คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxee.soreal@gmail.com | ถอนแล้ว 16,350 บาท | IpAddress 182.232.158.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับเงินเข้าเร็วชัวร์เลยเวปนี้
ผู้ใช้ xxxxxara6624@hotmail.com | ถอนแล้ว 80,155 บาท | IpAddress 223.24.46xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยอดเงินที่ถูก3000จ่ายจริงจ่ายไวยืนยันค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxaai2526@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 223.204.55.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับ
ผู้ใช้ xxxxxar018@gmail.com | ถอนแล้ว 6,300 บาท | IpAddress 182.232.234.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน920บาทเงินเข้าแล้ว จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxeporn.chuchu@gmail.com | ถอนแล้ว 2,800 บาท | IpAddress 14.207.99.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx314.cha@gmail.com | ถอนแล้ว 19,400 บาท | IpAddress 49.230.181xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnasuriyajan@gmail.com | ถอนแล้ว 101,640 บาท | IpAddress 49.48.251.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxaba@gmail.com | ถอนแล้ว 20,350 บาท | IpAddress 1.46.106xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน 920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxya@gmail.com | ถอนแล้ว 61,400 บาท | IpAddress 103.216.9xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ โอนเร็วกว่าเว็ปอีืนครับ
ผู้ใช้ xxxxxayaphorn18@gmail.com | ถอนแล้ว 30,400 บาท | IpAddress 182.232.229.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxan88za@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 159.192.252.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะถูกสองตัว แจ้งถอน ไม่ถึงสิบนาทีเงินเข้าบัญชีเรียบร้อย
ผู้ใช้ xxxxxpatmontalop@gmail.com | ถอนแล้ว 23,800 บาท | IpAddress 1.0.188.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน 6,440.00บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxb9630@HOTMAIL.COM | ถอนแล้ว 18,721 บาท | IpAddress 113.53.85.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1400 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxe_27@hotmail.com | ถอนแล้ว 8,160 บาท | IpAddress 27.55.68.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxkit1150@gmail.com | ถอนแล้ว 5,030 บาท | IpAddress 27.55.40.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxoplaza@gmail.com | ถอนแล้ว 22,000 บาท | IpAddress 183.90.36.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายไว ที่สุดคะ
ผู้ใช้ xxxxxmai.2908@gmail.com | ถอนแล้ว 37,598 บาท | IpAddress 223.206.119.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงแน่นอนค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx329@hotmail.com | ถอนแล้ว 22,444 บาท | IpAddress 49.230.200xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายให้ผมแล้ว งวด1/12/2017 ยอด1100บาท
ผู้ใช้ xxxxxuy_za33@hotmail.com | ถอนแล้ว 754,000 บาท | IpAddress 1.47.108.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง ถูกรางวัลจำนวน8,000฿ เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx_141414@hotmail.com | ถอนแล้ว 11,800 บาท | IpAddress 1.46.96xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ ผมเข้า 2000 บาทโอนออกได้ทันที
ผู้ใช้ xxxxx@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,070 บาท | IpAddress 223.24.170.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับเงินจริง ได้จริง
ผู้ใช้ xxxxxn_71@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 27.55.86xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับไม่เกิน2นาที
ผู้ใช้ xxxxxongsak@yahoo.co.th | ถอนแล้ว 10,000 บาท | IpAddress 223.24.106.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxewun6768@gmail.com | ถอนแล้ว 38,518 บาท | IpAddress 1.47.9.48, 64.233.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : หลัก1000 ก็จ่ายคะ
ผู้ใช้ xxxxxna261983@gmal.com | ถอนแล้ว 181,200 บาท | IpAddress 1.46.230.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxnn.sutthi@gmail.com | ถอนแล้ว 5,400 บาท | IpAddress 49.229.88.110, 64.233.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 1800 บาท เงินเข้าจริง จ่ายจิงยืนยันอีก 1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx_andreev@yahoo.com | ถอนแล้ว 74,786 บาท | IpAddress 75.82.117xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลวันนี้ 20000บาท ยืนยันว่าจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx0709@gmail.com | ถอนแล้ว 8,260 บาท | IpAddress 171.97.81.112, 171.97.81.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริง จ่ายเร็วคะ
ผู้ใช้ xxxxxloy5299@gmail.com | ถอนแล้ว 9,240 บาท | IpAddress 1.179.234.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxjeep@gmail.com | ถอนแล้ว 57,300 บาท | IpAddress 223.207.250.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ขอโทษมากที่ไม่รู้ครับ
ผู้ใช้ xxxxxidnid@gmail.com | ถอนแล้ว 76,800 บาท | IpAddress 223.206.208.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx1235555@gmail.com | ถอนแล้ว 9,216 บาท | IpAddress 10.154.7.50, 223.24.123.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงขอยืนยันอิก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx2537@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 16,128 บาท | IpAddress 1.47.142xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxma_chinnikon@hotmail.com | ถอนแล้ว 14,780 บาท | IpAddress 223.24.55xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxpornkhaiyarach@gmail.com | ถอนแล้ว 35,375 บาท | IpAddress 180.183.232.175, 107.167.112.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับเงินจริงค่ะ และใสใจในการบริการลูกค้าทุกขั้นตอน
ผู้ใช้ xxxxxnipak2522@gmail.com | ถอนแล้ว 275,710 บาท | IpAddress 182.232.152.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxak5923@gmail.com | ถอนแล้ว 414,831 บาท | IpAddress 110.168.56.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : รับเเล้วค่ะ..ถูกเเล้วจ่ายเลยมะวานนี้😀
ผู้ใช้ xxxxxkarn4455@gmail.com | ถอนแล้ว 157,800 บาท | IpAddress 223.24.77.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงชัวร์
ผู้ใช้ xxxxx5678sd@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 1.20.236xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ดีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxn_tubpila@yahoo.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 180.180.53.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx521@hotmail.com | ถอนแล้ว 39,974 บาท | IpAddress 27.55.132.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกนอย25บาทได้2300นอยออกปุ๊บเครปรับปั๊บ...15นาทีได้เงินปุ๊บ...เขาดีจริงๆ...เขาจ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx_neung@hotmail.com | ถอนแล้ว 84,920 บาท | IpAddress 223.24.47xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆจ้า
ผู้ใช้ xxxxxara58@yahoo.com | ถอนแล้ว 43,600 บาท | IpAddress 110.169.129.234, 110.169.129.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล920บาทเงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxpo27@gmail.com | ถอนแล้ว 16,500 บาท | IpAddress 49.229.147.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxadeetum@gmail.com | ถอนแล้ว 220,810 บาท | IpAddress 49.230.246.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน42800บาท เงินเข้าจ่ายจริงอีกเสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxa.1992@gmail.com | ถอนแล้ว 25,710 บาท | IpAddress 49.229.160.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะถูกโต๊ดงวดที่แล้วได้ 14,000 ค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxone693@gmil.com | ถอนแล้ว 17,900 บาท | IpAddress 171.97.82.197, 171.97.82.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxyaporn161120@gmail.com | ถอนแล้ว 261,845 บาท | IpAddress 182.232.65xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx_pin11@hotmail.com | ถอนแล้ว 10,500 บาท | IpAddress 182.232.101xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลเลขนอย ล่าง 58 จ่ายจริงเงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxs-797412@hotmail.com | ถอนแล้ว 204,298 บาท | IpAddress 49.229.145.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน