คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxatsud | ถอนแล้ว 2,800 บาท | IpAddress 184.22.196.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxida2541 | ถอนแล้ว 207,396 บาท | IpAddress 1.46.100.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ดีมากเลยคะ
ผู้ใช้ xxxxxa_oat@hotmail.com | ถอนแล้ว 10,200 บาท | IpAddress 49.230.129xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 460 บาท เงินเข้าแล้วจร้า จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxkulpop@gmail.com | ถอนแล้ว 3,710 บาท | IpAddress 182.232.179.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx2020 | ถอนแล้ว 1,600 บาท | IpAddress 124.122.29.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะรวดเรวทันใจ
ผู้ใช้ xxxxxha38 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 223.24.184.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 552บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxnak23071987@gmail.com | ถอนแล้ว 3,400 บาท | IpAddress 182.52.185xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx999 | ถอนแล้ว 7,250 บาท | IpAddress 49.230.130xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก3000
ผู้ใช้ xxxxx6351 | ถอนแล้ว 59,500 บาท | IpAddress 223.24.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxeminize | ถอนแล้ว 38,500 บาท | IpAddress 223.24.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเข้าแล้วจ้าา ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxon | ถอนแล้ว 60,920 บาท | IpAddress 27.55.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnut_@hotmail.com | ถอนแล้ว 4,568 บาท | IpAddress 49.49.245.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 2 ตัวเงินเข้า940 ของจริง
ผู้ใช้ xxxxx_af@hotmail.com | ถอนแล้ว 66,450 บาท | IpAddress 182.232.149.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxonut@gmail.com | ถอนแล้ว 7,200 บาท | IpAddress 49.228.9xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล7200 จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxotangmo2019@gmail.com | ถอนแล้ว 3,400 บาท | IpAddress 159.192.222.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxerk9@gmail.com | ถอนแล้ว 7,881 บาท | IpAddress 223.24.187xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 2,300 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxer9534 | ถอนแล้ว 2,750 บาท | IpAddress 27.145.177xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxta55432 | ถอนแล้ว 14,800 บาท | IpAddress 27.55.68xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ขอบคุณค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxweesup | ถอนแล้ว 16,000 บาท | IpAddress 1.46.41xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxsidt0639288059@gmail.com | ถอนแล้ว 12,521 บาท | IpAddress 182.232.59.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx188 | ถอนแล้ว 6,870 บาท | IpAddress 1.47.12xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx2523 | ถอนแล้ว 15,050 บาท | IpAddress 1.47.96xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงเร็วด้วยจร้า
ผู้ใช้ xxxxx93 | ถอนแล้ว 26,214 บาท | IpAddress 14.207.164xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx521@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 9,500 บาท | IpAddress 223.206.13xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxit09122532@gmail.com | ถอนแล้ว 2,300 บาท | IpAddress 223.24.153xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxxmpraserith@gmail.com | ถอนแล้ว 2,300 บาท | IpAddress 182.232.194.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxsomwang | ถอนแล้ว 2,880 บาท | IpAddress 1.47.12.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx79275 | ถอนแล้ว 13,688 บาท | IpAddress 1.47.1xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxsth | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 49.230.17.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxoly | ถอนแล้ว 4,600 บาท | IpAddress 1.46.79.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxharaph.@gmail.com | ถอนแล้ว 1,845 บาท | IpAddress 49.230.106xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เพิ่งเข้ามาในระบบ
ผู้ใช้ xxxxxuksun6 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 58.8.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx4khopnarin@gmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 59.31.111.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 460 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxdeepan@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,700 บาท | IpAddress 1.47.104.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูหรางวัลจำนวน 30บาท เงินเข้าแล้ว 2760 จ่่ยจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxuk | ถอนแล้ว 112,400 บาท | IpAddress 124.122.92xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 50บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrapon17 | ถอนแล้ว 18,035 บาท | IpAddress 223.205.246.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx6418 | ถอนแล้ว 92,920 บาท | IpAddress 27.55.70.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxbatlumdaun@gmail.com | ถอนแล้ว 33,900 บาท | IpAddress 61.90.30.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เว็บนี้จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxsee2531@gmail.com | ถอนแล้ว 800 บาท | IpAddress 182.232.115.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจิง จ้างจิง
ผู้ใช้ xxxxx999 | ถอนแล้ว 22,000 บาท | IpAddress 182.232.138.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx22 | ถอนแล้ว 78,600 บาท | IpAddress 124.121.138.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 6,440 บาท เงินเข้าแล้วยืนยันจ่ายเงินจริง และโอนเงินเข้าไวมากค่ะ 😊
ผู้ใช้ xxxxxrakoolchoo@gmail.com | ถอนแล้ว 84,380 บาท | IpAddress 110.77.163.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะรวดเร็วต้องเว็บนี้ค่ะหลงรักหมดใจ
ผู้ใช้ xxxxxuk14 | ถอนแล้ว 6,800 บาท | IpAddress 1.47.8.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxza@hotmail.com | ถอนแล้ว 109,476 บาท | IpAddress 184.22.232xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxena123 | ถอนแล้ว 15,700 บาท | IpAddress 116.58.233.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 9200บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยัน 1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxttha.rtp@gmail.com | ถอนแล้ว 3,680 บาท | IpAddress 223.24.169xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล2760จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrat459823 | ถอนแล้ว 2,880 บาท | IpAddress 159.192.217xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจริง
ผู้ใช้ xxxxxnee | ถอนแล้ว 20,700 บาท | IpAddress 14.207.3xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnya@hotmail.com | ถอนแล้ว 900 บาท | IpAddress 182.232.143xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกปุ้ปโอนปั้ป โอนเร็วมากๆค่ะๆ ขอบคุณนะคะ
ผู้ใช้ xxxxx_999 | ถอนแล้ว 20,500 บาท | IpAddress 118.173.59xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริงค่ั
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน