คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxbatlumdaun@gmail.com | ถอนแล้ว 33,900 บาท | IpAddress 61.90.30.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เว็บนี้จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxsee2531@gmail.com | ถอนแล้ว 800 บาท | IpAddress 182.232.115.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจิง จ้างจิง
ผู้ใช้ xxxxx999 | ถอนแล้ว 22,000 บาท | IpAddress 182.232.138.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx22 | ถอนแล้ว 78,600 บาท | IpAddress 124.121.138.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 6,440 บาท เงินเข้าแล้วยืนยันจ่ายเงินจริง และโอนเงินเข้าไวมากค่ะ 😊
ผู้ใช้ xxxxxrakoolchoo@gmail.com | ถอนแล้ว 84,380 บาท | IpAddress 110.77.163.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะรวดเร็วต้องเว็บนี้ค่ะหลงรักหมดใจ
ผู้ใช้ xxxxxuk14 | ถอนแล้ว 6,800 บาท | IpAddress 1.47.8.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxza@hotmail.com | ถอนแล้ว 109,476 บาท | IpAddress 184.22.232xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxena123 | ถอนแล้ว 15,700 บาท | IpAddress 116.58.233.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 9200บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยัน 1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxttha.rtp@gmail.com | ถอนแล้ว 3,680 บาท | IpAddress 223.24.169xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล2760จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrat459823 | ถอนแล้ว 2,880 บาท | IpAddress 159.192.217xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจริง
ผู้ใช้ xxxxxnee | ถอนแล้ว 20,700 บาท | IpAddress 14.207.3xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnya@hotmail.com | ถอนแล้ว 900 บาท | IpAddress 182.232.143xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกปุ้ปโอนปั้ป โอนเร็วมากๆค่ะๆ ขอบคุณนะคะ
ผู้ใช้ xxxxx_999 | ถอนแล้ว 20,500 บาท | IpAddress 118.173.59xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริงค่ั
ผู้ใช้ xxxxxarat-1987@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,060 บาท | IpAddress 14.207.26.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxkk_12@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,000 บาท | IpAddress 223.24.185xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxn12 | ถอนแล้ว 41,250 บาท | IpAddress 27.55.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆครับเร็วทันใจ
ผู้ใช้ xxxxxa2539 | ถอนแล้ว 7,950 บาท | IpAddress 182.232.52xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxpy-2529@hotmail.com | ถอนแล้ว 80,850 บาท | IpAddress 49.228.49.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกลาว3ตัวตรง46,000โอนไวมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxanthana | ถอนแล้ว 3,420 บาท | IpAddress 182.232.52.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxorman88@gmail.com | ถอนแล้ว 2,822 บาท | IpAddress 110.169.42xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน920เงินเข้าแล้วจ่ายจริงอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx99 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 182.232.62xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ สุดยอด
ผู้ใช้ xxxxx639 | ถอนแล้ว 1,756 บาท | IpAddress 1.20.248xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxodin | ถอนแล้ว 4,700 บาท | IpAddress 49.230.60.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกเลขท้าย2 ตัวบนครั้งแรก จ่ายจริงไม่งอแงครับ
ผู้ใช้ xxxxxannii | ถอนแล้ว 636,170 บาท | IpAddress 182.232.160xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx512 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 223.24.92xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยืนยัน1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx020 | ถอนแล้ว 6,800 บาท | IpAddress 110.171.113xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกราวัลจำนวนเงิน460บาท เงินแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก 1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxbut4289 | ถอนแล้ว 41,700 บาท | IpAddress 49.230.87xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxpon-boonmeesak@hotmail.com | ถอนแล้ว 55,720 บาท | IpAddress 223.24.149xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1,120 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxi123 | ถอนแล้ว 11,200 บาท | IpAddress 223.24.169xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxw.550@gmail.com | ถอนแล้ว 16,350 บาท | IpAddress 1.47.141.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxyathongsuk@gmail.com | ถอนแล้ว 24,200 บาท | IpAddress 223.24.63xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงโอนไว
ผู้ใช้ xxxxxa1976@gmail.com | ถอนแล้ว 800 บาท | IpAddress 182.232.223xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxret | ถอนแล้ว 15,885 บาท | IpAddress 118.172.221.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx4332@gmail.com | ถอนแล้ว 1,400 บาท | IpAddress 182.232.123.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงคะถูกปุ๊บรับปับคะ
ผู้ใช้ xxxxxou88 | ถอนแล้ว 800 บาท | IpAddress 1.46.204xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลเป็นเงิน1000บาท เงินเข้าจ่ายจริงยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxn0926133632 | ถอนแล้ว 76,300 บาท | IpAddress 182.232.172xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxi2554 | ถอนแล้ว 115,000 บาท | IpAddress 118.172.221.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx1130 | ถอนแล้ว 6,700 บาท | IpAddress 49.230.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxtree@hotmail.com | ถอนแล้ว 63,480 บาท | IpAddress 171.101.10xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxa6962@gmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 1.47.10.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxma2563 | ถอนแล้ว 41,645 บาท | IpAddress 49.230.59.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : คำยืนยันเฮียเฮงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxotchi | ถอนแล้ว 204,612 บาท | IpAddress 118.174.61.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ถูก 9400 เงินเข้าไวมากกกคะ
ผู้ใช้ xxxxxd080808 | ถอนแล้ว 11,940 บาท | IpAddress 27.55.70xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน7000บาทเข้าแล้วจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx_555@hotmail.com | ถอนแล้ว 10,560 บาท | IpAddress 1.46.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1800 เงินเข้าแล้วจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx25 | ถอนแล้ว 4,200 บาท | IpAddress 49.230.27.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxng | ถอนแล้ว 6,140 บาท | IpAddress 182.232.193xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน1800บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxhjkl | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 27.55.87xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxna@gmail.com | ถอนแล้ว 2,900 บาท | IpAddress 27.55.69.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxut | ถอนแล้ว 209,020 บาท | IpAddress 182.232.144xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเงินเร็วมากคับ
ผู้ใช้ xxxxxornchom@gmail.com | ถอนแล้ว 7,700 บาท | IpAddress 183.88.228.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถอน 2000 บาท รวดเร็วดีมากครับ
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน