คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxd35 | ถอนแล้ว 225,130 บาท | IpAddress 182.232.18xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยืนยันอีก1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxa96599 | ถอนแล้ว 34,354 บาท | IpAddress 223.206.222xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ​ถูกฮานอย... 25บาท​=2300
ผู้ใช้ xxxxx11153 | ถอนแล้ว 50,950 บาท | IpAddress 223.204.233.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx_23@hotmail.com | ถอนแล้ว 8,500 บาท | IpAddress 1.0.184xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
ผู้ใช้ xxxxxt0163 | ถอนแล้ว 88,500 บาท | IpAddress 124.120.181xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ครับ
ผู้ใช้ xxxxxk8888 | ถอนแล้ว 15,788 บาท | IpAddress 49.230.59.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนนันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxwutdy | ถอนแล้ว 16,660 บาท | IpAddress 223.206.246xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงถูกมาแล้ว...
ผู้ใช้ xxxxxnchin | ถอนแล้ว 238,282 บาท | IpAddress 223.24.171.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxmu | ถอนแล้ว 12,130 บาท | IpAddress 134.196.40.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน920บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxee | ถอนแล้ว 1,300 บาท | IpAddress 1.46.100.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx565 | ถอนแล้ว 6,575 บาท | IpAddress 223.206.216.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxm.indyza@gmail.com | ถอนแล้ว 700 บาท | IpAddress 49.237.9xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxngseankhaw@gmail.com | ถอนแล้ว 15,000 บาท | IpAddress 223.24.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx99 | ถอนแล้ว 21,500 บาท | IpAddress 223.24.168xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1500
ผู้ใช้ xxxxx465 | ถอนแล้ว 5,232 บาท | IpAddress 223.24.92.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลแล้วจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxwit | ถอนแล้ว 19,902 บาท | IpAddress 171.5.235.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : D
ผู้ใช้ xxxxx869 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 223.24.93.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxii2232 | ถอนแล้ว 21,454 บาท | IpAddress 171.97.76.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงคะ
ผู้ใช้ xxxxxtnan1992 | ถอนแล้ว 4,600 บาท | IpAddress 202.176.121.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxda | ถอนแล้ว 10,400 บาท | IpAddress 49.230.134.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxn34@gmail.com | ถอนแล้ว 15,790 บาท | IpAddress 182.232.17.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx51906ghmail.com | ถอนแล้ว 16,900 บาท | IpAddress 182.232.7.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ต่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx28 | ถอนแล้ว 7,500 บาท | IpAddress 124.122.31xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 5160
ผู้ใช้ xxxxxeedsoda24 | ถอนแล้ว 201,240 บาท | IpAddress 223.24.147xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เร็วมากคับถูกปั๊ปรับปั๊ป
ผู้ใช้ xxxxxeer@2563 | ถอนแล้ว 16,570 บาท | IpAddress 115.87.23xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxruethai | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 1.47.45xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง20 บาทเงินเข้าเรียบร้อยจ้า
ผู้ใช้ xxxxx01@windowslive.com | ถอนแล้ว 195,005 บาท | IpAddress 119.42.103.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันว่าจ่ายจริงค่ะ ถูกรางวัล 2800 บาท
ผู้ใช้ xxxxxyay | ถอนแล้ว 160,330 บาท | IpAddress 49.230.70.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล10บาทเงินเข้าแล้วจ้า
ผู้ใช้ xxxxx20 | ถอนแล้ว 165,621 บาท | IpAddress 110.78.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เวฟนี้ จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxakorn1 | ถอนแล้ว 12,200 บาท | IpAddress 223.24.166.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1,200 เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx57537900 | ถอนแล้ว 20,000 บาท | IpAddress 223.24.165xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxbm888 | ถอนแล้ว 6,748 บาท | IpAddress 119.76.1.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxtyot | ถอนแล้ว 600 บาท | IpAddress 203.158.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxng | ถอนแล้ว 2,500 บาท | IpAddress 49.230.60xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน1000000 เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx20@hotmail.com | ถอนแล้ว 5,420 บาท | IpAddress 27.55.88xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxn1997 | ถอนแล้ว 4,120 บาท | IpAddress 182.232.195.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxnpitcha@gmail.com | ถอนแล้ว 5,520 บาท | IpAddress 58.8.184.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx.tk.19@gmail.com | ถอนแล้ว 25,300 บาท | IpAddress 122.155.35.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxthana@gmail | ถอนแล้ว 6,500 บาท | IpAddress 182.232.185xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงคะ
ผู้ใช้ xxxxxi1211 | ถอนแล้ว 168,121 บาท | IpAddress 49.48.225.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 10
ผู้ใช้ xxxxxm1859@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 49.49.240xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx8981 | ถอนแล้ว 25,556 บาท | IpAddress 49.230.69.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ เร็วด้วย
ผู้ใช้ xxxxxtee.12345@gmail.com | ถอนแล้ว 47,070 บาท | IpAddress 182.232.170xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx17@gmail.com | ถอนแล้ว 1,300 บาท | IpAddress 27.55.88.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงโอนจริง
ผู้ใช้ xxxxxdonbbb | ถอนแล้ว 34,835 บาท | IpAddress 223.24.160.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxhep | ถอนแล้ว 20,700 บาท | IpAddress 184.22.233xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ ถูก 4000 เงินเข้าแล้ว โอนเร็วมาก😍😍😍
ผู้ใช้ xxxxx523@gmail.com | ถอนแล้ว 284,720 บาท | IpAddress 49.230.29.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับผม
ผู้ใช้ xxxxxus@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,100 บาท | IpAddress 223.204.227.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxsapooh0724@gmail.com | ถอนแล้ว 6,100 บาท | IpAddress 182.232.32.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx9465 | ถอนแล้ว 800 บาท | IpAddress 49.230.12xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เว็บนี้เข้าใจง่ายจ่ายจริง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน