คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxna@gmail.com | ถอนแล้ว 10,700 บาท | IpAddress 223.24.171.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ถอนไวมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx1999 | ถอนแล้ว 2,188 บาท | IpAddress 101.51.80.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx@hotmail.com | ถอนแล้ว 321,153 บาท | IpAddress 182.232.8xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1840
ผู้ใช้ xxxxxmkid | ถอนแล้ว 53,000 บาท | IpAddress 49.49.244.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxe14 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 1.47.37xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถอนแล้วจ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxxuma | ถอนแล้ว 13,000 บาท | IpAddress 49.237.19.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxda | ถอนแล้ว 24,300 บาท | IpAddress 27.55.78xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงแท้แน่นอน
ผู้ใช้ xxxxxinat.onsra@gmail.com | ถอนแล้ว 1,070 บาท | IpAddress 1.46.7xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxhung9 | ถอนแล้ว 9,850 บาท | IpAddress 182.232.162xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง รับจริง จ่ายจริฃ
ผู้ใช้ xxxxxe45 | ถอนแล้ว 23,000 บาท | IpAddress 184.22.231.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx@hotmail.com | ถอนแล้ว 12,500 บาท | IpAddress 171.99.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxy333 | ถอนแล้ว 519 บาท | IpAddress 49.237.23.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxr02 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 27.55.90.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงถูก5บาทเงินเข้า470ค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx3863@gmail.com | ถอนแล้ว 3,260 บาท | IpAddress 1.46.195xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน940เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนกันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxr.bee | ถอนแล้ว 8,875 บาท | IpAddress 223.24.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกหวยเวียดนามจำนวน10บาทเงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxx52374 | ถอนแล้ว 42,474 บาท | IpAddress 49.228.202.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxgkana.1995.com@gmail.com | ถอนแล้ว 23,000 บาท | IpAddress 182.232.242.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เมื่อวานถุกหวยเฮียเฮงจ่ายจริงแถมโอนไวด้วยจร้าแถมจ่ายสุงกว่าเว็ปอื่นด้วยจร้า
ผู้ใช้ xxxxxayanim | ถอนแล้ว 8,962 บาท | IpAddress 61.90.3xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 920 บาท เงินเข้า จ่ายจริงยืนยันค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx123@hotmail.com | ถอนแล้ว 960 บาท | IpAddress 1.47.12.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxybeer331@gmail.com | ถอนแล้ว 625 บาท | IpAddress 27.55.70xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงโอนจริงคอนเฟริม
ผู้ใช้ xxxxx111 | ถอนแล้ว 87,900 บาท | IpAddress 1.46.6xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxhongoon | ถอนแล้ว 5,500 บาท | IpAddress 58.11.72.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxporn9660@gmail.com | ถอนแล้ว 13,473 บาท | IpAddress 182.232.11xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริงจร้าาาาาาา
ผู้ใช้ xxxxxid | ถอนแล้ว 9,600 บาท | IpAddress 223.204.229.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxpa | ถอนแล้ว 47,600 บาท | IpAddress 182.232.62.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxngss | ถอนแล้ว 13,200 บาท | IpAddress 1.47.129.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 920 บาทได้เงินจริง
ผู้ใช้ xxxxx1234 | ถอนแล้ว 10,170 บาท | IpAddress 182.232.141xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxlueberry@hotmail.com | ถอนแล้ว 7,000 บาท | IpAddress 49.237.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxorn2020 | ถอนแล้ว 1,605 บาท | IpAddress 110.168.218xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1800 บาท เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxmitrtour@gmail.com | ถอนแล้ว 132,002 บาท | IpAddress 182.232.136.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxrapa-1994@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,880 บาท | IpAddress 182.232.144.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเข้าแล้วค่ะ1880 ได้จริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx524 | ถอนแล้ว 5,341 บาท | IpAddress 101.51.211xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง เติมเครดิตไว้มากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxkeaw12@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 2,360 บาท | IpAddress 49.230.108.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงล้าน%
ผู้ใช้ xxxxxan | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 110.78.16xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxana_pangsuk001@hotmail.com | ถอนแล้ว 15,000 บาท | IpAddress 49.237.5xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 2800จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx99 | ถอนแล้ว 176,000 บาท | IpAddress 94.185.24.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxam | ถอนแล้ว 19,160 บาท | IpAddress 1.47.169xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx50790 | ถอนแล้ว 6,900 บาท | IpAddress 115.87.84xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxuntee@gmail.com | ถอนแล้ว 17,555 บาท | IpAddress 101.108.39.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจิงจ่ายจิงคะ
ผู้ใช้ xxxxx719@gmail.com | ถอนแล้ว 63,100 บาท | IpAddress 49.230.102.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxya203024 | ถอนแล้ว 600 บาท | IpAddress 182.232.137xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxke501@gmail.com | ถอนแล้ว 103,829 บาท | IpAddress 175.120.80.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxcha | ถอนแล้ว 44,200 บาท | IpAddress 182.232.185.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxamnuchanat | ถอนแล้ว 13,100 บาท | IpAddress 223.24.160.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเข้าแล้วค่ะ จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxsign | ถอนแล้ว 829 บาท | IpAddress 184.22.12.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง ได้จริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxforlove@hotmail.com | ถอนแล้ว 7,300 บาท | IpAddress 1.47.44.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1800 บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีกเสียง
ผู้ใช้ xxxxxychantean@hotmail.com | ถอนแล้ว 15,420 บาท | IpAddress 1.4.139.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 920 บาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxeden | ถอนแล้ว 1,700 บาท | IpAddress 171.97.75.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxlak.nannyi8@gmail.com | ถอนแล้ว 9,000 บาท | IpAddress 49.230.10xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 4600 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยัน1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx234 | ถอนแล้ว 9,318 บาท | IpAddress 49.237.20xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน