที่แจ้งถอนแล้วค่ะ​ขอบคุณค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxkk | ถอนแล้ว 12,700 บาท | IpAddress 119.76.33.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล ได้รับเงินจริงค่ะโอนไวมาก
ผู้ใช้ xxxxxove | ถอนแล้ว 52,860 บาท | IpAddress 124.122.90.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน 2760บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxx29531 | ถอนแล้ว 136,700 บาท | IpAddress 1.47.128xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrin171981@gmail.com | ถอนแล้ว 3,500 บาท | IpAddress 86.254.10xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxo22 | ถอนแล้ว 75,352 บาท | IpAddress 1.47.42xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกนอย2ตัวล่าง20บาทจ่ายจริงจ่ายไวคะ1840บาท
ผู้ใช้ xxxxx3821@gmail.com | ถอนแล้ว 97,760 บาท | IpAddress 27.55.65xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน