คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxkat@hotmail.com | ถอนแล้ว 15,800 บาท | IpAddress 171.99.157.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายไวมาก
ผู้ใช้ xxxxxunkwang1987@gmail.com | ถอนแล้ว 16,100 บาท | IpAddress 27.55.35.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงไม่ได้โม้✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻
ผู้ใช้ xxxxxnwin | ถอนแล้ว 52,820 บาท | IpAddress 182.232.244xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับถูกจริงถอนไวครับ
ผู้ใช้ xxxxxarat | ถอนแล้ว 39,860 บาท | IpAddress 182.232.193xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1840 บาท เงินเข้า แล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxm092019 | ถอนแล้ว 12,100 บาท | IpAddress 171.96.137.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 4700 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx195 | ถอนแล้ว 67,586 บาท | IpAddress 171.97.76.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxeiei | ถอนแล้ว 925 บาท | IpAddress 49.230.11xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 900 บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx9g | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 171.96.157xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้จริง
ผู้ใช้ xxxxxaya.yamnamsap | ถอนแล้ว 8,700 บาท | IpAddress 180.180.127xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxew15.j1@gmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 1.179.169xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxya1989 | ถอนแล้ว 19,046 บาท | IpAddress 27.55.8xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxahong@gmail.com | ถอนแล้ว 6,400 บาท | IpAddress 124.120.203.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
ผู้ใช้ xxxxxuayheng | ถอนแล้ว 111,700 บาท | IpAddress 117.121.214.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงๆๆ
ผู้ใช้ xxxxx532y@gmail.com | ถอนแล้ว 49,000 บาท | IpAddress 223.24.156.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ผมถูก30บาทเงินเจ้าเเล้วครับ
ผู้ใช้ xxxxxot251989@gmail.com | ถอนแล้ว 3,400 บาท | IpAddress 1.4.152xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน920บาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียงครับ
ผู้ใช้ xxxxxndpeet@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,600 บาท | IpAddress 184.22.53.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxra1993@hotmail.com | ถอนแล้ว 934 บาท | IpAddress 182.232.186.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxuek_tavornmas@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 119,263 บาท | IpAddress 101.109.220.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวเงินเข้าเรียบร้อยแล้ว ยืนยันจ่ายจริงครับผม
ผู้ใช้ xxxxx1555 | ถอนแล้ว 920 บาท | IpAddress 27.55.84.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงครับยืนยันอีกเสียงหนึ่ง
ผู้ใช้ xxxxxajaisri@gmail.com | ถอนแล้ว 1,422 บาท | IpAddress 1.46.167.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลครั้งแรกจำนวน552บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxarim.beer@gmail.com | ถอนแล้ว 7,160 บาท | IpAddress 223.24.170.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx50023 | ถอนแล้ว 48,776 บาท | IpAddress 1.47.135.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง!! ให้เงินจริง!! เงินเข้าเร็วมากกกเวอร์ เฮงตามชื่ิอเว็บ 👍👍👍👍
ผู้ใช้ xxxxx71315503 | ถอนแล้ว 2,200 บาท | IpAddress 223.24.190.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตี
ผู้ใช้ xxxxx36932 | ถอนแล้ว 3,000 บาท | IpAddress 182.232.183.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxai092@gmail.com | ถอนแล้ว 78,200 บาท | IpAddress 58.8.168.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxwhom@hotmail.com | ถอนแล้ว 20,770 บาท | IpAddress 49.230.4.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx21 | ถอนแล้ว 218,900 บาท | IpAddress 1.46.107.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจิง..จ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxnee8989 | ถอนแล้ว 20,800 บาท | IpAddress 27.55.90.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxat2535@gmail.com | ถอนแล้ว 162,580 บาท | IpAddress 223.24.189xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 20 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa14 | ถอนแล้ว 19,125 บาท | IpAddress 124.122.28xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx168 | ถอนแล้ว 43,870 บาท | IpAddress 1.46.68xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxol2528 | ถอนแล้ว 1,361 บาท | IpAddress 58.11.29.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเลิด
ผู้ใช้ xxxxxol122528 | ถอนแล้ว 51,000 บาท | IpAddress 58.11.29.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง เงินเข้าเร็ว
ผู้ใช้ xxxxxt_nuch@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,300 บาท | IpAddress 223.24.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล10บาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxavit89 | ถอนแล้ว 1,400 บาท | IpAddress 49.230.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเข้าแร้ว. เฮียเฮงเค้าจ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxd01 | ถอนแล้ว 36,313 บาท | IpAddress 1.46.202.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 6400 เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx222777 | ถอนแล้ว 62,106 บาท | IpAddress 184.22.125xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxx2537 | ถอนแล้ว 3,500 บาท | IpAddress 118.173.20xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจิงจ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxx26 | ถอนแล้ว 10,682 บาท | IpAddress 49.230.96.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การรันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxri_i992 | ถอนแล้ว 21,115 บาท | IpAddress 49.230.13xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx00004 | ถอนแล้ว 105,102 บาท | IpAddress 223.24.158xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxatt8465 | ถอนแล้ว 27,643 บาท | IpAddress 180.183.201xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxnnoy | ถอนแล้ว 3,500 บาท | IpAddress 49.230.63.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆจ้า
ผู้ใช้ xxxxxidecth@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 1.46.1.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน1000บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxwadee_2013@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 16,897 บาท | IpAddress 1.46.46xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ที่นี่คือจ่ายจริง จะเอาเงินเข้าหรือออกคือเร็วมาก ชอบที่สุดค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxe_120@hotmail.com | ถอนแล้ว 900 บาท | IpAddress 182.232.47.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะถูก10ได้เงิน920บาทค่ะรวดเร็วมาก
ผู้ใช้ xxxxxagolf1699@gmail.com | ถอนแล้ว 6,501 บาท | IpAddress 1.46.139.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : แทงขั้นต่ำ5บาท ถูกเลขท้าย2ตัว ได้ตั้ง460บาท จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxahaha | ถอนแล้ว 10,780 บาท | IpAddress 223.24.146xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 920 บาทจริงคะ ยืนยันอีกเสียง
ผู้ใช้ xxxxxw6371@hotmail.com | ถอนแล้ว 24,657 บาท | IpAddress 184.22.174.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxx2529 | ถอนแล้ว 3,400 บาท | IpAddress 182.53.105.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน