คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxd@gmail.com | ถอนแล้ว 7,800 บาท | IpAddress 124.120.116.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnvest@gmail.com | ถอนแล้ว 11,040 บาท | IpAddress 223.206.221.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ลอตโต้เฮงรับจริง จ่ายจริงครับ รับมาตลอด
ผู้ใช้ xxxxxcky999 | ถอนแล้ว 680 บาท | IpAddress 223.206.217.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน680บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx321 | ถอนแล้ว 3,605 บาท | IpAddress 184.22.10xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงโอนแล้วครับ
ผู้ใช้ xxxxxn1972 | ถอนแล้ว 40,900 บาท | IpAddress 203.150.125.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล9200บาทเงินเข้าแข่งขัน จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxama | ถอนแล้ว 1,820 บาท | IpAddress 223.24.170xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx34027 | ถอนแล้ว 27,771 บาท | IpAddress 122.155.47xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxanchun@gmail.com | ถอนแล้ว 2,770 บาท | IpAddress 183.89.186.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะถูก 10บาทงวดที่แล้วจ่ายจริงยีนยันอีก 1 เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx27 | ถอนแล้ว 25,802 บาท | IpAddress 223.204.232.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxximons | ถอนแล้ว 244,000 บาท | IpAddress 193.176.21xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx92 | ถอนแล้ว 10,691 บาท | IpAddress 1.47.106.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxpk | ถอนแล้ว 4,600 บาท | IpAddress 182.232.199.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxx789 | ถอนแล้ว 857,000 บาท | IpAddress 171.5.246xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล​9200 บ.ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx99 | ถอนแล้ว 3,300 บาท | IpAddress 110.169.69.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะทันใจ
ผู้ใช้ xxxxx_bull@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 20,910 บาท | IpAddress 124.120.83.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก​ 10​ บาท​ เงินเข้าแล้วจร้า
ผู้ใช้ xxxxxnkanchana | ถอนแล้ว 6,429 บาท | IpAddress 183.88.250.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเข้าจริง จ่ายเร็ว
ผู้ใช้ xxxxxsaj262527@gmail.com | ถอนแล้ว 29,300 บาท | IpAddress 49.230.5xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่าจริง
ผู้ใช้ xxxxx70718 | ถอนแล้ว 26,500 บาท | IpAddress 171.99.163.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตี​จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx00431 | ถอนแล้ว 600 บาท | IpAddress 180.180.49.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxtdara | ถอนแล้ว 6,000 บาท | IpAddress 110.169.230.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ้ายจร
ผู้ใช้ xxxxxong1991@gmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 49.230.6.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx555 | ถอนแล้ว 29,000 บาท | IpAddress 171.100.241.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 920 บาทจ่ายจริง ยืนยันค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx27@hotmail.com | ถอนแล้ว 127,140 บาท | IpAddress 182.232.179.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน..960..บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxamphorn | ถอนแล้ว 2,100 บาท | IpAddress 101.109.15xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล จำนวนเงิน 700 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริง ยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxrichengjkjs | ถอนแล้ว 319,305 บาท | IpAddress 58.11.25.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน เว็ปนี้จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxdam79@gmail.com | ถอนแล้ว 3,880 บาท | IpAddress 122.155.47xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxporn@hotmail.com | ถอนแล้ว 14,330 บาท | IpAddress 61.90.19.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง คอนเฟิม
ผู้ใช้ xxxxxbjubjub | ถอนแล้ว 28,250 บาท | IpAddress 118.172.214xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจ่ายจริงเงินเข้าไวมาก
ผู้ใช้ xxxxxta555 | ถอนแล้ว 8,760 บาท | IpAddress 223.204.156.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxathipbunnak@gmail.com | ถอนแล้ว 562 บาท | IpAddress 124.121.4.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxnk | ถอนแล้ว 5,300 บาท | IpAddress 49.230.104xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : รวดเร็วมากคะ ถูกจริง จ่ายจริงง
ผู้ใช้ xxxxx1955 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 27.55.9xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน564บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายเร็วจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxanlovely47@gmail.com | ถอนแล้ว 9,750 บาท | IpAddress 223.24.185xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน จ่ายเร็วจริงๆ
ผู้ใช้ xxxxxter028 | ถอนแล้ว 185,105 บาท | IpAddress 49.230.101.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxonlakornc@gmail.com | ถอนแล้ว 9,000 บาท | IpAddress 182.232.218.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx9779@gmail.com | ถอนแล้ว 3,512 บาท | IpAddress 1.46.102.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับผมถอนแล้ว1800
ผู้ใช้ xxxxxp4195 | ถอนแล้ว 265,350 บาท | IpAddress 171.5.211xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง โอนจริงครับบ
ผู้ใช้ xxxxxi92 | ถอนแล้ว 16,439 บาท | IpAddress 1.10.185.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 552 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxanok99 | ถอนแล้ว 4,600 บาท | IpAddress 1.10.185.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายชัว
ผู้ใช้ xxxxxung5647 | ถอนแล้ว 5,835 บาท | IpAddress 184.22.177.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงค่ะเวบนี้​
ผู้ใช้ xxxxxuay | ถอนแล้ว 9,000 บาท | IpAddress 223.24.92.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx34 | ถอนแล้ว 71,580 บาท | IpAddress 125.25.51.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxss | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 1.47.4.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxng7 | ถอนแล้ว 3,500 บาท | IpAddress 124.120.218xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : วันนี้ถูกหวยลาวจ้า 4000 บาท เงินเข้าแล้ว ถูกจริงจ่ายจริง ยืนยันอีก 1 เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxudyod@gmail.com | ถอนแล้ว 21,300 บาท | IpAddress 183.88.212.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : วันนี้ถูกเลขอั้น 88 ถูกรางวัลจำนวนเงิน 6900 บาท เงินเข้าแล้ว เว็บนี้จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxx0736 | ถอนแล้ว 21,849 บาท | IpAddress 124.120.200.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ้า 2ตัวล่าง 5000 เงินเข้าเร็วมากกกกก คอมเฟิม
ผู้ใช้ xxxxx77@gmail.com | ถอนแล้ว 470,660 บาท | IpAddress 223.206.251xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจ่ายจริงคะ ถอดสะดวก
ผู้ใช้ xxxxx.ch | ถอนแล้ว 23,635 บาท | IpAddress 1.1.202xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกครั้งแรก เงินเข้าแล้ว ขอบคุณ
ผู้ใช้ xxxxxyoth@hotmail.com | ถอนแล้ว 9,850 บาท | IpAddress 1.47.170xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 4,600 บาท เงินเข้้าแล้ว จ่ายจริง ยืนยันอีก 1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxraporn | ถอนแล้ว 550 บาท | IpAddress 184.22.91.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 200000 เงินเข้าแล้วจ่ายจริง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน