คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxpwatta@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,300 บาท | IpAddress 171.99.244xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxindy@gmail.com | ถอนแล้ว 33,141 บาท | IpAddress 182.232.170.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงเร็วมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxjung2929@gmail.com | ถอนแล้ว 700 บาท | IpAddress 223.24.19xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงเเน่นอนรับรองจ้า
ผู้ใช้ xxxxx519 | ถอนแล้ว 3,500 บาท | IpAddress 27.55.7xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายเต็มครับ
ผู้ใช้ xxxxxinee1234567 | ถอนแล้ว 468,870 บาท | IpAddress 184.22.163xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้จริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxsara.2720@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,700 บาท | IpAddress 93.207.187xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล2 ตัวล่าง 5 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxantasuwunno@gmail.com | ถอนแล้ว 118,000 บาท | IpAddress 182.232.231xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 118,000 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงขอยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxou123@gmail.com | ถอนแล้ว 1,500 บาท | IpAddress 223.205.232.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1000 บาท เงินเข้าแล้ว เฮียเฮงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx3003 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 49.230.15.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx5515 | ถอนแล้ว 650 บาท | IpAddress 49.48.251.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx117 | ถอนแล้ว 56,660 บาท | IpAddress 184.22.33.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx9424 | ถอนแล้ว 149,000 บาท | IpAddress 124.122.92.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx12456 | ถอนแล้ว 398,959 บาท | IpAddress 182.232.178xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxkatarngput | ถอนแล้ว 8,690 บาท | IpAddress 124.120.19xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxch | ถอนแล้ว 7,100 บาท | IpAddress 203.144.130.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxx009 | ถอนแล้ว 11,187 บาท | IpAddress 1.47.224.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 2760 บาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxgkaha@gmail.com | ถอนแล้ว 600 บาท | IpAddress 118.174.180.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxda | ถอนแล้ว 6,260 บาท | IpAddress 182.232.165xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxhom.ananh@gmail.com | ถอนแล้ว 79,080 บาท | IpAddress 223.24.150xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxpark70@gmail.com | ถอนแล้ว 1,411 บาท | IpAddress 175.223.26.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxeaww | ถอนแล้ว 27,340 บาท | IpAddress 182.232.134xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxited99 | ถอนแล้ว 3,000 บาท | IpAddress 182.232.134.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน4460บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxn2548 | ถอนแล้ว 310,100 บาท | IpAddress 101.108.194.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxaa | ถอนแล้ว 101,280 บาท | IpAddress 223.24.155xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรี
ผู้ใช้ xxxxx0@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,350 บาท | IpAddress 49.230.103.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ แทงมาตลอดหลายปี
ผู้ใช้ xxxxxwan | ถอนแล้ว 7,000 บาท | IpAddress 49.230.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 4500 ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxone | ถอนแล้ว 5,922 บาท | IpAddress 125.25.50xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจีง
ผู้ใช้ xxxxxmed2020 | ถอนแล้ว 12,300 บาท | IpAddress 1.47.10xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxelll | ถอนแล้ว 101,541 บาท | IpAddress 1.46.4xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเข้าเเล้ว
ผู้ใช้ xxxxx739 | ถอนแล้ว 157,365 บาท | IpAddress 182.232.57.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายไว ไม่รอนานครับ
ผู้ใช้ xxxxxva99 | ถอนแล้ว 1,950 บาท | IpAddress 1.47.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 500 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงขอยืนยันจ้า
ผู้ใช้ xxxxxuk_gloria1985@hotmail.com | ถอนแล้ว 11,000 บาท | IpAddress 49.230.63xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายไว
ผู้ใช้ xxxxx67@hotmail.com | ถอนแล้ว 5,800 บาท | IpAddress 1.46.109xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 1800 บาทเงินเข้าแล้ว จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxinee4411@gmail.com | ถอนแล้ว 232,200 บาท | IpAddress 182.232.2.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxdaeu | ถอนแล้ว 46,002 บาท | IpAddress 182.232.185.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxtttaaaannnn@gmail.com | ถอนแล้ว 34,698 บาท | IpAddress 182.232.17.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxximit52@hotmail.com | ถอนแล้ว 309,159 บาท | IpAddress 182.232.51.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxmak | ถอนแล้ว 317,578 บาท | IpAddress 223.24.60.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับ
ผู้ใช้ xxxxxita2465 | ถอนแล้ว 24,760 บาท | IpAddress 184.22.22xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxou18@gmail.com | ถอนแล้ว 85,618 บาท | IpAddress 182.232.180xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : สุดยอดครับ
ผู้ใช้ xxxxxch | ถอนแล้ว 7,200 บาท | IpAddress 1.46.170xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxsoithip | ถอนแล้ว 38,481 บาท | IpAddress 223.24.154xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxpa.sv@gmail.com | ถอนแล้ว 15,624 บาท | IpAddress 58.140.210xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx234 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 1.47.101.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันต์ตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxme2526@gmail.com | ถอนแล้ว 34,400 บาท | IpAddress 171.5.240xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะรวดเร็วทันใจ
ผู้ใช้ xxxxx2522 | ถอนแล้ว 24,300 บาท | IpAddress 182.232.194xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxd35 | ถอนแล้ว 225,130 บาท | IpAddress 182.232.18xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยืนยันอีก1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxa96599 | ถอนแล้ว 34,354 บาท | IpAddress 223.206.222xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ​ถูกฮานอย... 25บาท​=2300
ผู้ใช้ xxxxx11153 | ถอนแล้ว 50,950 บาท | IpAddress 223.204.233.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx_23@hotmail.com | ถอนแล้ว 8,500 บาท | IpAddress 1.0.184xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน