คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxm25305659 | ถอนแล้ว 800 บาท | IpAddress 27.55.74.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 920บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxopten | ถอนแล้ว 68,400 บาท | IpAddress 159.192.217xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันการันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxtrat24061970 | ถอนแล้ว 438,190 บาท | IpAddress 134.236.3.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงคอนเฟริม
ผู้ใช้ xxxxxnu.v | ถอนแล้ว 1,600 บาท | IpAddress 171.5.248xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 0i'
ผู้ใช้ xxxxxootpong | ถอนแล้ว 83,578 บาท | IpAddress 27.55.69xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่าจริง
ผู้ใช้ xxxxxeng234 | ถอนแล้ว 2,208 บาท | IpAddress 1.46.42.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงค่ะ ได้ถอนมาแล้ว 2,208บาท
ผู้ใช้ xxxxxhejz@gmail.com | ถอนแล้ว 9,903 บาท | IpAddress 184.22.241.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงโอนไวมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxub13155@gmail.com | ถอนแล้ว 2,400 บาท | IpAddress 1.47.5.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเร็วมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx_nifty@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 1,200 บาท | IpAddress 223.24.155xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงอีก1 เสียงค่ะ ยอดเข้าไวด้วยค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx555 | ถอนแล้ว 8,000 บาท | IpAddress 184.22.113xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงคับแน่นอนคับ
ผู้ใช้ xxxxx8637 | ถอนแล้ว 148,377 บาท | IpAddress 171.4.24xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx220@hotmail.com | ถอนแล้ว 12,300 บาท | IpAddress 223.24.170xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxbwannipa@gmail.com | ถอนแล้ว 34,552 บาท | IpAddress 49.230.85.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxe.design@gmail.com | ถอนแล้ว 68,542 บาท | IpAddress 125.24.197.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงถอนได้จริง
ผู้ใช้ xxxxxattana1313@gmail.com | ถอนแล้ว 1,719,382 บาท | IpAddress 182.232.18.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆค่ะ โอนเร็วด้วยค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxitiyada1 | ถอนแล้ว 3,500 บาท | IpAddress 1.47.175.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxngphan.dream@hotmail.com | ถอนแล้ว 850 บาท | IpAddress 203.172.121.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล
ผู้ใช้ xxxxx88333 | ถอนแล้ว 8,032 บาท | IpAddress 27.55.12.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 552 บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียงคับผม
ผู้ใช้ xxxxxa9929@gmail.com | ถอนแล้ว 560 บาท | IpAddress 184.22.254.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxf12 | ถอนแล้ว 518 บาท | IpAddress 182.232.235.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 500 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxanaoff | ถอนแล้ว 17,711 บาท | IpAddress 182.232.235.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1950 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxy0712 | ถอนแล้ว 550 บาท | IpAddress 223.24.163xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxer1991 | ถอนแล้ว 48,371 บาท | IpAddress 134.236.150xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 1300กว่าเงินเข้าจ่ายจริงไวมากครับ
ผู้ใช้ xxxxxapat15@gmail.com | ถอนแล้ว 581,200 บาท | IpAddress 182.232.55xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx40934@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,200 บาท | IpAddress 223.24.94.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกเลขท้ายลอตเตอร์รี่ 53 ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว เว็บนี้จ่ายจริงๆจ้า กะเทยการันตี
ผู้ใช้ xxxxxyjuniornoah | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 182.232.123xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะได้รับมาแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxa2524 | ถอนแล้ว 14,687 บาท | IpAddress 182.232.141xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxst3031@gmail.com | ถอนแล้ว 1,121 บาท | IpAddress 121.169.97.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxin | ถอนแล้ว 257,400 บาท | IpAddress 1.46.129.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 1800 บาท จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxea87040 | ถอนแล้ว 1,500 บาท | IpAddress 182.232.1.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxh379@gmail.com | ถอนแล้ว 828 บาท | IpAddress 171.96.91.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx14883jang@gmailcom | ถอนแล้ว 186,931 บาท | IpAddress 1.47.38.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxuaommy | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 27.55.87.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน....บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxh35626@gmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 182.232.187.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx_2536 | ถอนแล้ว 59,516 บาท | IpAddress 1.47.111.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลเงินเงินเข้าจิง
ผู้ใช้ xxxxx3456 | ถอนแล้ว 2,700 บาท | IpAddress 116.58.247.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้จริงจ่ายจริง การันตีค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx68794 | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 223.24.156.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxatch | ถอนแล้ว 4,970 บาท | IpAddress 223.24.60.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 44=5*5จ่ายจริงใช้เวลาไม่นานเงินคืนเข้าบัญชี
ผู้ใช้ xxxxx234 | ถอนแล้ว 800 บาท | IpAddress 171.5.234xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx27 | ถอนแล้ว 2,700 บาท | IpAddress 182.232.34xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx69 | ถอนแล้ว 44,957 บาท | IpAddress 1.47.15xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถอน8000 จ่ายจร้า
ผู้ใช้ xxxxxamkan@hotmail.com | ถอนแล้ว 29,011 บาท | IpAddress 58.11.25.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล500บาท ยืนยันว่าเงินเข้าจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxa1@hotmail.com | ถอนแล้ว 75,135 บาท | IpAddress 1.46.75.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxx09 | ถอนแล้ว 114,175 บาท | IpAddress 223.24.168xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริ
ผู้ใช้ xxxxxkkaak@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 184.22.179xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxoo21 | ถอนแล้ว 4,800 บาท | IpAddress 223.24.191xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxhanawatok168 | ถอนแล้ว 72,000 บาท | IpAddress 180.183.197xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีถูกรางวัลจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxchada@hotmail.com | ถอนแล้ว 4,700 บาท | IpAddress 182.232.36xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 4700 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxii.ton_only@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 1,900 บาท | IpAddress 184.22.11xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง คอนเฟิมจ้าาา เลิฟ
ผู้ใช้ xxxxxanut@gmail.com | ถอนแล้ว 1,700 บาท | IpAddress 223.24.189xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน