คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxkoi@hotmail.com | ถอนแล้ว 90,111 บาท | IpAddress 171.5.247xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : แจ้งถอน1,700ปุ๊บ รอไม่กี่นาทีเงินเข้าปั๊บเลยค่า
ผู้ใช้ xxxxxn.mameaw86@gmailcom | ถอนแล้ว 10,834 บาท | IpAddress 119.76.1.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxsureerat@hotmail.com | ถอนแล้ว 31,700 บาท | IpAddress 183.89.7xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน460บาทเงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx029 | ถอนแล้ว 118,460 บาท | IpAddress 1.46.2.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก2ตัวค่ะ จ่ายจริงโอนไวค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxkanza12@hotmail.com | ถอนแล้ว 202,846 บาท | IpAddress 14.207.196.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxmessi | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 49.230.30xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxri21 | ถอนแล้ว 558,980 บาท | IpAddress 182.232.63xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆจ้า
ผู้ใช้ xxxxxr15 | ถอนแล้ว 887,400 บาท | IpAddress 182.52.217.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxgha@hotmail.com | ถอนแล้ว 208,349 บาท | IpAddress 184.22.38.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxhop@hotmail.con | ถอนแล้ว 280,670 บาท | IpAddress 124.120.20xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
ผู้ใช้ xxxxxngrit | ถอนแล้ว 62,300 บาท | IpAddress 125.25.45.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxiprodthong@gmail.com | ถอนแล้ว 550 บาท | IpAddress 182.232.143xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้แล้วค่ะจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx_0616 | ถอนแล้ว 22,700 บาท | IpAddress 183.88.249xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับเงินรางวัลแล้วค่ะ...จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx526 | ถอนแล้ว 38,400 บาท | IpAddress 1.47.3.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxthingsmile@gmail.com | ถอนแล้ว 6,900 บาท | IpAddress 182.232.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx3118@gmail.com | ถอนแล้ว 2,536 บาท | IpAddress 14.207.4.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx1892@gmail.com | ถอนแล้ว 31,204 บาท | IpAddress 171.96.191.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆจ้า เฮงๆ
ผู้ใช้ xxxxxaew56 | ถอนแล้ว 1,400 บาท | IpAddress 49.49.249xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงค่ะ ยันยันอีก 1 เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxch2514@gmail.com | ถอนแล้ว 35,410 บาท | IpAddress 171.96.155.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxo722 | ถอนแล้ว 2,330,680 บาท | IpAddress 223.24.184.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxhantaken@gmail.com | ถอนแล้ว 319,366 บาท | IpAddress 182.232.51.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxx9lottoheng | ถอนแล้ว 6,206 บาท | IpAddress 49.230.76xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1104 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx13262 | ถอนแล้ว 70,260 บาท | IpAddress 49.230.87.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxam56 | ถอนแล้ว 44,015 บาท | IpAddress 125.26.4xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx2517 | ถอนแล้ว 272,606 บาท | IpAddress 182.232.40xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกแล้วจ่ายจริง.เงินเข้าแล้วคับ
ผู้ใช้ xxxxxnee162504@gmail.com | ถอนแล้ว 41,590 บาท | IpAddress 223.205.244xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ล
ผู้ใช้ xxxxxhai844@gmail.com | ถอนแล้ว 9,100 บาท | IpAddress 182.232.172.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันว่าจ่ายจริงแน่นอนคะถอนมาแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxinol88 | ถอนแล้ว 9,050 บาท | IpAddress 184.22.68.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : รับจริง
ผู้ใช้ xxxxxombie | ถอนแล้ว 14,400 บาท | IpAddress 182.232.164.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับแล้วคะ ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx8055 | ถอนแล้ว 700 บาท | IpAddress 223.24.61.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxail.com | ถอนแล้ว 32,760 บาท | IpAddress 1.46.105xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxsaen | ถอนแล้ว 329,240 บาท | IpAddress 61.90.26xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx_kkkk@hotmail.com | ถอนแล้ว 43,607 บาท | IpAddress 124.122.35.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงจ้าไม่โกหก
ผู้ใช้ xxxxxacrawboy@gmail.com | ถอนแล้ว 24,600 บาท | IpAddress 223.24.184xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ ถูก2ตัวบน ได้920บาท เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxya-nid@hotmail.com | ถอนแล้ว 87,182 บาท | IpAddress 110.78.183.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1
ผู้ใช้ xxxxxying.2539@gmail.com | ถอนแล้ว 144,146 บาท | IpAddress 49.230.21.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxana2523@gmail.com | ถอนแล้ว 137,047 บาท | IpAddress 49.230.80xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxor111@gmail.com | ถอนแล้ว 181,749 บาท | IpAddress 27.145.185.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ไม่ยุ่งยากเลย
ผู้ใช้ xxxxxerloveganesh | ถอนแล้ว 33,100 บาท | IpAddress 184.22.97.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxuky | ถอนแล้ว 1,044 บาท | IpAddress 171.100.182xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnya2546 | ถอนแล้ว 12,800 บาท | IpAddress 223.24.169.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : แจกจริงงงงงงงงงง
ผู้ใช้ xxxxxp1515 | ถอนแล้ว 229,122 บาท | IpAddress 125.27.107xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ผมถูกรางวัล9,200บาท วันนี้ได้รับเงินเข้าแล้วเต็มจำนวน9,200บาท จ่ายจริงรับเงินจริง
ผู้ใช้ xxxxx1124@hotmail.com | ถอนแล้ว 5,300 บาท | IpAddress 223.24.160xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxaa@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,520 บาท | IpAddress 184.22.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx77 | ถอนแล้ว 4,000 บาท | IpAddress 184.22.160.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx499 | ถอนแล้ว 1,468,000 บาท | IpAddress 223.24.156xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เข้าจรีง
ผู้ใช้ xxxxxlarthittaya | ถอนแล้ว 141,300 บาท | IpAddress 182.53.172.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถุกรางวัลแล้ว จ่ายจริง ยืนยันค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx545 | ถอนแล้ว 5,107 บาท | IpAddress 1.47.170.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxx16 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 171.97.40xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถุกรางวัลจำนวนเงิน 600 บาท เงินเข้าแล้ส จ่ายจริงยืยนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxkhow@hotmail.com | ถอนแล้ว 32,069 บาท | IpAddress 1.46.206xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1,380 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน