คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxarat2@gmail.com | ถอนแล้ว 58,732 บาท | IpAddress 182.52.23xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1,840 เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxeerak2521 | ถอนแล้ว 4,300 บาท | IpAddress 1.46.201.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxanan | ถอนแล้ว 3,340 บาท | IpAddress 182.232.168xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxuch25 | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 182.232.136.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxawalin | ถอนแล้ว 12,820 บาท | IpAddress 182.232.171.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเร็วจ่ายจริงๆๆๆๆครับ
ผู้ใช้ xxxxx79 | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 223.204.250.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxx94@gmail.com | ถอนแล้ว 921 บาท | IpAddress 182.232.248xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxaom@gmail.com | ถอนแล้ว 986 บาท | IpAddress 182.232.22.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx27 | ถอนแล้ว 17,730 บาท | IpAddress 182.52.211.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน700บาทเงินเข้าเเล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxakaewxaphi@gmail.com | ถอนแล้ว 1,640 บาท | IpAddress 1.20.252.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : คำยืนยันเฮียเฮงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa703@qmail.com | ถอนแล้ว 600 บาท | IpAddress 49.230.91.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx2539@hotmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 27.55.7xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 500 จ่ายจริง. ยืนยันอีก1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxy9 | ถอนแล้ว 143,183 บาท | IpAddress 27.55.90xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 2 ตัวบน 20 บาท เงินเข้าแล้ว 1,840 บาท จ่ายจริงยืนยันค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxeermafia@gma.com | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 124.120.122.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เล่นเป่ายิงฉุบได้เงงินจริงโอนเงินให้จริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxm.b@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 1,850 บาท | IpAddress 49.230.128.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa12 | ถอนแล้ว 18,000 บาท | IpAddress 49.230.128.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxee36 | ถอนแล้ว 8,000 บาท | IpAddress 182.232.45.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxm2514 | ถอนแล้ว 94,720 บาท | IpAddress 61.90.27.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx123 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 223.24.154xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxdday | ถอนแล้ว 900 บาท | IpAddress 58.10.145xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx579 | ถอนแล้ว 45,965 บาท | IpAddress 1.47.2xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxizzz39@gmail.com | ถอนแล้ว 802 บาท | IpAddress 223.24.62xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน700บาทเงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxhotkhampha@hotmail.com | ถอนแล้ว 506 บาท | IpAddress 223.24.9xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล20บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx5067@gmail.com | ถอนแล้ว 28,045 บาท | IpAddress 223.24.62xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล9400บาทเงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx2534 | ถอนแล้ว 15,500 บาท | IpAddress 1.47.20xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮงๆ รวยๆ จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxsphimay@gmail.com | ถอนแล้ว 271,900 บาท | IpAddress 110.168.239xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx210 | ถอนแล้ว 479,803 บาท | IpAddress 184.22.201.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลได้5400เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxya222527@gmail.com | ถอนแล้ว 5,500 บาท | IpAddress 182.232.196.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่าจริง
ผู้ใช้ xxxxx373 | ถอนแล้ว 29,640 บาท | IpAddress 223.24.14xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx95 | ถอนแล้ว 34,950 บาท | IpAddress 1.47.13xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : คัรบผม
ผู้ใช้ xxxxxng@gmail.com | ถอนแล้ว 920 บาท | IpAddress 223.24.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx85 | ถอนแล้ว 1,067 บาท | IpAddress 171.101.96.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก77 ได้5บาท=460เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxys | ถอนแล้ว 1,159,796 บาท | IpAddress 223.24.95.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 34800
ผู้ใช้ xxxxxly07@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,500 บาท | IpAddress 49.230.83.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางจำนวนเงิน 1,500 บาท เงินเข้าบัญชีแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx66 | ถอนแล้ว 7,100 บาท | IpAddress 1.46.73.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxat1@gmail.com | ถอนแล้ว 700 บาท | IpAddress 182.232.48.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrat.phaiklad@gmail.com | ถอนแล้ว 9,400 บาท | IpAddress 182.232.8xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxi1416 | ถอนแล้ว 36,050 บาท | IpAddress 125.27.34xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxt27 | ถอนแล้ว 9,344 บาท | IpAddress 223.24.152xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายไว มีระบบตรวจสอบ ไม่ต้องกลัวโกง
ผู้ใช้ xxxxxsittipong@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 12,190 บาท | IpAddress 124.122.37xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxai2532 | ถอนแล้ว 5,111 บาท | IpAddress 1.47.232xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxwan | ถอนแล้ว 1,420 บาท | IpAddress 115.87.236xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrl | ถอนแล้ว 11,360 บาท | IpAddress 223.24.158xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จิงจ้า
ผู้ใช้ xxxxx_11@outlook.co.th | ถอนแล้ว 1,900 บาท | IpAddress 1.47.69.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลเงินเข้าจริง จ่ายจริงขอยืนยันอีก1เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx1992 | ถอนแล้ว 5,100 บาท | IpAddress 180.183.229.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน1880บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxlue | ถอนแล้ว 700 บาท | IpAddress 1.46.140xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa54321 | ถอนแล้ว 22,800 บาท | IpAddress 223.24.94.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้าา
ผู้ใช้ xxxxx0137 | ถอนแล้ว 5,500 บาท | IpAddress 223.24.185xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง100%
ผู้ใช้ xxxxxaa567 | ถอนแล้ว 14,000 บาท | IpAddress 223.24.94.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ สุดยอด
ผู้ใช้ xxxxxong.yt2@gmail.com | ถอนแล้ว 2,738 บาท | IpAddress 115.31.183xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1200 บาท
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน