รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 30/06/2020 รอบ 09:45น

ผลรวม

1495356

เลขแถวที่ 17

67057

สมาชิกยิงได้ลำดับที่ 1

xxxtaponja

สมาชิกยิงได้ลำดับที่ 17

xxxlhing

ผลรางวัล

1428299

สามตัวบน

282

สองตัวล่าง

99

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 65766 xxxtaponja 30/06/2020 9:44:51
2 65656 xxxvichein 30/06/2020 9:44:50
3 87162 xxxdragonb 30/06/2020 9:44:49
4 22486 xxxoyes90 30/06/2020 9:44:47
5 90788 xxxlhing 30/06/2020 9:44:46
6 45547 xxxsolomon 30/06/2020 9:44:46
7 54468 xxxerbowli 30/06/2020 9:44:46
8 21456 xxxlhing 30/06/2020 9:44:42
9 84538 xxxtaponja 30/06/2020 9:44:40
10 43845 xxxvichein 30/06/2020 9:44:40
11 59469 xxxdragonb 30/06/2020 9:44:39
12 84574 xxxeelee 30/06/2020 9:44:38
13 76076 xxxerbowli 30/06/2020 9:44:36
14 05670 xxxsolomon 30/06/2020 9:44:36
15 37324 xxxoyes90 30/06/2020 9:44:32
16 43634 xxxlhing 30/06/2020 9:44:32
17 67057 xxxlhing 30/06/2020 9:31:16
18 46596 xxxlhing 30/06/2020 9:31:10
19 00000 xxx52638wa 30/06/2020 9:31:02
20 58568 xxxlhing 30/06/2020 9:31:01
21 85484 xxxlhing 30/06/2020 9:30:55
22 83458 xxxlhing 30/06/2020 9:30:49
23 32643 xxxlhing 30/06/2020 9:30:42
24 54745 xxxlhing 30/06/2020 9:30:35
25 24868 xxxoyes90 30/06/2020 9:30:26
26 67567 xxxlhing 30/06/2020 9:30:26
27 53457 xxxdragonb 30/06/2020 9:30:20
28 32454 xxxeelee 30/06/2020 9:30:20