คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxas23102517 | ถอนแล้ว 4,100 บาท | IpAddress 182.53.166xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxne | ถอนแล้ว 39,400 บาท | IpAddress 223.24.15xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxch | ถอนแล้ว 98,000 บาท | IpAddress 182.232.128.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx234 | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 182.232.165xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxng | ถอนแล้ว 19,781 บาท | IpAddress 116.68.148.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จรองจ้า
ผู้ใช้ xxxxxnasirisomprasong0gmail.com | ถอนแล้ว 9,600 บาท | IpAddress 1.47.45xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงถุกรางวัลจำนวน7800
ผู้ใช้ xxxxxuengrit1974@icloud.com | ถอนแล้ว 87,000 บาท | IpAddress 182.232.120.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : สุดยอด จ่ายจริงรับประกันได้แทงเวปไซต์นี้ไม่ผิดหวังจริงๆ👍
ผู้ใช้ xxxxxupawadee | ถอนแล้ว 50,600 บาท | IpAddress 1.46.1xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxda0603 | ถอนแล้ว 18,120 บาท | IpAddress 184.22.14.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกแล้วจ่ายจริง 1800 บาท เงินเข้าแล้วคับ
ผู้ใช้ xxxxx59765 | ถอนแล้ว 36,200 บาท | IpAddress 1.47.47.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxuwannasit | ถอนแล้ว 152,600 บาท | IpAddress 1.47.100xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง​แน่นอน
ผู้ใช้ xxxxxchanok18@gmail.com | ถอนแล้ว 44,441 บาท | IpAddress 182.232.159xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx9738 | ถอนแล้ว 1,885 บาท | IpAddress 182.232.146.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันว่าจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx14_@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,460 บาท | IpAddress 223.24.169.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงขอบคุณครับ
ผู้ใช้ xxxxxpa1981@gmail | ถอนแล้ว 25,700 บาท | IpAddress 182.232.206.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxaipan@hotmail.com | ถอนแล้ว 35,560 บาท | IpAddress 124.120.123.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงเงินเข้าไวมากคืน
ผู้ใช้ xxxxxy2537 | ถอนแล้ว 6,832 บาท | IpAddress 182.232.237xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxzuza | ถอนแล้ว 177,023 บาท | IpAddress 124.122.16.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 4500บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxbok@hotmail.com | ถอนแล้ว 32,341 บาท | IpAddress 119.42.70.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 2300 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxza980@gmail.com | ถอนแล้ว 30,450 บาท | IpAddress 180.180.89.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxe99 | ถอนแล้ว 3,760 บาท | IpAddress 223.24.151xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงถอนง่าย...ไม่ยุ่งยาก
ผู้ใช้ xxxxxn1933 | ถอนแล้ว 11,300 บาท | IpAddress 1.47.76xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะรับมาแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxcana | ถอนแล้ว 13,600 บาท | IpAddress 115.87.237.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงได้มาแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx12 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 27.55.70.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxx33 | ถอนแล้ว 91,000 บาท | IpAddress 1.46.2xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันเฮียเฮงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx99219 | ถอนแล้ว 7,473 บาท | IpAddress 27.55.175.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเงินเร็ว
ผู้ใช้ xxxxxee_pp2@hotmail.com | ถอนแล้ว 4,100 บาท | IpAddress 223.24.164.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยืนยัน 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx764 | ถอนแล้ว 4,398 บาท | IpAddress 1.46.7xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx512@gmail.com | ถอนแล้ว 900 บาท | IpAddress 223.24.170xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrmc@gmail.com | ถอนแล้ว 10,000 บาท | IpAddress 182.232.51.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ้ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxly | ถอนแล้ว 22,020 บาท | IpAddress 182.232.162xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa42@gmail.com | ถอนแล้ว 34,822 บาท | IpAddress 27.55.84xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีเฮียเฮงจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxanisa | ถอนแล้ว 14,100 บาท | IpAddress 49.230.128.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx261005 | ถอนแล้ว 781 บาท | IpAddress 202.12.97.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล จำนวน 500 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxiebowblue@gmail.com | ถอนแล้ว 3,800 บาท | IpAddress 119.76.34.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxja58 | ถอนแล้ว 1,100 บาท | IpAddress 27.55.74.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxlisa | ถอนแล้ว 1,310 บาท | IpAddress 223.24.158.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxaka | ถอนแล้ว 291,050 บาท | IpAddress 110.169.1xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxoto19944@gmail.com | ถอนแล้ว 71,620 บาท | IpAddress 49.230.62xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxda | ถอนแล้ว 19,000 บาท | IpAddress 49.49.195.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยื่นยันเฮียเฮงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx234 | ถอนแล้ว 54,000 บาท | IpAddress 223.24.184.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลแล้ว จ่ายจริง เงินเข้าแล้วค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx20 | ถอนแล้ว 3,207,244 บาท | IpAddress 180.180.198xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริง 100%
ผู้ใช้ xxxxx1971 | ถอนแล้ว 2,010 บาท | IpAddress 49.230.9xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx55 | ถอนแล้ว 2,820 บาท | IpAddress 182.232.58.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa4403 | ถอนแล้ว 6,300 บาท | IpAddress 27.55.88xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxm4366@gmail.com | ถอนแล้ว 2,760 บาท | IpAddress 1.46.226.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เล่นง่าย จ่ายจริง ได้เงินไว ไม่ยุ่งยาก
ผู้ใช้ xxxxx304 | ถอนแล้ว 36,600 บาท | IpAddress 223.24.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxb6275@outlook.co.th | ถอนแล้ว 14,120 บาท | IpAddress 182.232.38.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆจ้า
ผู้ใช้ xxxxxbtood | ถอนแล้ว 115,737 บาท | IpAddress 184.22.120.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง. จ่ายไวครับผม
ผู้ใช้ xxxxxlup | ถอนแล้ว 5,580 บาท | IpAddress 49.230.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล920บาท เงินเข้าจ่ายจริง ยืนยันอีก1เสียง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน