คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxaya2499 | ถอนแล้ว 102,555 บาท | IpAddress 182.232.19.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx608 | ถอนแล้ว 144,420 บาท | IpAddress 223.24.60xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก6400 เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยัน 1เสียงคะ
ผู้ใช้ xxxxx2043@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 223.24.160xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันว่าจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxyup62 | ถอนแล้ว 2,908 บาท | IpAddress 182.232.132.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลฮานอย900บาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก​ 1​เสียง
ผู้ใช้ xxxxxwan11111 | ถอนแล้ว 2,300 บาท | IpAddress 171.96.138xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆจ้า
ผู้ใช้ xxxxx510 | ถอนแล้ว 72,000 บาท | IpAddress 27.55.70xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxbboy@gmail.com | ถอนแล้ว 17,800 บาท | IpAddress 1.47.169xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน920บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxanchana2309000@gmail.com | ถอนแล้ว 2,600 บาท | IpAddress 175.223.36.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลเงิน ...เข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxaaaaa@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,400 บาท | IpAddress 223.24.171.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx2534 | ถอนแล้ว 2,700 บาท | IpAddress 182.232.52.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxyzy | ถอนแล้ว 3,900 บาท | IpAddress 171.5.250.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 12121
ผู้ใช้ xxxxxipat.peng@hotmail.com | ถอนแล้ว 28,220 บาท | IpAddress 49.230.135.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ้ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxana6565 | ถอนแล้ว 6,300 บาท | IpAddress 223.24.94xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxx697 | ถอนแล้ว 48,000 บาท | IpAddress 182.232.184.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx8152028 | ถอนแล้ว 40,000 บาท | IpAddress 1.47.173.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxya93181599 | ถอนแล้ว 3,000 บาท | IpAddress 184.22.176.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx52550 | ถอนแล้ว 4,400 บาท | IpAddress 182.232.181.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx565 | ถอนแล้ว 19,300 บาท | IpAddress 223.24.188xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa2552 | ถอนแล้ว 72,031 บาท | IpAddress 1.47.200.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1840
ผู้ใช้ xxxxxfg2531@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,860 บาท | IpAddress 171.5.233xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน5บาท
ผู้ใช้ xxxxxamat36 | ถอนแล้ว 646 บาท | IpAddress 101.51.209.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคอนเฟิร์มค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx1819 | ถอนแล้ว 4,915 บาท | IpAddress 49.230.130xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : สมัครวันแรกถูก460 เฮียจ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxi9467 | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 49.48.249.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจิงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxovelove | ถอนแล้ว 2,700 บาท | IpAddress 171.96.174.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxi_ball@hotmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 182.232.40.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx56287 | ถอนแล้ว 29,806 บาท | IpAddress 182.232.191xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริงค่ะ แจ้งแล้ว เงินเข้าบัญชีเร็วมากกก ไม่ใช่หน้าม้านะคะ
ผู้ใช้ xxxxx1214@hotmail.com | ถอนแล้ว 11,000 บาท | IpAddress 223.24.144xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 10320 เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxh55 | ถอนแล้ว 7,000 บาท | IpAddress 194.5.49xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่า่ยจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxi9bs1h6w8m | ถอนแล้ว 508 บาท | IpAddress 124.122.27xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxl11 | ถอนแล้ว 8,500 บาท | IpAddress 223.24.190.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxh_pasco@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,500 บาท | IpAddress 1.46.129.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxx34 | ถอนแล้ว 2,790 บาท | IpAddress 1.46.138xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับ
ผู้ใช้ xxxxx2547 | ถอนแล้ว 672,630 บาท | IpAddress 115.87.214.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxongball141@giml.com | ถอนแล้ว 7,000 บาท | IpAddress 182.232.134.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตี
ผู้ใช้ xxxxx62521 | ถอนแล้ว 18,920 บาท | IpAddress 171.100.77.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxaraja | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 183.88.232.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxaiza@hotmail.com | ถอนแล้ว 7,100 บาท | IpAddress 1.47.206xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเงินจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxda1560 | ถอนแล้ว 4,340 บาท | IpAddress 1.46.161xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง โอนไว
ผู้ใช้ xxxxxy2020 | ถอนแล้ว 116,513 บาท | IpAddress 1.47.201.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เว็บนี้ถูกแล้วจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxai2145@gmail.com | ถอนแล้ว 920 บาท | IpAddress 58.8.149.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับืยยัน
ผู้ใช้ xxxxxawat | ถอนแล้ว 635 บาท | IpAddress 27.145.185.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxai1981@gmail.com | ถอนแล้ว 4,900 บาท | IpAddress 182.232.181.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx993 | ถอนแล้ว 81,500 บาท | IpAddress 182.232.47xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ ผมได้มาแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxza28 | ถอนแล้ว 41,749 บาท | IpAddress 223.205.224xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า โอนไวด้วย
ผู้ใช้ xxxxxmilk@gmail.com | ถอนแล้ว 1,300 บาท | IpAddress 1.46.160xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 5 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงค่ะยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxheng88 | ถอนแล้ว 296,930 บาท | IpAddress 223.24.164xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxjaa | ถอนแล้ว 92,018 บาท | IpAddress 27.145.185.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx2001@hotmail.com | ถอนแล้ว 26,600 บาท | IpAddress 1.46.2.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 50 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx2013@gmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 182.232.2xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายยจริง
ผู้ใช้ xxxxx2760@gmail.com | ถอนแล้ว 52,154 บาท | IpAddress 182.232.33.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกหวยสิงคโปร์ 5฿ ได้รับเงินแล้ว 460฿ ถูกจริงจ่ายจริง คอนเฟิร์มได้รับเงินเร็วมากแจ้งถอนไม่ถึง 10 นาทีเงินเข้าแล้ว
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน