คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxuwat01@gmail.com | ถอนแล้ว 80,515 บาท | IpAddress 1.46.135xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : รับเงินจริง ขอบคุณมากเลยนะครับ🙏🏻🎉
ผู้ใช้ xxxxxicha96@gmail.com | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 159.192.140xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxun | ถอนแล้ว 4,000 บาท | IpAddress 223.24.166xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : คำยืนยันเฮียเฮงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxa_zzz@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,200 บาท | IpAddress 223.24.156xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันว่าได้เงินจริง
ผู้ใช้ xxxxxic-boom@hotmail.com | ถอนแล้ว 7,500 บาท | IpAddress 115.87.162xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง 2 งวดแล้ว งวดละ2350 บาทเงินเข้าเร็วมากจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxayap31@gmail.com | ถอนแล้ว 33,864 บาท | IpAddress 182.232.116.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน9000เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx16314 | ถอนแล้ว 11,427 บาท | IpAddress 49.230.238xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจรจ้า. ครั้งแรกด้วยกลับเว็ปนนี้
ผู้ใช้ xxxxxlamp9518@gmail.com | ถอนแล้ว 90,000 บาท | IpAddress 1.47.141.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายเร็วมากจ้า
ผู้ใช้ xxxxxha.aaaa@gmail.com | ถอนแล้ว 2,430 บาท | IpAddress 14.207.178.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxarin@gmail.com | ถอนแล้ว 237,700 บาท | IpAddress 171.96.232xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx54336 | ถอนแล้ว 61,000 บาท | IpAddress 182.232.185.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx7654321 | ถอนแล้ว 11,700 บาท | IpAddress 101.51.157xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxai1825 | ถอนแล้ว 6,000 บาท | IpAddress 27.55.77xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxaa | ถอนแล้ว 800 บาท | IpAddress 223.24.61.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 940.- จ่ายจริง จ่ายเร็วมาก
ผู้ใช้ xxxxx0833132661@outlook.co.th | ถอนแล้ว 3,700 บาท | IpAddress 182.232.2.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxack12 | ถอนแล้ว 4,680 บาท | IpAddress 49.230.139.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวับจำนวน1880 บาท เงินเข้าจิง จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียงจ้า
ผู้ใช้ xxxxx147 | ถอนแล้ว 10,260 บาท | IpAddress 223.24.167xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxteam@hotmail.com | ถอนแล้ว 4,140 บาท | IpAddress 223.24.171xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxai | ถอนแล้ว 11,830 บาท | IpAddress 184.22.179.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxya1810@gmail.com | ถอนแล้ว 5,000 บาท | IpAddress 182.232.138.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxrit.k@gmail.com | ถอนแล้ว 4,760 บาท | IpAddress 27.55.86xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxuu | ถอนแล้ว 21,900 บาท | IpAddress 223.204.235xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล3พันกว่าบาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxa.kty | ถอนแล้ว 14,565 บาท | IpAddress 124.122.230.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx58 | ถอนแล้ว 14,400 บาท | IpAddress 182.232.11xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx213 | ถอนแล้ว 11,425 บาท | IpAddress 223.24.158xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงถอนแล้ว4000
ผู้ใช้ xxxxxi3953@gmail.com | ถอนแล้ว 18,400 บาท | IpAddress 27.55.90xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 4700 บาท ครั้งแรก เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx1032 | ถอนแล้ว 112,900 บาท | IpAddress 27.55.78.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล จำนวน 16920 บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx37 | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 182.232.195xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลได้รับเงินจริง
ผู้ใช้ xxxxxnee | ถอนแล้ว 14,900 บาท | IpAddress 223.206.217xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง ถูกรางวัลจำนวนเงิน 4,200 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx.whan@gmail.com | ถอนแล้ว 1,664 บาท | IpAddress 223.24.92xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxuy | ถอนแล้ว 1,513 บาท | IpAddress 171.5.246.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxomnar@gmail.com | ถอนแล้ว 9,500 บาท | IpAddress 58.8.153.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 50 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxit | ถอนแล้ว 4,540 บาท | IpAddress 171.96.137.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก940บาท เงินเข้าแล้วจ่ายจิงจ่ายเร็ว
ผู้ใช้ xxxxxe1988 | ถอนแล้ว 786,579 บาท | IpAddress 223.206.223xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงโอนไวค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxjan | ถอนแล้ว 24,200 บาท | IpAddress 1.46.46xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxana253467@gmail.com | ถอนแล้ว 5,200 บาท | IpAddress 1.46.19xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับ1800
ผู้ใช้ xxxxxhanan | ถอนแล้ว 12,286 บาท | IpAddress 49.230.98.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxdtimat01 | ถอนแล้ว 57,278 บาท | IpAddress 27.55.91xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxakr | ถอนแล้ว 25,899 บาท | IpAddress 125.27.74.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจิง จ่ายจิงยืนยันคับ
ผู้ใช้ xxxxx0806 | ถอนแล้ว 398,270 บาท | IpAddress 125.27.74.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxuitar111@hotmail.com | ถอนแล้ว 17,400 บาท | IpAddress 223.24.60xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxun_4422@gmail.com | ถอนแล้ว 1,400 บาท | IpAddress 49.48.243.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxat2535 | ถอนแล้ว 4,355 บาท | IpAddress 223.24.152xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน
ผู้ใช้ xxxxxlak | ถอนแล้ว 3,790 บาท | IpAddress 223.24.15xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเข้าจริง​1890
ผู้ใช้ xxxxx535 | ถอนแล้ว 91,386 บาท | IpAddress 223.206.249xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล จ่ายจริง ปรับเครดิตไว
ผู้ใช้ xxxxx67727 | ถอนแล้ว 2,700 บาท | IpAddress 223.24.168xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 1800บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx369 | ถอนแล้ว 192,100 บาท | IpAddress 49.228.152xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับ
ผู้ใช้ xxxxxy62 | ถอนแล้ว 520 บาท | IpAddress 182.232.195xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกหวยลาวจำนวน5บาทเงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxniy | ถอนแล้ว 16,000 บาท | IpAddress 182.52.159.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน 17000 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxi26 | ถอนแล้ว 154,398 บาท | IpAddress 1.1.200.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 940 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน