คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxck2728@gmail.com | ถอนแล้ว 7,300 บาท | IpAddress 49.230.81xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxorn123453@gmail.com | ถอนแล้ว 5,966 บาท | IpAddress 49.230.86.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน920บาทเงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxvaw@hotmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 49.229.168.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxpan_psu@hotmail.com | ถอนแล้ว 75,756 บาท | IpAddress 223.24.185xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxna21@hotmail.com | ถอนแล้ว 17,300 บาท | IpAddress 223.24.63xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxe_hot@hotmail.com | ถอนแล้ว 20,449 บาท | IpAddress 1.46.38.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxpol.sar@gmail.com | ถอนแล้ว 273,414 บาท | IpAddress 49.237.10xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลได้เงิน46,000บ.ได้จริงยืนยันตอนแรกไม่แน่ใจพอถูกแล้วถอนได้จริงครับยืนยันให้
ผู้ใช้ xxxxx_ka@hotmail.com | ถอนแล้ว 7,500 บาท | IpAddress 1.46.5.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลสามตัวโต๊ด 700 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริง ยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxngtra_meen@hotmail.com | ถอนแล้ว 10,620 บาท | IpAddress 49.230.13xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกฮานอย 920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxkparitra@gmail.com | ถอนแล้ว 3,447 บาท | IpAddress 27.55.84xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxeen@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,100 บาท | IpAddress 223.24.161.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลครั้งแรกเลย 460฿ เงินเข้าจริง ถอนได้จริงๆ ยืนยันอีกเสียง
ผู้ใช้ xxxxxpongtupthai@gmail.com | ถอนแล้ว 9,701 บาท | IpAddress 125.25.173.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : วันนี้ถูกบนถูกล่าง จ่ายจริง โอนเร็วค่ะ ยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxron135@hotmail.com | ถอนแล้ว 17,102 บาท | IpAddress 184.22.208xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxayada414@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 1.46.109.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxetth@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,640 บาท | IpAddress 182.232.7xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxalee_09@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 182.232.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง100%ค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxrit20052533@gmail.com | ถอนแล้ว 18,453 บาท | IpAddress 49.230.78.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxka.phlaiklang@gmail.com | ถอนแล้ว 24,003 บาท | IpAddress 182.232.112xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล4600 เงินเข้าแล้วจ่ายจริง ยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxm@hotmail.com | ถอนแล้ว 16,300 บาท | IpAddress 171.100.57xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxg5@hotmail.com | ถอนแล้ว 81,652 บาท | IpAddress 122.154.225.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxmpee37@gmail.com | ถอนแล้ว 2,001 บาท | IpAddress 49.230.10xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx808@gmail.com | ถอนแล้ว 22,061 บาท | IpAddress 182.232.41xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxinji.x@gmail.com | ถอนแล้ว 1,995,120 บาท | IpAddress 184.22.105xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 36800 เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxeez_@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,300 บาท | IpAddress 1.47.5.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxbabq@hotmail.com | ถอนแล้ว 12,912 บาท | IpAddress 1.46.76.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก4700บาท จ่ายจริง ยืนยันอีก1เสียงคะ
ผู้ใช้ xxxxx_008@hotmail.com | ถอนแล้ว 900 บาท | IpAddress 61.90.19.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxhat287@gmail.com | ถอนแล้ว 38,387 บาท | IpAddress 27.55.89xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxaiae2518@gmail.com | ถอนแล้ว 1,040 บาท | IpAddress 49.229.196.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคร้า
ผู้ใช้ xxxxxphinit.p@gmail.com | ถอนแล้ว 1,820 บาท | IpAddress 1.46.98.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxoveing@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 4,100 บาท | IpAddress 49.230.8xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxvitb@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 4,700 บาท | IpAddress 171.100.241xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับเงินจริงค่ะ เร็วด้วยค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxygina2534@gmail.com | ถอนแล้ว 1,461 บาท | IpAddress 134.196.5xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxawan80850@gmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 49.230.21.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxond_1702@hotmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 182.232.198xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเข้าจริงค่ะ แอดมินก็ตอบไลน์น่ารัก
ผู้ใช้ xxxxx6_@hotmail.com | ถอนแล้ว 18,900 บาท | IpAddress 223.24.184.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxyaphan24@hotmail.com | ถอนแล้ว 20,224 บาท | IpAddress 223.24.158xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล ถอน 962บาท การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxha_ba@hotmail.com | ถอนแล้ว 17,240 บาท | IpAddress 171.100.11.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxalla@hotmail.com | ถอนแล้ว 24,518 บาท | IpAddress 27.55.46.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxat007@gmail.com | ถอนแล้ว 563 บาท | IpAddress 182.232.9xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆจ้าได้มาแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxon123425@gmail.com | ถอนแล้ว 2,300 บาท | IpAddress 1.47.44.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxx.kannapach@gmail.com | ถอนแล้ว 76,744 บาท | IpAddress 182.232.176.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxueng-tik@hotmail.com | ถอนแล้ว 52,690 บาท | IpAddress 223.24.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 4600 เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxpakiporn@gmail.com | ถอนแล้ว 184,500 บาท | IpAddress 110.169.248.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxaow@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,500 บาท | IpAddress 182.232.3xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxnnee123@gmail.com | ถอนแล้ว 30,010 บาท | IpAddress 124.122.4.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxx@hotmail.com | ถอนแล้ว 49,450 บาท | IpAddress 1.47.40xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน.1000...บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxmiku01@hotmail.com | ถอนแล้ว 9,500 บาท | IpAddress 49.230.65xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxsak.428088@gmail.com | ถอนแล้ว 22,760 บาท | IpAddress 1.46.5.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 20760 บาท เวินเข้าแล้ว จ่ายจริง ยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxnoy04@gmail.com | ถอนแล้ว 2,400 บาท | IpAddress 49.230.139.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx11420113@hotmail.com | ถอนแล้ว 4,676 บาท | IpAddress 223.24.190xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน