คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxanpt | ถอนแล้ว 11,800 บาท | IpAddress 182.52.213.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa2511 | ถอนแล้ว 500 บาท | IpAddress 49.237.18xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxee9900@gmail.com | ถอนแล้ว 15,000 บาท | IpAddress 223.205.222xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เฮียเฮงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx2537 | ถอนแล้ว 524 บาท | IpAddress 223.206.217.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrt | ถอนแล้ว 7,500 บาท | IpAddress 171.100.76xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับ
ผู้ใช้ xxxxx15 | ถอนแล้ว 9,800 บาท | IpAddress 122.155.46.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงรวดเร็วทันใจ
ผู้ใช้ xxxxxrarimthaisong@gmail.com | ถอนแล้ว 17,400 บาท | IpAddress 1.46.23xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxixfive | ถอนแล้ว 15,000 บาท | IpAddress 182.232.225.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx646@gmail.com | ถอนแล้ว 44,700 บาท | IpAddress 49.230.131.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxmon | ถอนแล้ว 5,000 บาท | IpAddress 223.24.160xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxa082@gmail.com | ถอนแล้ว 940 บาท | IpAddress 27.55.7xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคร้าาา
ผู้ใช้ xxxxxdkr | ถอนแล้ว 2,450 บาท | IpAddress 182.232.6.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxsthai@gmail.com | ถอนแล้ว 3,300 บาท | IpAddress 124.120.21.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1,800 บาท เงินเข้าแล้วคะ จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียงคะ
ผู้ใช้ xxxxx99515 | ถอนแล้ว 11,211 บาท | IpAddress 1.10.132.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน4600บาท​ เงินเข้าแล้ว​ จ่ายจริงยืนยันค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxom4455 | ถอนแล้ว 3,000 บาท | IpAddress 125.27.35.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxan2508 | ถอนแล้ว 5,700 บาท | IpAddress 171.6.9xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx55 | ถอนแล้ว 47,600 บาท | IpAddress 49.230.56.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
ผู้ใช้ xxxxxrak | ถอนแล้ว 7,238 บาท | IpAddress 1.10.209.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxx18 | ถอนแล้ว 3,710 บาท | IpAddress 1.46.98.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx67 | ถอนแล้ว 14,500 บาท | IpAddress 184.22.244xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxx521 | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 171.97.113.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx523 | ถอนแล้ว 50,600 บาท | IpAddress 27.55.90.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตี
ผู้ใช้ xxxxxachata@hotmail.com | ถอนแล้ว 600 บาท | IpAddress 182.232.197.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง โอนไว
ผู้ใช้ xxxxxoza | ถอนแล้ว 8,300 บาท | IpAddress 115.87.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงโอนไว
ผู้ใช้ xxxxxhiwcoke | ถอนแล้ว 4,163 บาท | IpAddress 49.237.23.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง โอนไว ดีงามจ้า
ผู้ใช้ xxxxxhai | ถอนแล้ว 30,000 บาท | IpAddress 182.232.63.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : Ok
ผู้ใช้ xxxxxok.10@gmail.com | ถอนแล้ว 14,400 บาท | IpAddress 1.47.106.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxna888 | ถอนแล้ว 920 บาท | IpAddress 1.47.40.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะฝากเร็ว ถอนเร็วมากค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx58 | ถอนแล้ว 23,100 บาท | IpAddress 1.179.138.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 16000 บาทเงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxhip2531@gmail.com | ถอนแล้ว 7,220 บาท | IpAddress 223.205.126xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa2537 | ถอนแล้ว 2,754 บาท | IpAddress 223.24.171.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxon2531@gmail.con | ถอนแล้ว 920 บาท | IpAddress 223.24.171xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxam135@gmail.com | ถอนแล้ว 4,200 บาท | IpAddress 49.237.14xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx6_1993@hotmail.com | ถอนแล้ว 5,500 บาท | IpAddress 49.237.2xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 40บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxasorn | ถอนแล้ว 13,800 บาท | IpAddress 27.55.77xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxgadawruang@gmail.com | ถอนแล้ว 4,700 บาท | IpAddress 223.24.159.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx_kkf@hotmail.com | ถอนแล้ว 12,801 บาท | IpAddress 182.232.29.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxa9900 | ถอนแล้ว 1,300 บาท | IpAddress 49.237.19.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx505 | ถอนแล้ว 2,500 บาท | IpAddress 1.47.225.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx789 | ถอนแล้ว 77,860 บาท | IpAddress 49.237.20.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 40,000บาท เงินเข้าไวมาก ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa8 | ถอนแล้ว 10,046 บาท | IpAddress 171.100.183xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆ
ผู้ใช้ xxxxxg725 | ถอนแล้ว 156,400 บาท | IpAddress 171.100.183xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa.w | ถอนแล้ว 34,015 บาท | IpAddress 223.206.234.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน5,640บาท​เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยัน1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxnruanganukul2532@gmail.com | ถอนแล้ว 20,900 บาท | IpAddress 49.230.63.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ครับจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxphat1501 | ถอนแล้ว 4,529 บาท | IpAddress 182.232.33xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 1400 บาท เงินเข้าแล้ว ถูกจริงจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxfiji@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 159.192.218.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxhanan | ถอนแล้ว 8,770 บาท | IpAddress 183.89.46.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxwutkokpimain@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 27.55.69.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริว
ผู้ใช้ xxxxxornkung | ถอนแล้ว 2,571 บาท | IpAddress 182.232.3xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1,800 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยินยันอีก1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxgs11@gmail.com | ถอนแล้ว 4,500 บาท | IpAddress 58.8.169.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ถูกรางวัล งวดก่อน โอนไว
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน