คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxina@gmail.com | ถอนแล้ว 8,280 บาท | IpAddress 171.6.121xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxung1295 | ถอนแล้ว 49,539 บาท | IpAddress 27.55.88.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เวบนี้จ่ายจริง จ่ายเร็ว
ผู้ใช้ xxxxx4551933facebook.com | ถอนแล้ว 17,500 บาท | IpAddress 1.46.103.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxmeehe | ถอนแล้ว 1,400 บาท | IpAddress 49.230.98.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงไวด้วยค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxew3442@gmail.com | ถอนแล้ว 22,000 บาท | IpAddress 182.232.192.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : วันนี้ถูก100บาทหวยรัฐบาลยอดถูก9400ยอดถอน9000.จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxy99 | ถอนแล้ว 1,840 บาท | IpAddress 27.55.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนว1840บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxuth | ถอนแล้ว 7,900 บาท | IpAddress 182.232.3.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ใด้แล้วครับ
ผู้ใช้ xxxxxawow | ถอนแล้ว 27,080 บาท | IpAddress 49.230.27.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxstay@gmail.com | ถอนแล้ว 26,200 บาท | IpAddress 49.230.100xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกแล้วจ่ายจริงจ่ายเร็วจ่ายไว
ผู้ใช้ xxxxx-titel@hotnail.com | ถอนแล้ว 584,400 บาท | IpAddress 101.108.102.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ เชื่อถือได้
ผู้ใช้ xxxxxatha | ถอนแล้ว 5,560 บาท | IpAddress 118.174.175xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 4560 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxee1202@gmail.com | ถอนแล้ว 1,600 บาท | IpAddress 49.230.130xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxsorarit@gmail.com | ถอนแล้ว 54,220 บาท | IpAddress 184.22.121.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยีนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnnun2524@gmail.com | ถอนแล้ว 20,910 บาท | IpAddress 27.55.36xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้จริงได้รับแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxy15 | ถอนแล้ว 17,730 บาท | IpAddress 183.89.69xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงโอนเร็วมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxam | ถอนแล้ว 41,842 บาท | IpAddress 49.230.139.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงโอนไว
ผู้ใช้ xxxxxa52 | ถอนแล้ว 13,000 บาท | IpAddress 182.52.31xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ไม่ถึง 10 นาที
ผู้ใช้ xxxxxi1150 | ถอนแล้ว 2,414,466 บาท | IpAddress 49.230.95xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxtchim | ถอนแล้ว 19,700 บาท | IpAddress 223.205.251.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถุกจิงจ่ายจิง 1000%ต้องเวปลอตโต้เฮงเลยคะ
ผู้ใช้ xxxxxs123456 | ถอนแล้ว 61,707 บาท | IpAddress 223.24.151xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxanok | ถอนแล้ว 23,172 บาท | IpAddress 49.230.83.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง พึงถูก 460 บาทได้เงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxh@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,700 บาท | IpAddress 184.22.107.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค้ะ
ผู้ใช้ xxxxxez11 | ถอนแล้ว 128,466 บาท | IpAddress 58.11.72.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx89a | ถอนแล้ว 162,800 บาท | IpAddress 1.46.32.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxdong | ถอนแล้ว 55,895 บาท | IpAddress 49.230.79xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ ไวมากด้วย มั่นใจเวปนี้จริง
ผู้ใช้ xxxxx0315 | ถอนแล้ว 63,300 บาท | IpAddress 184.22.212.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับ
ผู้ใช้ xxxxxwa12 | ถอนแล้ว 2,700 บาท | IpAddress 27.55.7xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx397@gmail.com | ถอนแล้ว 44,700 บาท | IpAddress 49.230.10.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจ่ายจริงเงินเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxicha04 | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 1.20.194xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxoveme212@hotmail.com | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 1.46.4.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริงอีก 1 เสียง เงินเข้าแล้ว (500 บาท)
ผู้ใช้ xxxxx992 | ถอนแล้ว 62,894 บาท | IpAddress 184.22.224.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxchai | ถอนแล้ว 2,600 บาท | IpAddress 1.46.78.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxr_1234@live.com | ถอนแล้ว 22,000 บาท | IpAddress 1.10.198.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัน1500บาทเข้าแล้วจ่สบจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxapedpook@hotmail.com | ถอนแล้ว 56,500 บาท | IpAddress 1.47.202.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน7,000บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxuay924 | ถอนแล้ว 275,089 บาท | IpAddress 1.47.167.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxat0502 | ถอนแล้ว 444,050 บาท | IpAddress 1.47.70.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงเร็วมาก
ผู้ใช้ xxxxx0025.tsli.com | ถอนแล้ว 3,500 บาท | IpAddress 223.24.18xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางจำนวนเงิน 3,500 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริง ยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxedoorpraew | ถอนแล้ว 45,500 บาท | IpAddress 223.24.158.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 4,600 บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx24 | ถอนแล้ว 20,051 บาท | IpAddress 1.46.133xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxpron52617@gmail.com | ถอนแล้ว 720 บาท | IpAddress 1.47.65xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง​ จ่ายไว
ผู้ใช้ xxxxxun | ถอนแล้ว 4,250 บาท | IpAddress 171.96.232xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน....บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx01pong | ถอนแล้ว 10,082 บาท | IpAddress 27.55.91.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆค่ะ ถูกปุป ถอนปัป
ผู้ใช้ xxxxxglak8869@gmail.com | ถอนแล้ว 262,050 บาท | IpAddress 49.237.22.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxawan14408@icloud.com | ถอนแล้ว 9,660 บาท | IpAddress 27.55.71.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล5บาทเงินเข้า460บาทจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxoot12 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 49.49.24xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxcha | ถอนแล้ว 3,600 บาท | IpAddress 182.232.3.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล1380บาท เงินเข้าแล้วยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxkan | ถอนแล้ว 3,200 บาท | IpAddress 49.230.86.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน920บาทเงินเข้าแล้ว​ จ่ายจริงยืยยันอีก​1​เสียง
ผู้ใช้ xxxxxy979 | ถอนแล้ว 21,280 บาท | IpAddress 1.10.130xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : พึ่งลองเล่นครั้งแรกเมื่อวาน ถูก10บาทเวบนี้จ่ายจริงโอนไวด้วยค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxda125@gmail.com | ถอนแล้ว 5,400 บาท | IpAddress 115.87.214.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงรวดเร็วทันใจค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxron2539 | ถอนแล้ว 20,436 บาท | IpAddress 184.22.92.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน